Εορτολόγιο 2018-2019, Μια παρηγοριά στην ζούγκλα της σύγχρονης εποχής

αναρτήθηκε σε: Πρόσφατα, Φωτεινή Γραμμή | 0

Δείτε το και σε μορφή pdf εδώ…

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2018 – 2019, 

ΜΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

19.10.2018

Εἶναι τὸ μοναδικὸ ἐκκλησιαστικὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἰνδίκτου.

  1. Τὸ ἑορτολόγιο τοῦ Σωματείου ΟΙ  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ποὺ κυκλοφορεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια, εἶναι, ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πρωτοχρονιᾶς, δηλαδὴ ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου.

2. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 224 σελίδες, καὶ εἶναι βιβλιοδεμένο καὶ ὄχι καρφιτσωμένο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς              ἑορτὲς ὅλων τῶν ἑορταζόντων τῆς ἡμέρας, ποὺ ἐμπερίεχονται μέχρι τὴν σελίδα 130, πέραν                      αὐτῶν ὑπάρχουν διάφορα, πολὺ ἐνδιαφέροντα καὶ λίαν εὔχρηστα θέματα, ὅπως ἡ κατάσταση                 τῶν  περιεχομένων:

-Τὶ εἶναι ἡ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου

-Γρηγοριανὸν καὶ Ἰουλιανὸν ἡμερολόγιον

-Θρησκευτικὸν ἔτος  2018-2019

-Πασχάλιον ἐτῶν 2019 – 2055

-Ἐνημερωτικά –περιληπτικὰ γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ἘΘΝΟΥΣ

-Ἕνα ἀνεξήγητο γεγονὸς

-Τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 162/ 14.8.2018 ἔγγραφό μας πρὸς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

-Ἀναβλάστηση κορμοῦ, Κων/νου Δημητριάδη, γεωπόνου

-Ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικός Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης

(+28 Αὐγούστου 2010), θερμὸς συμπαραστάτης ὅλων τῶν δυστυχισμένων καὶ τῶν ἀθιγγάνων.

-Ἐπέτειος ἐκδημίας ἀειμνήστου

Νικολάου Σωτηροπούλου (+28 Αὐγούστου 2014), ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου

-Ὁ μέγιστος στυλοβάτης τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (+24 Αὐγούστου)

-Συνταγματικὴ προστασία τῶν πολιτῶν

Ἐπίκλησις ὑπὸ τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α

200η Ἐπέτειος μνήμης Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων

3. Εἰς τὴν διεφθαρμένη καὶ ἀντίχριστη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα δύνανται νὰ                    ἀποτελέσουν πυξίδα καὶ βακτηρία (μπαστούνι) γιὰ τὴν ζωὴ τῶν ἀνίσχυρων οἰκογενειῶν, τῶν                ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν Ἑλληνόψυχων. Αὐτῶν ποὺ τὸ καθημερινὸ                            μαρτύριο συνειδήσεως εἶναι πολλὲς φορὲς πολὺ πιὸ ἐπίπονο καὶ παρατεταμένο ἀπ’ ὅ,τι                        ὑπῆρξαν τὰ μαρτύρια τῶν μεγάλων Μαρτύρων καὶ Νεομαρτύρων.

Οἱ Νεομάρτυρες εἶχαν τέτοια πίστη καὶ τέτοια μαχητικότητα καὶ ἀγωνιστικότητα, ὥστε ἡ Θεία Πρόνοια ἐπενέβαινε δυναμικὰ καὶ τοὺς ἔσωζε γιὰ νὰ ἐνθουσιασθοῦν καὶ ἄλλοι κατατρομοκρατούμενοι προσήλυτοι, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν καὶ αὐτοὶ θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ ὁμολογήσουν θαρραλέως Ἰησοῦν καὶ Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. Ἔτσι ἀκόμη καὶ στὰ ἀνάκτορα τοῦ Νέρωνος εἰσῆλθε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἡ πρώην ἁμαρτωλὸς Σαμαρείτιδα, ἡ Ἰσαπάστολος Ἁγία Φωτεινή!!!

  1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ.1084/16.10.2018  ΚΑΝ

Ἀγαπητοί μας !

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τὰ φέρνῃ σὲ ἐσᾶς προσωπικῶς, σὲ ὅλα τὰ προσφιλῆ σας πρόσωπα, ἄλλους πνευματικοὺς ἀδελφοὺς καὶ συνεργάτες σας ὅλα κατ΄εὐχήν, προπαντὸς ὑγεία.

Λόγῳ τῆς μεγίστης ἐλλείψεως ἱκανοῦ, πεπειραμένου καὶ εὐσυνειδήτου προσωπικοῦ ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἄπειρων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων μὲ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων,  τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δυστυχῶς δὲ καὶ τεραστίων προβλημάτων ὑγείας, δὲν ἠδυνήθημεν νὰ ἐξασφαλίσουμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως τὴν πρώτην ὕλην καὶ νὰ διαθέτουμε τὸ ἑορτολόγιό μας ἀπὸ τὸν περασμένο Ἰούλιο.

Πρὸς τοῦτο, σᾶς ἐξομολογούμεθα ὅτι εἴχαμε ἀποφασίσει νὰ μὴ τὸ ἐκδώσουμε, διότι εἶναι λίαν χρονοβόρο καὶ κοστοβόρον.

Ἐπειδή, ὅμως, πολλοὶ τῶν παραληπτῶν τοῦ ἑορτολογίου μας  μᾶς ἐσκλάβωσαν τόσο πολύ, ἐμβάζοντάς μας τὰ χρήματα προκαταβολικῶς, ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπετο νὰ εἴμεθα τόσον ἀχάριστοι.

Παρὰ τὸ ὑπερβολικὸν κάματον ἀπὸ τῆς 5ης πρωϊνῆς συνεχίζαμε νὰ νιβόμεθα συχνότατα, γιὰ νὰ ἀντέχουμε μέχρι τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας γιὰ νὰ τὸ ἐκδώσουμε καὶ φέτος.

Φοβούμεθα ὅτι θὰ ὑπάρχουν καὶ παροράματα. Πρὸς τοῦτο σᾶς ζητοῦμε εὐσυνείδητον συγνώμην.

Ἐπὶ τῆ εὐκαιρίᾳ ταύτη, σᾶς συγχαίρουμε ἐκ μέσης καρδίας, διότι ἔχετε μὲ ἐλάχιστον κόστος ἕνα πολυτιμότατο δῶρον διὰ ὀνομαστικὰς ἑορτὰς καὶ ἐπετειακὰς ἑορτὰς προσφιλῶν σας προσώπων.

Ὅλα τὰ ἄλλα δῶρα ἀπὸ ἄνθη, ἐδέσματα καὶ πόματα εἶναι περιττά, μάταια ἴσως καὶ ἀνωφελῆ – καταστρεπτικὰ διὰ τὴν ὑγείαν καὶ τὴν χριστιανικὴν νηφαλιότητα.

Θὰ εἴμεθα εὐτυχέστατοι, ἐὰν καὶ τὰ ἑορτολόγιά μας τὰ ἐδίδαμε δωρεὰν ὅπως μέχρι τοῦδε τὰ πάντα διαθέτουμε δωρεάν. Δυστυχῶς ὅμως τὸ 24% ΦΠΑ + 6% ἄλλοι φόροι καὶ τὰ ὑπερβολικὰ τέλη ἀποστολῆς δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν ἐπὶ πλέον οἰκονομικὴ αἱμορραγία.

Πρέπει νὰ ὑπολογίζουμε καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ πραγματοποιήσουμε τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες τῶν φορέων μας, Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», διότι διαφορετικὰ θὰ χαίρονται ὅλοι οἱ σατανᾶδες τῆς κολάσεως βροντοφωνώντας: «φούσκα ἦταν καὶ αὐτὸς καὶ ξεφούσκωσε».

Ἂν καὶ ἄλλοι συγγενεῖς σας, φίλοι σας καὶ γνωστοί σας ἔχουν πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ θέλουν νὰ περιορίσουν τὰ ἔξοδά των γιὰ δῶρα ὀνομαστικῶν ἑορτῶν καὶ ἄλλων πανηγύρεων καὶ θέλουν νὰ συνδράμουν εἰς τὴν διάδοσιν τῶν ἰδεῶν, ἄς ἀπευθυνθοῦν σὲ ἐμᾶς μήπως ὑπάρξουν ἀκόμη μερικὰ ἑορτολόγια νὰ τὰ ἀγοράσουν αὐτοὶ (ἄνω τῶν 100 κοστίζουν 1,20 εὐρώ ἕκαστον).

Δι΄ἔμπρακτον κατανόησίν σας καὶ ἄμεσον θετικὴ ἀνταπόκρισίν σας θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Μὲ θερμοτάτους ἐγκαρδίους μας χαιρετισμοὺς τόσον πρὸς ἐσᾶς ὅσον καὶ εἰς ὅλα τὰ προσφιλή σας πρόσωπα, σᾶς ἀσπαζόμεθα μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Διατελοῦμεν φιλικώτατα

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος

Υ.Γ.     Πιστεύουμε ὅτι ἐσεῖς εἶσθε ἀκάματοι ἰδεολόγοι.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ σᾶς ἀποστέλουμε μεγάλο ἀριθμὸ ἑνὸς ἐντύπου μας ποὺ εἶναι ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ γιὰ ὅλα τὰ θέματα, ποὺ ζυγίζει μόνον 12,5 γραμμάρια.

Ἔτσι θὰ μπορεῖτε νὰ δίνετε ἀπὸ περίπου 200 σὲ κάθε Ναό.

Γιὰ τὰ ὀγκώδη βιβλία δὲν ἔχουν χρόνο οἱ ἀνθρωποι καὶ δὲν θέλουν νὰ τὰ διαβάζουν.

Τὰ μικρὰ κειμενάκια τὰ βάζουν στὴ στέπη τοῦ σακκακιοῦ τους καὶ τὰ διαβάζουν.

Ἄν χρειασθῆτε καὶ ἄλλα , εὐχαρίστως νὰ σᾶς δωρίσουμε ἄλλα 500  ἤ  1000,  γιὰ νὰ  ἔχετε νὰ δωρίζετε σὲ 5 – 10 – ἤ  20  Ναούς,  ἤ  Μονές, ἤ  σὲ συγκεντρώσεις.

5. Ἀπὸ τὰ γραφόμενα του ἑορτολογίου ἐπιβεβαιώνεται ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει                ὄχι μόνον τὸ πλέον εὐνοϊκὸ ἀλλὰ καὶ κυρίως τὸ πλέον ὠφέλιμο δῶρο γιὰ                                  ὀνομαστικὲς ἑορτές, ἐπετείους γάμων καὶ διάφορες ἄλλες περιπτώσεις.

6. Μία ἀνθοδέσμη κοστίζει πολλαπλάσια ἀπὸ ἕνα ἑορτολόγιο καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες πετιέται            αὐτὴ ἡ ἀνθοδέσμη στὰ σκουπίδια.

Καὶ ἕνα πακέτο γλυκισμάτων κοστίζει ἐπίσης πολλαπλάσια ἀπ’ὅ,τι 5 ἢ 10 ἑορτολόγια καὶ μὲ τὰ γλυκίσματα γίνεται κανεὶς ὑπέρβαρος καὶ βλάπτει σοβαρότατα τὴν ὑγεία του.

  1. Τὸ ἑορτολόγιο διατίθεται ἔναντι εὐτελοῦς τιμήματος γιὰ νὰ συνδράμῃ τοὺς ἀνθρώπους νὰ μείνουν ὄρθιοι καὶ νὰ μὴ πέσουν στὴν ἐφάμαρτον ἡδονὴ.Αὐτὴ ἡ ἐφάμαρτος ἡδονὴ εἶναι ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο, πλὴν ὅμως στιγμιαῖο ἤ ἐφήμερο, μὲ ἄπειρα μακροχρόνια προβλήματα.

Βοηθᾶ ἐπίσης αὐτοὺς ποὺ ἔπεσαν, ὥστε νὰ ἐγερθοῦν καὶ ἀπὸ σκεύη ἡδονῆς νὰ μετατραποῦν σὲ καλοὺς καὶ φιλεύσπλαχνους Σαμαρεῖτες, νὰ τείνουν χεῖρα βοηθείας πρὸς ἀπολωλότα πρόβατα, νὰ γίνουν ὄργανα τοῦ Θεοῦ και νὰ λυτρώνωνται ἀδύνατες ψυχές.

  1. Τὸ ἑορτολόγιο κυκλοφορεῖ σὲ πολὺ χαμηλὸ κόστος – μόλις καὶ μετὰ βίας νὰ καλύψῃ ἕνα μέρος τῶν ἐξόδων ἐκτυπώσεως καὶ ἀποστολῆς γιὰ νὰ διευκολύνωνται εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἄνθρωποι, ὑπέρμαχοι τῶν αἰωνίων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας.

9. Ἔχουν ἐκδοθῆ 2.000 ἀντίτυπα ἐπιπλέον καὶ ὅσοι προλάβουν ἐπρόλαβαν. Ἡ ἐπανέκδοσις του εἶναι             πολὺ ἀσύμφορη.

Τὸ ἀνακοινώνω γιὰ νὰ διαδοθῆ παντοῦ γιὰ νὰ ἀφυπνισθοῦν οἱ ἀγαθοπροαίρετοι.

Φιλικώτατα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Καλλιτέχνης, Παιανία Αττικής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *