ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 17.2.20 ΩΡΑ 19.30

αναρτήθηκε σε: Πρόσφατα, Φωτεινή Γραμμή | 0

Ἤδη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Εἰρηναῖος εὑρίσκεται καθ’ὁδόν, προκειμένου νὰ παραλάβει τὶς τιμητικὲς διακρίσεις γιὰ τὴν πολυετῆ καὶ πολυτιμότατη προσφορά του στὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.

Ἐπισυνάπτουμε τὴν σχετικὴ πρόσκληση τοῦ Δημάρχου Ἁγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΤΑΡΑΚΗ, διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν ὅλοι.

Εἰδοποιῆστε, ὄχι μόνο Κρητικούς, ἀλλὰ καὶ φίλους σας ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐλᾶτε. Εἴσοδος ἐλευθέρα. Θὰ ἀποζημιωθείτε δεόντως καὶ ἀπὸ τὰ κρητικὰ ἄσματα, θεάματα καὶ παραδοσιακὸ κέρασμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εἰρηναίος εἶναι διαπρύσιος πρέσβυς καλῆς θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ ἐν γένει ὁ Ὅμιλος τῶν φορέων μας, συγχαίρουμε τὸν Δῆμον Ἁγίου Βασιλείου, διότι ὁ Σεβασμιώτατός μας κ.κ. Εἰρηναῖος εἶναι πράγματι πανάξιος τοιούτων διακρίσεων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴν περίφημο «Σχολὴ τῆς Χάλκης», ἡ ὁποία κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχει ἀναδείξει μεγάλα ἀναστήματα ἤθους, χαρακτῆρος, εὐσέβειας, εὐπρέπειας καὶ ἐυφυΐας, τὰ τελευταῖα ἔτη ὅμως  δυστυχέστατα, ἀποφοιτοῦν τρισάθλιοι χαρακτῆρες, ποὺ δυσφημοῦν σφόδρα την πάλαι ποτὲ περίφημον Σχολὴ τῆς Χάλκης.

Πολλοὶ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ προσεύχωνται μὲ ὅλη  τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς των, ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ νὰ λειτουργήσῃ πάλι ὡσὰν Θεολογικὴ καὶ Ἱερατικὴ Σχολή, ἀλλὰ νὰ μετατραπῇ εἰς κάποιο Ὀρφανοτροφεῖο ἢ Στέγη Ἀγάπης, διὰ λαϊκοὺς καὶ κληρικοὺς θεολόγους, οἱ ὁποῖοι δὲν θησαύρισαν διὰ τὰ γεράματα των, ἀλλὰ ἔπασχον καὶ ἐθυσιάζοντο διὰ τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μας. Οἱ αἴθουσες τελετῶν καὶ δεξιώσεων νὰ μετατραποῦν σὲ μουσεῖα διὰ νὰ μὴ μᾶς τὴν πάρουν οὐσιαστικὰ καὶ αὐτὴν οἱ υἱοὶ τῆς  Ἄγαρ.

Παρ’ὅλον ποὺ ὅλον ποὺ ὁ Πρόεδρος του Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τῶν λοιπῶν Φορέων τοῦ κοινωφελοῦς Ὁμίλου μας ὑποφέρει βαρύτατα ἀπὸ πάρα πολλὲς σοβαρότατες ἀσθένειες, ἐν τούτοις θὰ ἔρθῃ ὁ ἴδιος προσωπικῶς νὰ ἀπευθύνῃ θερμὸ χαιρετισμόν.

                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *