Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023 Παρουσίασις κ. Ναταλίας Νικολάου, π. Καθηγήτριας Παν/μίου Lomonosov Μόσχας, Δρ.Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν, Διευθύντριας Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

 

                                                                                                          15.3.2024

 

Εὑρισκόμενοι μερικὲς ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, κλείνομε τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων μας ἀπὸ τὴν πολύκροτη παγκοσμίου ἀποδοχῆς ἐκδήλωσίν μας τῆς 3ης  Σεπτεμβρίου 2023 μὲ τὴν συναρπαστικὴ ὁμιλία τῆς  κ. Ναταλίας Νικολάου, Δρ.Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν, π. Καθηγήτριας τοῦ Παν/μίου τοῦ Lomonosov Μόσχας καὶ σήμερον Διευθύντριας τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας, τὸ ὁποῖον ἔχει τὸ ὄνομα «Ζωσιμάδες».

 

Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωσις συμπεριελάμβανε Θεία Λειτουργία μετ΄ Ἀρτοκλασίας καὶ Μνημοσύνου «ὑπὲρ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων, Κυπρίων, Σέρβων καὶ λοιπῶν Ὀρθοδόξων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς» εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση εἰς τὴν Ἀθήνα χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καὶ Δυτικῆς Τανζανίας κ. κ. Χρυσοστόμου, ἀποδέκτης ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν τῶν φορέων μας. Ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποιήθη ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις εἰς τὴν φιλόξενη Αἴθουσα Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ, ὅπου παρήλασαν φωνὲς Ὀρθόδοξες καὶ Ἐθνικὲς ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος.

 

Τὸ Δελτίον Τύπου καὶ τοὺς ὑπολοίπους χαιρετισμοὺς δημοσιεύσαμε εἰς προηγούμενα ἄρθρα μας.

 

Κλείνομε σήμερα μὲ τὴν ἐπισυναπτόμενη ὁμιλία τῆς Καθηγήτριας κ. Ναταλίας Νικολάου καὶ τὸ Video

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDqQcEFndI0&t=3s

 

 

ὅλης τῆς ἐκδηλώσεως τῆς 3.9.2023 ποὺ εἶναι εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ ἀνιδιοτελοῦς Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους κ. Λεωνίδα Δρογκάρη.

 

 

 

(Ἀναλυτικότερον διὰ τὴν κ. Νικολάου ἴδ. εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:

 

https://www.fotgrammi.gr/εθνικά-θέματα/αποφρασ-ημερα-γενοκτονιασ-ποντιων-να/

 

https://www.youtube.com/watch?v=_PztW9nO1ck

 

https://youtu.be/FYWrBfVG6dY ).

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   Τηλ. 2103254321

 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

τ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λομονόσοφ Μόσχας, 

Δρ. Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν,

Διευθύντρια  Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης  Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας

Πρέσβειρα  Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ

      ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

& ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

3.9.2023

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 

Ἀγαπητοί !

Σᾶς μεταφέρω τὸν χαιρετισμὸ ἀπὸ τοὺς διδασκάλους καὶ μαθητὰς τοῦ σχολείου ἑλληνικῆς γλώσσης τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος Μόσχας «Ζωσιμάδες», ποὺ ἱδρύθηκε πρὸ 25 ἐτῶν εἰς τὴν Μόσχα, εἰς τὴν πολυεθνικὴ αὐτὴ πόλιν τῶν 20.000.000 κατοίκων.

Ὁ κάθε λαὸς ἔχει δικαίωμα μνήμης. Τὸ δικαίωμα αὐτὸ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Μόσχας τὸ ἐκάναμε πράξι ἐφέτος, ὅταν ὕστερα ἀπὸ 2 χρόνια μόχθου καὶ κόπου πραγματοποιήσαμε μιὰ ἱστορικὴ ταινία (documenter) ἀφιερωμένη εἰς τὸ ἔργο τῶν Ἑλλήνων εὐεργετῶν ποὺ ζούσαν εἰς τὴν Ρωσία, κυρίως εἰς τὴν Μόσχα κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Τσάρων, συγκεκριμένως διὰ τοὺς ἀδελφοὺς Ζωσιμάτες.

Κάποια στιγμή, ὅταν ἔγιναν πολὺ πλούσιοι καὶ γνωστοὶ εἰς τὴν πόλιν τῆς Μόσχας, συνειδητοποίησαν ὅτι ὁ χρόνος ποὺ δίδεται ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς κάθε ἄνθρωπον εἶναι πολυτιμότατος καὶ ἀνεκτίμητος, τοῦ δίδεται διὰ νὰ καταλάβῃ κανεὶς τὸν προορισμὸ καὶ τὸν σκοπὸ διὰ τὸν ὁποῖον ζεῖ!

Διότι ὁ χρόνος εἶναι καθαρὸ χρυσάφι καὶ πρέπει νὰ διαμορφωθῇ σὲ πολυτελέστατα κοσμήματα καὶ στολίδια.

Καὶ ἀποφασίζουν οἱ Ζωσιμάδες νὰ ἀφήσουν τὸ ἐμπόριο καὶ ἄλλες δραστηριότητες καὶ νὰ ἀφιερώσουν τὸν χρόνον τους εἰς ἕνα ἱερὸ σκοπό – νὰ ὑπηρετήσουν μὲ τὰ πλούτη τους τὴν Ἑλλαδα καὶ τὴν δεύτερη πατρίδα τους τὴν Ρωσσία.

Δὲν ἔλεγαν πολλὰ λόγια γιὰ τὸν Θεό, τὸν πολιτισμό, τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ λοιπά, ἀλλὰ μὲ ὅλην τους τὴν ζωὴ ἔκαναν κήρυγμα διὰ τὴν πίστιν, τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐκπαίδευσιν – ἐξέδιδον τὰ θεολογικά, ἱστορικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ βιβλία, ἔδιδαν ὑποτροφίες σὲ μαθητὰς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ ἐπλήρωναν τοὺς διδασκάλους ἑλληνικῆς γλώσσης.

Ἐπίσης ὠργάνωναν ἑλληνικὲς βιβλιοθῆκες εἰς ὅλη τὴν πόλιν τῆς Μόσχας.

Μὲ αὐτὴ τὴν προσφορὰ τους ἐδημιουργοῦσαν πνεῦμα ἀγάπης εἰς κάθε τί τὸ ἑλληνικό – τὴν γλῶσσαν – γλῶσσα, τὴν λογοτεχνία, τὴν μυθολογία, τὴν ἱστορία καὶ τὶς ψαλμωδίες.

Εἰς τὴν παρουσίασιν τῆς ταινίας μας, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν Μονὴ ὅπου εἶναι οἱ τάφοι τῶν Ἑλλήνων εὐεργετῶν εἰς τὴν Μόσχα, οἱ θεατὲς μᾶς ἐρωτοῦσαν:

«διατὶ εἰς τὴν ζωὴ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἦρθαν ὅλα ὡραῖα καὶ θαυμαστά;».

Τοὺς ἀπαντούσαμε: «διότι ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὴν ζωή τους ὅλα ὅσα τοὺς ἐμπόδιζαν νὰ κάνουν τὸ καλὸ καὶ νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας εἰς τὴν Μόσχα καὶ διότι ἦσαν ταπεινοί, ἐπειδὴ χωρὶς ταπείνωσιν δὲν προκύπτει ποτὲ κάτι τὸ καλό».

Θαυμάζουμε τὸ σύνθημα τῆς ζωῆς τους: «Πρέπει νὰ ἀφιερώνουμε τὴν ζωή μας εἰς τὸ καλὸ τῆς πατρίδος μας».

Ἐπέλεξαν τὶς αἰώνιες ἀξίες καὶ ἔθεσαν στόχον ὑψηλό, ἀλλὰ ἐστόχευαν αὐτὸ ποὺ ἠμποροῦσαν νὰ πραγματοποιήσουν, ἔβλεπαν πλατειὰ καὶ κοιτοῦσαν βαθειὰ εἰς τὸ μέλλον.

Διὰ τοῦτο καὶ ἠμποροῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Μόσχας καὶ τὰ παιδιά μας νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ μεγάλο ἔργο αὐτῶν τῶν εὐεργετῶν.

Ἐπίστευαν εἰς τὴν δύναμιν τῆς προσευχῆς, εἰς τὴν θρησκεία τῶν προγόνων τους, ἐπίστευαν εἰς τὴν Ἑλλαδα, ὅπως ἀκριβῶς ἐπίστευαν καὶ οἱ ἀγωνιστὲς Ἕλληνες εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821!

Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ Ἕλληνες, οἱ εὐεργέτες στὴν Ρωσσία καὶ οἱ Ἐπαναστάτες τοῦ 1821 εἶναι ἡ Ἑλλάδα ποὺ ζεῖ εἰς τὴν διάρκεια τῶν αἰώνων, διότι ζοῦσε καὶ εἰς τὸν Μαραθῶνα καὶ εἰς τὶς Θερμοπύλες καὶ εἰς τὰ χρόνια τοῦ Βυζαντίου καὶ εἰς τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας – εἰς τὸ ἡρωϊκὸ Μεσολλόγι καὶ εἰς ἄλλα πάρα πολλὰ μέρη, ὅπου πολεμοῦσαν ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Κανάρης καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι ἥρωες !

Αὐτὰ ποὺ εἴχαν ὑποσχεθῆ οἱ Ζωσιμάδες ἔγιναν – ἐτύπωσαν βιβλία, ἐλειτούργησαν βιβλιοθῆκες, σχολεῖα, ἐκκλησίες κλπ.

Ἀλλὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ αὐτὰ ποὺ ὑπεσχέθησαν οἱ ἥρωες τοῦ 1821, νὰ γίνῃ δηλαδὴ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821 – πρέπει νὰ γίνῃ!

Ὅλοι οἱ ἥρωες αὐτοὶ δὲν μᾶς ἔχουν ἀνάγκη, ἐμεῖς οἱ ἑπόμενες γενεὲς ζοῦμε μὲ τὴν κληρονομιὰ ποὺ μᾶς ἄφησαν.

Ἐὰν δὲν θὰ μιλᾶμε διὰ τὸ καθῆκον μας, ἂν δὲν τὸ θυμόμαστε καὶ δὲν τὸ πραγματοποιήσουμε τὸ Τάμα, αὐτὸ θὰ ἐξαφανισθῇ.

Αὐτοὶ οἱ ἥρωες εἶναι ἡ ἀσπίδα μας, εἶναι βοηθοί μας σὲ ὄλες τὶς δυσκολίες μας καὶ εἶναι τὸ παραδειγμά μας. Ἀμήν!

 

Εὐχόμαστε εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ εἰς τὸ Σωματεῖο «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» νὰ πραγματοποιήσουν σύντομα τὰ μεγάλα αὐτὰ ἔργα, ὅπως εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Πιστεύουμε ὅτι μὲ τὸ παράδειγμα αὐτῶν τῶν ἀγωνιστῶν θὰ νικήσουμε.

 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 τ.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λομονόσοφ Μόσχας,  Δρ. Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν

Διευθύντρια  Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης  Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας

Πρέσβειρα  Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

 

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ-ΜΟΣΧΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ-ΜΟΣΧΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΘΝΙΚΩΝ-ΕΟΡΤΩΝ-ΑΠΟ-ΤΑ-ΠΑΙΔΙΑ-1
ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ-ΜΟΣΧΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΘΝΙΚΩΝ-ΕΟΡΤΩΝ-ΑΠΟ-ΤΑ-ΠΑΙΔΙΑ 2

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *