ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 17.5.2018

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

 

1. Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν
τὴν 20η Ἰουνίου 2018 καὶ ὥραν 20:30
εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14, Ψυχικό.

2. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν, δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἡ ἀπαιτουμένη ἀπαρτία, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον, ἡ ἐπαναληπτική – τελικὴ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν τὴν 27ην Ἰουνίου 2018 τὴν ἰδίαν ὥραν καὶ ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χώρου.

3. Ἐπειδὴ δυστυχῶς ἡ ἐποχὴ εἶναι λίαν ἀκατάλληλος καὶ ἤδη ἀπὸ τοῦ τέλους Ἰουνίου οἱ περισσότεροι φεύγουν σάν τίς «ἀκρίδες» και «δραπετεύουν» γιὰ τὰ ἐξοχικά τους ἢ γιὰ τὰ χωριά τους καὶ ἐλαχιστότατοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται, εἴτε λόγῳ ζέστης, εἴτε λόγῳ ἡλικίας, εἴτε λόγῳ ἀδυναμίας νὰ καταβάλλουν τὶς εἰσφορὲς τους καὶ ἐπειδὴ καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε χρήματα, γιὰ νὰ ἐνοικιάζουμε αἴθουσες, ἀγωνιζόμενοι νὰ πετύχουμε τὴν μεγάλη κλιματιζομένη αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ καὶ μετὰ νὰ ἔρχωνται μόνον ἐλάχιστοι «κοῦκοι», ἀπεφασίσαμε νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Γεν.Συνέλευσίς μας εἰς τοὺς χώρους μας, Μουσῶν 14, Ψυχικό, λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ Μαιευτήριο Λητὼ. Καθίσματα ἔχουμε ἄνω τῶν 70 καὶ ἐν μέσῳ τῶν θάμνων καὶ τῶν ἀνθέων θὰ στρώσουμε καὶ χωριάτικες κουρελοῦδες ἐπάνω σὲ πεζούλια, ὁπότε εἶναι πολὺ εὐχάριστο τὸ περιβάλλον. Πλησίον ὑπάρχουν χῶροι σταθμεύσεως. Συγκοινωνίες ἐξυπηρετοῦν: ὅλες οἱ γραμμὲς τρόλλεϋ καὶ λεωφορείων, στάσις «Κατεχάκη» ἐπὶ τῆς Κηφισίας. Καὶ ἐμεῖς εἴμεθα περίπου 70 μέτρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ μαιευτήριο Λητώ. Τὸ Μετρὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ γραμμή 3, ποὺ πάει στὸ «Ἀεροδρόμιο», στάσις «Πανόρμου», μετὰ ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὶς σκάλες ὑπάρχουν οἱ λεωφορειακὲς γραμμές: 651 καὶ 036, γιὰ στάσι 7η Ψυχικοῦ, ὅπου εἶναι ἡ Βαρβάκειος Σχολή, Μουσῶν 22. Ὁ ἀναπαυτικὸς κατήφορος σὲ ὁδηγεῖ στὴ Μουσῶν 14.

Ἐφ ὅσον δὲν ἔχουμε ἀρχαιρεσίες δύνανται νὰ προσέλθουν καὶ μὴ μέλῃ.

Ἐλᾶτε ὅλοι, σᾶς ἀναμένουμε ὅλους μὲ «ἀνοιχτὰς ἀγκάλας» καὶ ὅσον ἀφορᾷ στὶς συνδρομές θὰ τὰ βροῦμε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
2. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2017.
3. Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2017.
4. Ἀπαλλαγὴ Δ. Σ. διὰ τὴν χρῆσιν 2017.
5. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2018.
6. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2017.
7. Ἐπειδὴ τὰ περισσότερα μέλη μας ἐγέρασαν, ἐκοιμήθησαν, ἀρρώστησαν ἤ ἐπτώχευσαν καὶ γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε νέα μέλη καὶ νὰ δυνηθοῦμε νὰ ἐπιβιώσουμε προτείνουμε τὴν μείωσι τοῦ δικαιώματος ἐγγραφῆς ἀπὸ ἕξ (6) σὲ πέντε (5) Εὐρώ, καὶ τὴν ἐτήσια συνδρομὴ ἀπὸ εἴκοσι (20) σὲ δέκα (10) Εὐρώ.
Ὅσοι ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν τὴν συνδρομήν των, καλοῦνται νὰ ἀποδείξουν τοῦτο, γιὰ νὰ ἀποφασισθῇ ἡ ἀπαλλαγή των.
Ἔτσι θὰ δύνανται νὰ ἐγγραφοῦν νέα μέλη μήπως δυνηθοῦμε νὰ ἐπιβιώσουμε, διαφορετικὰ νὰ μὴ τρέφουμε ψευδαισθήσεις ὅτι τάχα ἔχουμε καὶ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον καὶ ὅτι τάχα πραγματοποιοῦμε ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.
Τὶς ἐλάχιστες τὶς πραγματοποιεῖ τὸ Ἵδρυμα μὲ πόρους οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὰ θυλάκια Ἀναγνωστοπούλου.
8. Ἡ ἐπαναδραστηριοποίησις τοῦ Διορθοδόξου εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, διαφορετικὰ νὰ τὸν κλείσουμε.
Τὸ Δ.Σ.

ΥΓ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΑΤΟΛΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *