Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023 Χαιρετισμὸς Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτου π. Παύλου Κ. Ντανὰ Ιεροκήρυκος

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Το Τάμα του Έθνους | 0

Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023

Χαιρετισμὸς Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτου

π. Παύλου Κ. Ντανὰ

Ιεροκήρυκος

 

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

                                                                                                          16.12.2023

 

Λόγῳ τῶν ἐκτάκτων καθημερινῶν γεγονότων, δὲν ὡλοκληρώσαμε ἀκόμη τὴν παρουσίασιν τῆς ἐκδηλώσεως τῶν φορέων μας:

 

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

 

τῆς 3.9.23 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση Ἀθήνα, Θείας Λειτουργίας μετ΄ Ἀρτοκλασίας καὶ Μνημοσύνου ὑπὲρ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων, Κυπρίων, Σέρβων καὶ λοιπῶν Ὀρθοδόξων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ ἐκπολιτιστικῆς διοργανώσεως εἰς τὴν Αἴθουσα Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων του Λαοῦ, Ε’Υριπίδου 12, Ἀθήνα.

 

Σήμερον παρουσιάζομε τὸν πλήρη ἐθνικῶν νοημάτων καὶ Ὀρθοδόξου παλμοῦ χαιρετισμόν τοῦ  Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, θερμοῦ Ἱεροκήρυκος π. Παύλου Κ. Ντανᾶ, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, δὲν ἠδυνήθη νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν ἐκδήλωσίν μας. Ἐκφράζων τὴν λύπη του μᾶς ἀπέστειλε τὸν συνημμένο Χαιρετισμὸν μὲ τίτλον

 

«Ποιοὶ ἐμποδίζουν νὰ ἐκπληρωθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους;»

 

τὸν ὁποῖον ἀσμένως δημοσιεύωμε!

 

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Παῦλος Κ. Ντανᾶς εἶναι μία ἐξέχουσα ἀγωνιστικὴ προσωπικότητα καὶ λέγει πάντοτε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των!

 

Ἐπαναλαμβάνομε μὲ πικρία, ὅτι ἄν ἡ Ἐκκλησία πρωτοστατοῦσε εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία ἐνομοθετοῦσε διευκολύνουσα, τότε θὰ εἴχαμε ἐπιτύχει ἑκατομμυριοπλάσιο ἔργο!

 

 

Ὑπενθυμίζομε εἰς τοὺς φίλους τὴν ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεύχους 86, τὸ ὁποῖον φέρει εἰς τὸ προσκήνιον σημαντικότατα ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ πρέπει νὰ ἀξιοποιηθοῦν δεόντως, καθὼς καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου τοῦ Ἱδρύματός μας ἐκ 410 σελίδων, λίαν βελτιωμένον -βιβλιοδετημένον. Διὰ πληροφορίες οἱ φίλοι παρακαλοῦνται νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζί μας.

 

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   Τηλ. 2103254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *