ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ «ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ» 99,2 FM Ρ.Σ. ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗ Πρωινός Περίπατος, μὲ τὴν Χάρη Δημητρακούδη 17.2.2021 ὥρα 9.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ ΩΡΑ 00.05 . 17.2.2021

αναρτήθηκε σε: Ομιλίες, Το Τάμα του Έθνους | 0

Σήμερα τὸ πρωὶ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσουμε στὸ ἔγκριτο ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν στὴν ἐκπομπὴ τῆς ἄξιας δημοσιογράφου κ. Χάρη Δημητρακούδη.

Ἡ συνέντευξις εἶχε μία θαυμάσια ροή καὶ πιστεύουμε, ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τῆς εὐλαβοῦς δημοσιογράφου, οἱ ἀκροατὲς θὰ σχημάτισαν μία σωστὴ εἰκόνα τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας :

 

α.Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

β.Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

γ.Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

δ. τοῦ Περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ Γραμμή.

 

Ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἔδειξε ἡ κ. Δημητρακούδη καὶ γιὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων καὶ ἔγινε καὶ γιὰ αὐτὸ ἐκτενὴς συζήτησις, ἐκτὸς τοῦ προγραμματισθέντος περιωρισμένου θέματος τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21.

 

Προσκαλοῦνται οἱ φίλοι νὰ συγχρονισθοῦν σήμερα ὥρα 00.05 στὴν

 

ραδιοφωνικὴ συχνότητα  99,2 FM

 

ἤ στὴν ἱστοσελίδα http://live24.gr/radio/generic.jsp?sid=1083

 

  καὶ νὰ παρακολουθήσουν ὅλην τὴν συνέντευξιν (εἶναι πρὸς τὸ κλείσιμο τῆς ἐκπομπῆς).

 

Κατωτέρω δημοσιεύομε τὸ προγραμματισθὲν κείμενο, τὸ ὁποῖο σχεδὸν ἀκούσθηκε ὁλόκληρο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μετὰ τὸ κείμενο ἀναφερόμενα, ποὺ δὲν προλάβαμε νὰ τὰ ἀναφέρομε.

 

Σὲ συνενόησιν μὲ τὴν κ. Δημητρακούδη θὰ ἐπανέλθουμε.  

 

Τὴν συνέντευξιν ἔδωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματός μας κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος.

 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

Καλημερίζω τοὺς φίλους ἀκροατὰς τοῦ ἔγκριτου σταθμοῦ ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιὰ τὴν πρόσκλησιν νὰ ὁμιλήσουμε γιὰ τὶς ἄοκνες προσπάθειές μας γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΕΓΝΕΣΙΑΣ.

 

Ἐπερχομένης τῆς 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, παρακαλοῦμε καὶ προσκαλοῦμε ὅλους τοὺς ἑλληνόψυχους, νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε ΠΩΣ θὰ πείσουμε τοὺς ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ μᾶς δώσουν τὸ πράσινο φῶς εἰς αὐτὰ ποὺ διακηρύττομε ἐντονώτατα πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν σχεδὸν μία 15 ετία μέσα ἀπὸ συνεδριάσεις, ἐκδηλώσεις, ἄρθρα, ἔγγραφά μας:

 

Δηλαδή, τὰ πάντα τὰ διαθέτομε ἐμεῖς γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ μόνου μέσου, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

 

Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα καὶ νὰ μᾶς παραχωρηθῇ πρὸς τοῦτο κατάλληλος χῶρος ἐντὸς τῆς πρωτευούσης.

 

Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἅπαντα τὰ  δαπανήματα προτιθέμεθα νὰ τὰ διαθέσουμε καθ’ ὁλοκληρία ἐμεῖς, ἄνευ τῆς οἰκονομικῆς συνδρομῆς τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

 

Στὸ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ , ὅπου ἔχω δωρίσει ὅλον τὸν μὲ ἄπειρες θυσίες καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες  δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου καὶ τὸν ἀφιερώνω γιὰ τὸ κοινὸ καλό (καὶ ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 80.000 τόνων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες κλπ κοινωφελεῖς δραστηριότητες), μελετώντας τὴν ἱστορία μας, ὡδηγηθήκαμε στὸ συμπέρασμα ὅτι εἶναι ΑΔΗΡΙΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΣΥ ΜΑΣ ΜΑΣ νὰ κατασκευασθῆ τὸ ΤΑΜΑ.

 

Περιληπτικῶς ἀναφέρουμε :

O KΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΡΕΩΣ ΤΟ ΥΠΟΧΕΣΘΗΚΑΝ.

 

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ Η ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Δ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΩΡΙΖΕ.

 

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΕΚ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΝΟΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ἤ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ Ἤ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

 

Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΖΑΪΜΗΣ ΣΤΗ ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

 

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ.

 

Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ.

 

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΕΖΕΛΟΣ ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΪΜΗ (ΤΟΝ ΕΠΙ ΕΞ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) ΕΘΕΣΑΝ ΤΗΝ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1930 ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

 

ΟΛΑ ΜΙΛΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΤΑΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ

ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ Ἤ ΣΤΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΑΛΣΟΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ 1964 Ο ΑΕΜΝΗΣΤΟΣ ΑΚΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ.

 

Ζητοῦμε ἐπὶ πλέον νὰ μᾶς παραχωρήσουν τὰ δικαιώματα ποὺ εἶχαν παραχωρηθῆ εἰς τὸν μεγαλοεκδότη καὶ μεγαλοκαναλάρχη διὰ τὸ Μέγαρο Μουσικῆς.

 

ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΗ.

 

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ

 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ μάθουν περισσότερες πληφοφορίες, θὰ τὶς βροῦν στὴν ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ fotgrammi.gr καὶ στὸ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τὸ ὁποῖο ἀποστέλλουμε δωρεὰνσὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ εἴαμστε πρόθυμοι νὰ το ἀποοστέλλουμε σὲ ὅποιον τὸ ζητήσῃ στὰ τηλέφωνα 210-3254321 μέχρι 22 ἤ

στὰ e mail fot_gram@otenet.gr     &     fotinigrammi@gmail.com

 

Τονίζομε δὲ ὅτι  : Ἡ μεγαλύτερη προσφορὰ για μᾶς εἶναι:

Προσωπικὴ συνεργασία. Ζητοῦμε ἐθελοντάς.

 

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμε νὰ κατασκευάσουμε ὄχι μία ἀλλὰ πολλὲς νέες Ἅγιες Σοφίες.

 

Τὶ πανηγυρισμοὺς καὶ τιμὲς θὰ ἀποδώσουμε στοὺς προγόνους μας, μόνον μὲ χοροπηδήματα τῶν ἀφισοκολλητῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας;;;;;

 

 

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἀνακοινώνουμε τὶς ἑξῆς ἐνέργειές μας :

 

                                             ΠΡΩΤΟΝ

ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΕΥΡΩ

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς Διευθυντὰς Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, φοιτητὰς Ἀνωτέρας καὶ Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, Πτυχιούχους καὶ Μετεκπαιδευομένους, μὲ εὐρὺ ζῆλο γιὰ ἐπιμόρφωσιν καὶ θάρρος καὶ παρρησία,  ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια, τὴν Κύπρο μας, καὶ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, στὸν ἑλληνικὸ λαό, σὲ ὅλους μετέχοντας τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ OTI ΑΘΛΟΘΕΤΟΥΜΕ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ :.

 

Α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (διαρκείας ἕως 15 λεπτῶν)

Μὲ ἐλεύθερη τεχνοτροπία, δηλαδὴ εἴτε μὲ κινούμενα σχέδια  εἴτε μὲ ἠθοποιούς.  Ἔπαθλα:

Πρώτο βραβεῖο τριῶν χιλιάδων (3.000) Εὐρώ.

Δεύτερο δύο χιλιάδων (2.000) Εὐρώ.

Τρίτο χιλίων (1.000) Εὐρώ.

 

Β)ΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ  (μέχρι τρεῖς σελίδες, 1500 λέξεις).  Ἔπαθλα εἶναι:

Πρῶτον βραβεῖον χιλίων ἑπτακοσίων (1.700) Εὐρώ.

Δεύτερον χιλίων τριακοσίων (1.300) Εὐρώ.

Τρίτον χιλίων (1.000) Εὐρώ.

 

Προθεσμία ὑποβολῆς: μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ  ΠΛΑΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21

Ἐπίσης ἐπ’εὐκαιρίᾳ τυπώσαμε πανάκριβους πλαστικοποιημένους χάρτες διαστάσεων

100 Χ 70 εκατοστά

Α) μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας

Β) μὲ προσωπογραφίες τῶν ἡρώων του 21.

Αὐτοὶ οἰ πλαστικοποιημένοι χάρτες κοστίζουν καὶ πωλοῦνται στὰ 60 μέχρι 80 Εὐρώ.

 

Ἐμεῖς προτιθέμεθα νὰ τοὺς δωρίζουμε σὲ ὅσους δὲν δύνανται νὰ πληρώνουν ἀκόμη καὶ τὸ εὐτελέστατο συμβολικὸ τίμημα τῶν 10 Εὐρὼ ποὺ ὁρίσαμε γιὰ ἕκαστον (γιὰ νὰ ἔχουμε ἔστω καὶ ἐλάχιστα ἔσοδα στὰ βιβλία μας ἒναντι τῶν πολλῶν χιλιάδων Εὐρὼ ἐξόδων ποὺ ἒχουμε καθημερινῶς).

 

Κυρίως ὅμως θὰ τοὺς δωρίζουμε σὲ Μητροπολίτας, δασκάλους, γυμνασιάρχες, λυκειάρχες, τεχνικὲς ὑπηρεσίες Κοινοτήτων, Δήμων, Περιφερειῶν, αἴθουσες ἀναμονῶν ἰατρείων, κλινικῶν, προσόψεις καταστημάτων κλπ. κλπ. χώρων ἐπισκέψεων – συναθροίσεων, διὰ νὰ ἐπιμορφωνώμεθα ἀπὸ 5 μέχρι 115 ἐτῶν, διότι κατὰ τὸν τραγικὸν Εὐριπίδη: «῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν».

 

Ὁ πάνσοφος πρόγονός μας Σωκράτης, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐδίδαξε νὰ ἔχουμε νοῦν καὶ πρὸ παντὸς τὰ

«Ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα»  καὶ   «γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος»,

ἔλεγε :

Ἄν μὲ ἔβαζαν νὰ διαλέξω νὰ ἀδικοῦμαι ἤ νὰ ἀδικῶ, θὰ προτιμοῦσα νὰ ἀδικοῦμαι παρὰ νὰ ἀδικῶ.

 

ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ  ΜΑΣ.

 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ

 

 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΤΟΤΕ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ.Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ 2011 ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ 621/26.5.2011 ΕΞΑΣΕΛΙΔΟ  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΟΠΟΥ ΣΑΦΩΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ :

«O ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΤΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ…».

 

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΘΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟ .

ΗΡΘΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΕΙΞΑΜΕ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΠΤΟΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΚΕΙ ΤΟ ΤΑΜΑ.

 

Μακαρι ἡ Ἔκκλησία νὰ ἔδιδε ἀνιδιοτελῶς τὴν Εὐλογία της,  ἔστω γιὰ αὐτὸ τὸ ΑΚΙΝΗΤΟ.

 

Ἐπισημαίνομε ὅτι μὲ τὶς Σέρρες μᾶς συνδέουν στενότατες καὶ φιλικώτατες σχέσεις, διότι Πρόεδρος μας γιὰ ὅλην τὴν Βόρεια Ἑλλάδα εἶναι ὁ ἀγωνιστὴς παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ δικηγόρος Σερρῶν κ. Φώτιος Βαγενάς μὲ τὸ ἐκλεκτὸ ἐπιτελεῖον του ἀπὸ διαπτεπεῖς ἐπιστήμονες τῶν Σερρῶν καὶ στενὸς συνεργάτης μας εἶναι ὁ ἀξιότιμος καὶ δραστηριότατος τ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης – τ. Περιφερειάρχης Ἠπείρου – τ. Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ τῆς Βουλῆς κ. Εὐγένιος Χαϊτίδης.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 – 3254321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *