Εθνικά ΘέματαΚοινωνίαΤο Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΟΙ,ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

                                                                                       20.8.2020

Α) ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ» ΑΠΟ 24.7.2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟΝ:

«Ἑορτασμοί» διὰ τὸ 1821 χωρὶς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ «τάματος τοῦ Ἔθνους»!

Β) ΑΡΘΡΟΝ τοῦ πολιοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΑΓΟΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΚΡΙΤΟΝ ΜΜΕ «Ὁ Φάρος τῆς Τήνου» ἀπὸ 10.8.2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟΝ:

«ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

https://farostinou.wordpress.com

Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἔχοντες ἀκόμη εὐσυνειδησία, ἀκέραιο ἦθος καὶ χαρακτήρα, πίστιν εἰς τὶς ἀκέραιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας νὰ ξεσπαθώσουν καὶ ὁμοθυμαδὸν νὰ τὰ λέγουν «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» πρὸς κάθε κατεύθυνσιν, μήπως, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γίνει κανένα θαῦμα καὶ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διότι διαφορετικὰ τὰ ὀστᾶ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρῴων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν.

                                                          ΦΩΕΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

«Ἑορτασμοί» διὰ τὸ 1821 χωρὶς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ «τάματος τοῦ Ἔθνους»!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας τὴν ἑπόμενη χρονιά. Ἡ κυβέρνηση ἀνέθεσε ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς διοργάνωσης τῶν ἑορτασμῶν, τὴν γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἡ ὁποία, ὅπως γράψαμε καὶ σὲ προηγούμενα σχόλιά μας, ἔδωσε τὶς χειρότερες ἐντυπώσεις ὥς τώρα, σχηματίζοντας μία εἰκόνα ἀπαξίωσης τοῦ μεγίστου αὐτοῦ ἐθνικοῦ μας γεγονότος, καθὼς καὶ τῶν ἡρωικῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι, μὲ μύριες θυσίες καὶ ποταμοὺς αἱμάτων καὶ τοὺς 800.000 νεκρούς, μᾶς χάρισαν τὴν ἐλευθερία. Οἱ ἡρωικοὶ ἀγωνιστὲς εἶχαν βαθειὰ πίστη στὸ Θεό, ἀπὸ τὸν Ὁποῖο ἀντλοῦσαν τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐλπίδα, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους μας. Γι’ αὐτὸ εἶχαν ἀναθέσει τὴν ἀρχηγεία τοῦ ἀγώνα στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἔκαμαν τὸ περίφημο «Τάμα τοῦ Ἔθνους» νὰ ἀνεγερθεῖ περικαλλὴς ναὸς στὸ Σωτῆρα. Ὅμως, ἂν καὶ πέρασαν δύο αἰῶνες, τὸ τάμα ἔμεινε ἀνεκπλήρωτο. Τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ εὐσεβὲς ζεῦγος Ἰωάννης καὶ Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου προθυμοποιήθηκε νὰ ἐκπληρώσει τὸ τάμα, ἀνεγείροντας μὲ δικά του κεφάλαια τὸ ναό. Ὅμως δυστυχῶς συνάντησε τὴν ἄρνηση ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία Πολιτεία καὶ τὶς «κούφιες» ὑποσχέσεις ἀπὸ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία. Παρὰ τὶς ἄοκνες καὶ πολυδάπανες προσπάθειες τοῦ εὐσεβοῦς ζεύγους, τὸ ἔργο δὲν προχωράει. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι θὰ «ἑορτάσουμε» τὰ 200 χρόνια τὸ μεγάλο γεγονός, ὅπως θὰ φροντίσει ἡ παρέα τῆς κ. Ἀγγελοπούλου νὰ «ἑορτάσουμε», χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐκπληρώσει τὸ τάμα τῶν ἀπελευθερωτῶν μας!  Διερωτόμαστε: μᾶς ἀξίζει ἆραγε ἡ ἐλευθερία;

Τί ἔγιναν τόσα χρήματα;

Στὸ ὑπ’ ἀριθμ. φ.109, Ἰανουάριος 1969 τῆς ἐφημερίδας ὁ «Φάρος τῆς Τήνου» βρήκαμε μικρὴ εἴδηση στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι τὸ Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου διέθεσε 250.000 δραχμὲς ὡς συμβολὴ εἰς τὸν ὑπὸ ἀνέγερσιν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ-Τάμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

Ἔκτοτε πέρασαν 51 χρόνια καὶ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ περνᾶ ἀπὸ χίλια κύματα πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀθλιοτήτων, ἐσκεμμένης κωλυσιεργίας καὶ ἀνοίκειας προσβολῆς σὲ ἐκείνους ποὺ ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐλευθερία ὅλων μας. Αὐτὴ τὴν ἐλευθερία, ἀπολαμβάνουμε ὅλοι μας, χθὲς καὶ σήμερα, παρ’ ὅτι οἱ πολλοὶ σημερινοί, κυρίως οἱ ἀριστεροί, προσπαθοῦν νὰ τὴν διαγράψουν. Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτό. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴ μικρὴ εἴδηση ξέρουμε ὅτι τότε, προσφέρθηκαν γενναῖες δωρεὲς ἀπὸ ἑκατοντάδες πιστοὺς γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ὑπόσχεσης τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Τί ἔγιναν τὰ χρήματα, ποιὰ πολιτικὰ ἢ ἐκκλησιαστικὰ λαμόγια τὰ διαχειρίστηκαν; Ἢ ἂν δὲν εἶναι ἔτσι, μπορεῖ ἡ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενη Ἐκκλησία, νὰ μᾶς πεῖ ποὺ ξεστράτισαν τόσα χρήματα;

Ἐθνικὴ ἀσυνειδησία ἰθυνόντων

Ἐδῶ ἂς προσθέσουμε γιὰ «μαστίγωμα» τῶν ἰθυνόντων ἕνα σχόλιο γιὰ τὸ πολύπλευρο πνευματικὸ ἔργο καὶ ὄχι μόνον, τοῦ ζεύγους Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, ποὺ ἐπὶ χρόνια προσπαθεῖ, ἐπίμονα καὶ ὑπομονετικά, μὲ τὸν Σύλλογο «Οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους», καὶ μὲ ποικίλες δραστηριότητες νὰ ξυπνίσει τὶς καθεύζουσες συνειδήσεις θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν θεσμῶν, μήπως ἀποφασίσουν νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους», τὴν ἀνέγερση δηλαδή, περικαλλοῦς Ναοῦ εἰς τὸ ὄνομα Τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ! Εἶναι πράγματι ἐξοργιστικό, τὸ ζεῦγος Ἰω. Ἀναγνωστοπούλου νὰ διαθέτει ὁλόκληρο τὸ κολοσσιαῖο ποσὸ ποὺ θὰ χρειασθεῖ γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση ἑνὸς τέτοιου Ναοῦ καὶ Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία νὰ ἀρνοῦνται νὰ προσφέρουν σπιθαμὴ γὴς γιὰ τὸ «Τάμα» τῶν ἡρώων της Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Καὶ τὸ ἐξοργιστικότερο, νὰ διαθέτει ἡ πολιτεία εὐχαρίστως μέγα ποσὸ ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τοῦ πενομένου λαοῦ γιὰ τὴν ἀνέγερση Ἰσλαμικοῦ Τεμένους! Ἐπιτέλους, σ’ αὐτὴ τὴν συγκυρία ποὺ ὁ γεννοκτόνος Σουλτάνος ἰσλαμιστής, ἅλωσε γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν Ἁγία Σοφία, ἂς δείξει ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία κάποιο ἴχνος εὐαισθησίας καὶ ἡ περιβόητη Ἐκκλησία, μιὰ στοιχειώδη εὐγνωμοσύνη στὸν Σωτήρα Χριστὸ καὶ στοὺς ἥρωες τοῦ 1821. Ἂς ἀκουσθεῖ ἡ νηφάλια ὅσο καὶ ἀξιοσημείωτη φωνὴ τοῦ Σέβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου (ἐπιστολὴ 16.2.2015, στὸν κ. Ι. Ἀναγνωστόπουλο). Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχει μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους ἕλληνες καὶ πιστοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσίν του !!!…

Ντροπὴ ἀπὸ Ἀντρόπιαστους

Στὸ περιοδικὸ «Φωτεινὴ Γραμμὴ» τοῦ κ. Ἀναγνωστοπούλου ποὺ ὑποστηρίζει σθεναρὰ τὸν Σύλλογο «Φίλοι του Τάματος» διαβάζουμε: (περιληπτικὴ ἀναδημοσίευση)
«Στὴν μετακομμουνιστικὴ Μόσχα ἔγινε περικαλλὴς ἐπανοικοδόμησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ποὺ οἱ κομμουνιστὲς εἶχαν καταστρέψει.

Ἐπίσης ἀνοικοδόμησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σάββα, τοῦ μεγαλύτερου Ναοῦ τῶν Βαλκανίων, στὸ κατεστραμένο Βελιγράδι.
Στὴν Τιφλίδα τῆς πτωχῆς Γεωργίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Στὴν Πολωνία ἐγκαίνια τὸ 2018 τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Στὴν Βουλγαρία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴ Σόφια.
Ἀμέσως δέ, χωρὶς χρονοτριβῆ, μετὰ τὴν πυρκαγιὰ τοῦ Ἀπριλίου 2019, τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Παρισίων, ἡ ἄθεη Γαλλικὴ πολιτεία ἔσπευσε νὰ προσφέρει σημαντικὸ ποσὸ καθὼς καὶ πολλοὶ πιστοὶ ἐπίσης (ἄνω τῶν δύο δὶς εὐρὼ) γιὰ τὴν ἀναστήλωση καὶ τὴν ἀποκατάστασή της…! »
Αὐτὰ ἀλλοῦ, ἀλλὰ ἐμεῖς ἐδῶ τί κάνουμε; Ἀνεγείρουμε μουσουλμανικὰ τεμένη, ἀνασκευάζουμε τζαμιά, σπαταλήσαμε καὶ σπαταλοῦμε δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ παχυλὲς μίζες, λαδώματα καὶ πανηγύρια. Φάγαμε… τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, ψωμίζουμε πλούσια τὸν ἐποικισμὸ στὴ χώρα μὲ ἰσλαμιστὲς κ.ἃ πολλὰ. Γιὰ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» οὔτε ξέρουμε οὔτε γνωρίζουμε…
Νὰ ὅμως πὼς μᾶς ταπείνωσε γερὰ (καὶ ποῦ εἶσαι ἀκόμα) ὁ γεννοκτόνος τοῦρκος, ξαναγυρίζοντας τὴν Ἁγία Σοφία σὲ Τζαμί, καὶ ἐμεῖς ἁπλὰ ψελίσαμε ἀνόητες μουρμοῦρες μιᾶς, καὶ ἡ μετάλλαξή μας σὲ ἀχυρένιους «ἕλληνες» ἔχει ὡς συνέπεια καμμιὰ Ἱστορία καὶ καμμιὰ Ὀρθοδοξία νὰ μὴν μᾶς συγκινεῖ πιά. Σήμερα δὲν ὑπάρχουν ὅρκοι οὔτε παιάνες, ὅπως στὴν ἀρχαιότητα, διότι γεμίσαμε ἄθεους καὶ ἀπάτριδες. «Ἀπέσβετο καὶ λάλον ὕδωρ»!

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΓΟΥΡΟΣ

https://farostinou.wordpress.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *