ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 85 «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά, Φωτεινή Γραμμή | 0

 

 

10.3.2023

 

Ἡ Φωτεινὴ Γραμμή, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν σκορπᾷ ἄπλετον φῶς παντοῦ, ἐπαινοῦσα τὸ καλὸν καὶ στυλιτεύουσα τὸ κακόν,  ὁποθενδήποτε καὶ ἂν προέρχεται, ἐφαρμόζουσα το χρυσοστόμιον ρητόν: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»!!!!!!!! 

Βέβαια, ὅπως καὶ ὁ μέγιστος Μακεδονομάχος καὶ εἰς πάντα διαπρεύσας θρυλικὸς Γέρων κυρὸς Αὐγουστῖνος ἐτόνιζε: «ἐλεγκταί, ἀλλὰ ὄχι ἐκποματισταί».

 

Τὶς προσεχεῖς ἡμέρες θὰ ταχυδρομήσωμε τὰ τεύχη τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ μεμονωμένα καὶ σὲ δέματα.

 

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχει μεγάλες ποσότητες διὰ νὰ διανέμῃ, ἂς προσέλθῃ εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14, Ψυχικόν.

 

Ὡς γνωστό, βάσει τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. πρωτ. 3948/7.9.2005 ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διανέμεται δωρεὰν εἰς ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας. Ἀκόμη καὶ εἰς τὴν λεβεντογέννα Κρήτη μας, τὴν Ρόδον καὶ λοιπὰ Δωδεκάνησα, ὅπου πνευματικὴ δικαιοδοσία ἔχει τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον.

 

Ἔχομε κυκλοφορήσει καὶ πλαστικοποιημένους χάρτες 70 Χ 100 ἑκατοστά, μὲ τοὺς ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας  καὶ μὲ τοὺς κατὰ τόπους Ἁγίους καὶ τὰ προϊόντα ποὺ παράγει κάθε περιοχή. Παρόμοιοι χάρτες, πραγματικὰ πλαστικοποιημένοι, διὰ ἄλλους σκοποὺς κοστίζουν γύρω στὰ 130 – 150 Εὐρὼ ἕκαστος. Ἐμεις, ὅμως, τοὺς διαθέτομε σὲ μία συμβολικὴ τιμὴ τῶν 10 εὐρὼ ἕκαστον, παρόλον ὅτι τὰ χαρτιά, τὰ ἔξοδα ἀποστολὴς καὶ διάφοροι φόροι αὐξάνονται συνεχῶς.

 

Ἐὰν εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι ἀδελφοὶ ἀδυνατοῦν νὰ καταβάλουν ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ πενιχρὸν ἀντίτιμον, ὅμως ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ τὰ ἀναρτοῦν ἐπὶ μονίμου βάσεως εἰς δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Ἱεροὺς Ναούς, Ἱερὲς Μονές, αἴθουσες ἀναμονῶν καὶ λοιπὲς περίοπτες θέσεις, τότε εὐχαρίστως νὰ τὰ διαθέτομεν τελείως δωρεάν.

 

Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἑορτολόγιον τὸ διαθέτομεν εἰς τὴν συμβολικὴν τιμὴν τῶν 4 εὐρώ!!!!!! 

Σὲ αὐτὲς τὶς τιμὲς θὰ ἠδυνάμεθα νὰ κάνωμε ἔκπτωσιν 20%!!!!!!!!!

 

Μάλιστα, δέ, ἐὰν διάφοροι ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας θελήσουν νὰ συνεταιρισθοῦν καὶ νὰ πάρουν μεγάλες ποσότητες, τότε εὐχαρίστως νὰ τοὺς κάνομεν μίαν περαιτέρω γενναίαν ἔκπτωσιν 30%.

 

Εὐελπιστοῦμεν νὰ φιλοτιμηθῇ καὶ κανένας ἔχων καὶ κατέχων νὰ μᾶς κάνῃ κάποια γενναία χορηγία, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐπανεκδόσωμε αὐτὸ τὸ σπουδαιότατο ἑορτολόγιο καὶ νὰ φιλοτιμηθοῦν καὶ τινὲς ἐγγράμματοι νὰ μᾶς πραγματοποιοῦν βελτιώσεις ἐπαναλαμβάνοντες τὶς ἀρχὲς τῶν ἀρχαίων Λακεδαιμόνων:

 

«Ἄμμες δὲ γ΄ ἐσσόμεθα πολλῷ κάρρονες»,

 

ποὺ εἶναι ὁ διακαέστατος πόθος μας. Ὅλοι αὐτοὶ θὰ ἀμείβωνται πολλαπλασίως ἐὰν τοὺς κάνομεν τὴν ἀνεπανάληπτον ἔκπληξιν – ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!!!!!!!!

 

Ἄς παύσωμε νὰ εἴμεθα «Θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά» καὶ ἂς μὴ ἐφαρμόζωμε τὰ γνωστά «ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» καὶ «ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» καὶ «γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν».

 

Διότι ὅλα τὰ εὐγενέστατα παιδιὰ τὰ σκλαβώνουν διάφορες γόησσες καὶ ὅλα τὰ σεμνὰ κορίτσια ποὺ ἔχουν σὰν δόγμα των: «ἡ τιμή, τιμὴ δὲν ἔχει καὶ χαρᾶς τον ποὺ τὴν ἔχει» τὰ ἐξαπατοῦν πονηροὶ καὶ γόητες.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 85

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *