Τάμα του Έθνους Επίκαιρα, 11.4.2021, Άγιος Γρηγόριος Ε΄ (μνήμη αυτού 10 Απριλίου) και ο Μέγας Ανθρωπιστής Χατζή Χαλίλ Εφέντη, Αρχιεπίσκοπος Πολωνίας κ.κ. Σάββας προς τον Σεβασμιώτατον π.Καλαβρύτων κ.κ.Αμβρόσιον 8.4.21

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ (μνήμη αυτού 10 Απριλίου)

Και ο Μέγας Ανθρωπιστής Χατζή Χαλίλ Εφέντη

Ἔχων τὴν ἀμέριστον κάλυψιν τοῦ μεγάλου ἀλτρουιστοῦ – ἀνθρωπιστοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ἐτελοῦσε ὅλες τὶς προσταγὲς τοῦ Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β μέχρι καὶ τὸν ἀφορισμὸν τῶν Ἐπαναστάσεων τῶν ραγιάδων, ἐφαρμόζων τὸ Παύλειον «Τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὤν ἄνομος Θεῷ, ἄλλ’ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους» (Α΄ Κορινθίους, 9, 21).

 

Ἐκτενέστατα ἔχομε ἀναφέρει εἰς τὰ περιοδικά μας :

 

«Φωτεινὴ Γραμμή»

τεῦχος 67 (Ἰούνιος 2016)  σελίδες 6 – 7

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AId%2DBvTKCygIU3A&cid=88B3F6C02CA5AB66&id=88B3F6C02CA5AB66%21173&parId=88B3F6C02CA5AB66%21107&o=OneUp

καὶ

 

τεῦχος 68 (Σεπτέμβριος 2016) σελίδες 68 – 71

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AId%2DBvTKCygIU3A&cid=88B3F6C02CA5AB66&id=88B3F6C02CA5AB66%21174&parId=88B3F6C02CA5AB66%21107&o=OneUp

 

Ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὄχι μόνον δὲν ἐξωμοτοῦσε καὶ δὲν ἀπέβαλε ἐγκώλπια του, μεγαλόσταυρους καὶ ἄλλα σημεῖα ὅτι ἦτο πατέρας καὶ προστάτης τῶν Ὀρθοδόξων (γιὰ νὰ μὴ σκανδαλίζῃ τοὺς αδελφοὺς μουσουλμάνους) ἀλλά, ἀπεναντίας, ἠγωνίζετο καὶ αὐτὸς νὰ σωθοῦν οἱ ὁμαδικῶς καταδικαζόμενοι ἀπὸ τὸν Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄, ἐφ ὅσον ὁ θρησκευτικὸς σύμβουλος τοῦ Σουλτάνου Μαχμούτ Β, ὁ Χατζὴ ΧαλὶνἘφέντη δὲν ὑπέγραφε ὁμαδικὲς καταδίκες.

Ὠ τὶ ἐκπλήξεις ἔχομε νὰ ἴδωμε ἐν ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως!!!

Τὰ συμπεράσματα ἄς τὰ ἐξάγουν οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγῶστες.

 

Ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς βεβαιεῖ κατηγορηματικῶς:

«Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαὶ εἰσίν…» (Ἰωάννης 14, 2)

Καὶ ὁ ἀρχαῖος μας πρόγονος Σωκράτης ἐφήρμοζε εἰς τὴν πράξιν, πέραν τῶν τόσων ἄλλων σοφοτάτων – σωτηρίων διδαχῶν του καὶ τό:

«Ἐὰν ἔπρεπε νὰ διαλέξω νὰ ἀδικήσω ἤ νὰ ἀδικηθῶ, θὰ προτιμοῦσα νὰ ἀδικηθῶ παρὰ νὰ ἀδικήσω».

 

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Ἁγ. Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ ἀλλὰ καὶ τοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη καὶ ὅλων τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Ἀνατολικῆς Θράκης Συνελλήνων.

 

Κλείνομε μὲ τὸ ποίημα τοῦ μεγάλου ποιητὴ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ «ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ»

 

καὶ μὲ τὸ συγκινητικὸ φωνητικό :

«Στον ανδριάντα Γρηγορίου του Ε’»

τῆς ΧΦΔΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6C3Y43SGJI

 

 

 

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Κ.Κ. ΣΑΒΒΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ

Π. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ 8.4.2021

Μέσα στὶς πολλὲς φωνὲς ἄλλων ὀργανώσεων καὶ ΜΜΕ ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν, θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ συμπεριληφθῇ καὶ ἡ δική μας ἀσθενεστάτη φωνὴ καὶ νὰ συμπαραταχθῶμε μὲ ὅλους τοὺς ὑπερθεματίζοντες τὴν γενναία καὶ προσφορωτάτη φωνὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἂρχιεπισκόπου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ.

Αὐτὸ ἐξυπακούεται, ὅτι ὅλες οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς ὑφηλίου ὀφείλουν νὰ τὸ πράττουν. Ὅλοι ὀφείλομε να τασσώμεθα ἀλληλέγγυοι ὑπὲρ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἔχουν παρρησία καὶ εὐσυνειδησία ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου πίστεως μας γιὰ νὰ στηλιτεύωνται τοιουτοτρόπως ἐμμέσως καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐρωτοτροποῦν μὲ τοὺς ἑτεροζυγούντας  (ἴδ. Δ. Δημητράκος «Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τόμος 6ος, σελὶς 2998»).

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *