ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 83 – ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝ

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Φωτεινή Γραμμή | 0

Δυστυχῶς ὅσον ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὸν ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝ.
Καὶ μᾶς προκαλοῦν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως μὲ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τὶς εὐλογίες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ἰδίως τῆς φίλης Γερμανίας, Angela Merkel κλπ. ἀμετανοήτων φασιστῶν.
Καθ’ ὅλον τὸ 24 ωρο, ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες μᾶς κατέκαιαν καὶ τὸ τελευταῖον δένδρον, γιὰ νὰ μείνῃ ἀποψιλωμένος ὁ Ἔβρος μας καὶ μᾶς κατέστρεφαν παντοιοτρόπως τὶς περιφράξεις μας.
Ἀκόμη καὶ μὴ ἐπανδρωμένα drones ἔστελναν!!!!!!!!!!!

Εὐτυχῶς ἐπολέμησαν γεναιότατα τὰ παληκάρια μας, ὄχι μόνον οἱ στρατιῶτες τῆς ξηρᾶς ἀλλὰ καὶ οἱ βατραχάνθρωποι, ἰδίως οἱ ἀστυνομικοί μας τοῦ Ἔβρου, οἱ ψαράδες μας, οἱ ἀγρότες μας. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀντέδρασαν μὲ κάθε σύνεσιν καὶ θείαν φώτισιν, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ γενίκευσις τοῦ πολέμου καὶ νὰ μὴ σκοτωθοῦν οἱ ἐξαπατηθέντες λαθρομετανάστες καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, ὅτι δῆθεν μέσῳ τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔφθαναν εἰς τούς «παραδείσους» τῆς κεντρικῆς καὶ βόρειας Εὐρώπης!!!!!…..
Νὰ μὴ σκοτωθοῦν καὶ οἱ καταπιεζόμενοι πτωχότατοι Τοῦρκοι ἀπὸ τὸν αἱμοδιψῆ καὶ σχιζοφρενῆ σύγχρονον φίλον τῶν ἰσχυρῶν τῆς ὑφηλίου, ποὺ τὸν χάϊδευαν συνεχῶς ἀντὶ νὰ τοῦ τρίξουν τὰ δόντια!!!!!!!!!!!

Πρὸς τοῦτο πρέπει πρῶτα πρῶτα νὰ δοξάζωμε τὸν Θεὸν
καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν μέγιστον δωρεοδότην φιλάνθρωπον καὶ φιλεύσπλαχνον Σωτῆρα Χριστόν μας, τὸ δεύτερον πρόσωπον τῆς Ἁγ. Τριάδος ποὺ δὲν ἔρριξε λάβαν νὰ μᾶς κατακάψῃ ὅπως τὴν Πομπηίαν, θειάφι καὶ πὺρ ὅπως εἰς τὰ Σόδομα καὶ τὴν Γομορρίαν, ἀλλὰ μᾶς ἔσωσε ὅπως τὴν μεγαλούπολιν τῶν 150.000 ψυχῶν Νινεϋί, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι (ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ἀπὸ τὸν Βασιλέα μέχρι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν) δὲν ἔφαγαν καὶ δὲν ἤπιαν τρεῖς ἡμέρες ἀπολύτως τίποτε καὶ ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς εἶχε καταγανακτήσει ἐναντίον τῆς Νινεϋὶ καὶ ἤθελε νὰ καταστραφῇ!!!!!!!!!!

Ἐμεῖς δὲν ἐκάναμε οὐδεμίαν μετάνοιαν καὶ οὐδεμίαν νηστείαν.

Ἀπεναντίας μοχθοῦμε πῶς θὰ λάβωμε μερικὰ 800 άρια ἤ ἀνάλογα ποσά!!!!!…..

Οἱ ἰθύνοντες διαθέτουν ἀφειδῶς ἑκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ νὰ εὐφρανθοῦν οἱ λαμβάνοντες παντὸς εἴδους ἐπιχορηγήσεις!!!!!!!!!!!!

Καὶ ὅταν προκηρυχθοῦν ἐκλογές, νὰ λάβουν τὴν ἀπόλυτον πλειοψηφίαν!!!!!!!!!

Καὶ γιὰ αὐτὰ τὰ ποσὰ θὰ ληφθοῦν θαλασσοδάνεια καὶ γιὰ τὴν ἐξόφλησιν αὐτῶν θὰ ὑποθηκεύωνται τὰ πάντα γιὰ 99 ἔτη καὶ θὰ εἴμεθα ὑπὸ ἐπιτροπείαν τῶν «φίλων» μας;;;;;;;;;;

Κατ’ἐκτίμησιν τοῦ σπουδαίου γεωπολιτικοῦ κ. Ἰωάννη Μάζη, καθηγητοῦ Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας καὶ Γεωπολιτικῆς Θεωρίας τοῦ Ἐθνικοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπάρχει ἐνδεχόμενο μέσα εἰς τὸ Πάσχα ὁ Ερντογάν νὰ κάνῃ νέα «κίνησιν» κατὰ τῆς Ἑλλάδος (FOCUS FM 103.6)!!!!!…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *