Παύλος Τούτουζας Ο Μεγάλος Καθηγητής και Διδάσκαλος + 26.11.2021 Το Τάμα του Έθνους τον προπέμπει εις την Αιωνιότητα 27.11.2021

αναρτήθηκε σε: Νεκρολογία, Το Τάμα του Έθνους | 0

Παύλος Τούτουζας Ο Μεγάλος Καθηγητής και Διδάσκαλος + 26.11.2021

Το Τάμα του Έθνους τον προπέμπει εις την Αιωνιότητα 27.11.2021

Τὶ νὰ πρωτομνημονεύσῃ κανεὶς ἀπὸ τὴν μεγίστη ἀκτινοβολοῦσα προσωπικότητά του;

Πρωτοπόρος εἰς τὴν ἐπιστήμην του, θεμελιωτὴς τῆς συγχρόνου Ἑλληνικῆς Καρδιολογίας, διεθνῶς ἀνεγνωρισμένος, τόσον σπουδαῖος ἀλλὰ καὶ τὀσον ἁπλὸς καὶ ἀνθρώπινος, εὐλαβὴς καὶ ταπεινός. Ὑπηρετοῦσε τὴν ἰατρικὴν μὲ ἀφοσίωσιν καὶ ἀγάπη διὰ τὸν συνάνθρωπον. Πέραν τῶν πολλῶν ἐπιστημονικῶν ἰατρικῶν διακρίσεων του καὶ τῆς ἐπαξίας συμμετοχῆς του εἰς ἰατρικοὺς ἑλληνικοὺς καὶ διεθνεῖς φορεῖς, διέπρεψε καὶ εἰς τὴν λογοτεχνίαν ἀλλὰ καὶ ἔδρασε εἰς φιλανθρωπικά – πνευματικὰ ἔργα.

Παρ’ὅτι τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, ἦτο ἄριστος χειριστὴς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ μεγάλο συγγραφικὸν τάλαντο. Ὑπῆρξε ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. (τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας ποὺ ἵδρυσε τὸ 1991): «Στοὺς ρυθµοὺς τῆς καρδιᾶς» καὶ μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν. Μὲ γλαφυρότητα καὶ ρεαλισμὸ σὲ σύντομα πεζογραφήματα μετέτρεπε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη σὲ κατανοητὰ χρονογραφήματα, ποὺ ὁ λαὸς τά «ἀπερρόφει» καὶ τὰ ἀφομοίωνε καὶ τοιουτοτρόπως βοηθεῖτο διὰ τὴν πρόληψιν καὶ ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν. Οἱ φίλοι ἀναγνῶστες τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἀδημονοῦσαν πότε θὰ ἐκδοθῇ καὶ θὰ φθάσῃ εἰς χείρας των τὸ περιοδικό μας, διότι ἀνέμεναν μὲ μεγάλη λαχτάρα τὰ ἄρθρα του.

Ἦτο συνεχῶς μόνιμος ἀρθρογράφος μας.

 

 

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν 14.1.2006 ἐβράβευσαν εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός» τὸν μεγάλο φίλον τῶν φορέων μας, ἀείμνηστον πλέον ὁμότιμον Καθηγητὴν τῆς Καρδιολογίας ΠΑΥΛΟΝ ΤΟΥΤΟΥΖΑΝ (+ 26.11.2021).

Τὶς βραβεύσεις τόσον εἰς τὸν ἀείμνηστον Καθητητὴν Παῦλον Τούτουζαν, ὅσον καὶ εἰς τὸν 104 ἐτῶν σήμερον Ἀντιπρόεδρον μας Ἐπίτιμον Καθηγητὴν τῆς Καρδιολογίας κ. Γεώργιον Δαΐκον παρέδωσε ὁ μέγιστος ἐπιστήθιος φίλος μας, τότε Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ρωμύλος Κεδίκογλου.

(Λεπτομέρειες ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 26, ΜΑΡΤΙΟΣ 2006»)

 

Δυστυχέστατα ὅμως οἱ «ἀθάνατοι» τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι μικρόνοες) δὲν ἠθέλησαν νὰ τὸν ἀνακηρύξουν οὔτε ὡς ἀντεπιστέλλον μέλος των.

Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς Παῦλος Τούτουζας προέρχεται ἀπὸ οἰκογένεια παλαιημερολογιτῶν καὶ ὁ ἴδιος ἀκολουθοῦσε τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον. Ἐν τούτοις ἡ εὐρεία ἀντίληψίς του δὲν τὸν ἐμπόδιζε εἰς τὴν γειτονιά του νὰ ἐκκλησιάζεται πάντοτε εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης εἰς τὸν Χολαργὸν ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι παρὼν καὶ στὶς δικές μας ἐκδηλώσεις καὶ Θεῖες Λειτουργίες, ὅπως καὶ τὴν 30.1.2016 εἰς τὴν Χρυσσοσπηλιώτισσα εἰς τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς τρισηλίου Θεότητος.

Εἰς ὅλους τοὺς οἰκείους του, καὶ στενοὺς συνεργάτες του ἐκφράζομε τὰ θερμότατα συλλυπητήρια μας.

Ἡ ἐξόδιος λειτουργία θὰ τελεσθῇ εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν τὴν 12ην μεσημβρινὴν τῆς Δευτέρας 29.11.2021 καὶ ἡ ταφὴ εἰς τὸ Κοιμητήριον Χολαργοῦ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *