Πυγολαμπίδες από το Περιοδικό «Παρακαταθήκη» Πανηγυρικὸ Τεύχος Συμπληρώσεως 25ετίας υπ αριθμ. 151/Αύγουστος 2023 Φωτεινή Γραμμή

 

 

 

                                                                                                                        16.1.2024                                           

Συγχαίροντες τοὺς ἐκδότας καὶ συγγραφεῖς τοῦ σοβαρότατου καὶ λίαν ὠφέλιμου ἐντύπου τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου για τὴνἙλληνορθόδοξη Παράδοση «Παρακαταθήκη», ἀνατρέχομε εἰς μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενα.

 

Ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ ἐπὶ 25 συναπτὰ ἔτη μαχητικοῦ περιοδικοῦ ”Παρακαταθήκη” εἶναι λίαν ἀξιοπρόσεκτα.

 

Τονίζομε καὶ πάλι, ὅτι βεβαίως ὅλες οἱ θρησκεῖες, ἀκόμη καὶ πολλὰ χριστιανικὰ δόγματα, ἐξηπλώθησαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Μόνον ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία ἐκηρύχθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα!!!

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1.Κατ’ἀρχάς, πολὺ σωστὰ στυλιτεύεται ἡ ”ἐλὶτ” καὶ μὲ τὸ λογοπαίγνιον ”ἀλίτ”, διότι ὄντως οἱ περισσότεροι ὅσα λέγουν δὲν τὰ κάνουν καὶ ὅ,τι κάνουν δὲν τὸ λέγουν….

 

  1. Ἀξιοσημείωτες εἶναι καὶ πολλὲς ἄλλες θέσεις τῆς «Παρακαταθήκης», ἀναφορικῶς μὲ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα ἡ ΔΙΣ νὰ τονίζει ὅτι δὲν βλέπει τίποτε τὸ ἐπικίνδυνον, ἐνῷ ἀντιθέτως καὶ πολλὲς ἄλλες χῶρες προβλέπουν μέγιστους κινδύνους καὶ τάσσονται ἐναντίον τῆς λήψεως τῶν νέων ταυτοτήτων καὶ τονίζουν ὅτι ἡ πιστοποίησις τοῦ κατόχου δύναται νὰ λειτουργήσῃ καὶ μὲ ἄλλα μέσα.

 

3.Πολὺ σωστὰ ἔκαναν οἱ χῶρες ποὺ ἀπηγόρευσαν τὰ κινητὰ τηλέφωνα εἰς  τὰ μικρὰ παιδιά, πρᾶγμα ποὺ ὑπεστήριξαν οἱ Σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων εἰς ὁλόκληρη τὴν Ὑφήλιον.

 

  1. Ἕνα σύνθημα μᾶς ἀρέσει πολὺ καὶ τὸ ἀντιγράφομε:

 

«ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».

 

  1. Πρέπει νὰ προσθέσωμε καὶ τὸ:

 ‘’ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Η ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ! – ὅπως ἐπιβάλλει τὸ Διεθνὲς Hollywood, καὶ μὲ τὶς υἱοθετήσεις τέκνων ὑπὸ τῶν ὁμοφυλοφίλων.

 

  1. Ἄξιον λόγου εἶναι νὰ καταχωρήσωμε καὶ ἀντιγράψωμε καὶ τὰ λόγια τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη :

 

Ἀρχίζει μὲ τὴν φράσιν:

 

«Ἄν θέλωμεν τὸ λίγο νὰ γένῃ μεγάλο, πρέπει νὰ λατρεύωμεν Θεόν, νὰ ἀγαπᾶμε πατρίδα , νὰ ‘χωμεν ἀρετή τὰ παιδιά μας νὰ τὰ μαθαίνωμεν γράμματα καὶ ἠθική»!!!!!!!

«…Ἡ Ἐπανάσταση δὲν ἔγινε μονάχα τὸ ‘21…»

 

Στρατηγὸς Μακρυγιάννης

 

Ἀγαπητά μου παιδιά…….                                      (Συνημμένως)

 

  1. Ὕμνος εἰς τὸν

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ,

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη. Πτυχ. Νομικῆς καὶ Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 

(Συνημμένως ὁλόκληρο τὸ κείμενον).

 

  1. Πολὺ ἐνδιαφέρον ἔχουν καὶ οἱ εἰδήσεις καὶ τὰ σχόλια τοῦ περιοδικοῦ ‘’Παρακαταθήκη’’, ὡς παραδείγματος χάριν ὅτι

 

Ὁ «ἀπελπισίας» ἤ «ἀπελπιδοφόρος» Ἔλπιδοφόρος «ἔκαψε τὰ χαρτιά του», διότι προεξάχοντος αὐτοῦ ὡς Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, ὁ Θεοφάνης Κόγιας, κατὰ τὴν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του, ἀπήγγειλε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως μὲ τό ‘’FILIOQUE’’,  ὅπως ἔγραψε καὶ ἡ ἱστοσελίδα Romfea.gr τὴν 26.7.2023.

 

Ἀλγεινοτάτη ἐντύπωσιν προκαλεῖ καὶ ἡ συμμετοχὴ Συνοδικοῦ Μητροπολίτου εἰς χειροτονία Προτεστάντου πάστορος εἰς τὴν Κατερίνη.

 

  1. Προσυπογράφομε καὶ ἐμεῖς κατὰ τῶν νέων ταυτοτήτων (σελ. 27 τῆς Παρακαταθήκης τεῦχος 151/Αὔγουστος 2023 ).

 

Ὅμως πολλοὶ φίλοι, μέλη καὶ συνεργάτες μας διερωτῶνται διατὶ εἰς τὶς Ὀρθόδοξες ἀγωνιζόμενες ὀργανώσεις δὲν ἀναφέρονται τὰ ὀνόματά μας!

Ἐμεῖς πάντοτε συμμετέχομε ἐνεργὰ εἰς τὶς ἐκδηλώσεις των καὶ ψηφίσματά των!

 

Δὲν πειράζει. Ἐμεῖς ἐργαζόμεθα νυχθημερὸν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνσιν.

 

Ἐπὶ πλέον, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλων τῶν συνεργατῶν μας ἔχομεν ἀποστείλει ἑκατοντάδες χιλιάδες τόνους ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

 

Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία πρωτοστατοῦσε εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία ἐνομοθετοῦσε διευκολύνουσα, θὰ εἴχαμε ἀποστείλει πολλαπλάσιες ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ θὰ εἴχαμε πραγματοποιήσει πολλαπλάσιον κοινωνικὸν καὶ ἐθνωφελὲς ἔργον…

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 151

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *