ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γενικὴ Συνέλευση – Ἀρχαιρεσίες – Νέο ξεκίνημα   14.10.2022

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 1

 

Νέο ξεκίνημα καὶ διεύρυνση σὲ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ἀλλὰ καὶ ὅπου ὑπάρχουν Ἕλληνες στὸν κόσμο, ἀποφάσισε καὶ ἤδη ὑλοποιεῖ ἡ νέα Διοίκηση τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἀκολουθώντας τὰ ἴχνη τοῦ ρέκτη Προέδρου του, Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλου, ποὺ ὑπηρετεῖ θυσιαζόμενος τοὺς ἱδρυτικοὺς σκοπούς του.

 

Οἱ σκοποὶ τοῦ Σωματείου, ὅπως ὁρίζονται στὸ Καταστατικό του, συμπυκνώνονται στὴν πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέσεως – δεσμεύσεως ποὺ ἔδωσαν καὶ ἀνέλαβαν ἀντίστοιχα ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ ἀγώνα, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ ’21, μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας.

 

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Σωματείου, μετὰ ἀπὸ ὑποχρεωτικὲς ἀναβολές, λόγῳ κορωνοϊοῦ, πραγματοποιήθηκε στὴν  ἕδρα τοῦ Σωματείου (Μουσῶν 14 – Ψυχικό) μὲ μεγάλη προσέλευση καὶ θερμότητα ἐνδιαφέροντος.

 

Μετὰ τὰ τυπικὰ καὶ προβλεπόμενα μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὸ Καταστατικό,  ἀναγνώστηκαν οἱ ἐκθέσεις τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς ἀναφορικὰ μὲ τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση καὶ τὸν οἰκονομικὸ ἀπολογισμὸ τῆς περιόδου. Ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τῶν στοιχείων τῆς ἐκθέσεως  τῶν πεπραγμένων γιὰ τὰ ἔτη 2020 καὶ 2021 ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλο, μὲ λεπτομερῆ ἀναφορὰ στὶς δράσεις καὶ τὶς πρωτοβουλίες ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Διοίκηση. Τά ἀνωτέρω ἐνεκρίθησαν ὁμοφώνως.

 

Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος καὶ κατάθεση παρατηρήσεων καὶ προτάσεων.

 

Ὅπως ἀναφέρθηκε, ἡ κυριότερη ἀπὸ τὶς προτάσεις, ποὺ ἔγινε ὁμόφωνα ἀποδεκτή, ἀφορᾶ τὴν συστηματικὴ διεύρυνση τῶν δραστηριοτήτων του ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, μὲ σύσταση Ἐπιτροπῶν τοῦ Σωματείου σὲ ὅλες τὶς Περιφέρειες καὶ τὰ δημοτικὰ διαμερίσματα τῆς χώρας, μὲ ἕδρες τὶς πρωτεύουσες  τῶν Περιφερειῶν  ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό, μὲ ἀποστολὴ τὴν διάδοση τοῦ ἱδρυτικοῦ σκοποῦ τοῦ Σωματείου, ὅπως αὐτὴ ἐκφράστηκε στὸ   Η΄   Ψήφισμα τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στὶς 31 Ἰουλίου 1829 καὶ ἀφορᾶ τὴν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν Σωτῆρα Χριστό, ὡς εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸν Λυτρωτή του, γιὰ τὴν αἴσια ἔκβαση τὴς ἐθνεγέρσεως. Μέλη τῶν ἐν λόγω Ἐπιτροπῶν θά εἶναι ἐνεργὰ μέλη τοῦ Σωματείου.

 

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση ὁλοκληρώθηκε μὲ ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέας Διοικήσεως καὶ Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Οἱ ἐκλεγέντες συνεδρίασαν καὶ συγκροτήθηκαν σὲ σῶμα ὡς ἀκολούθως:

 

Πρόεδρος Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, ἐπιχειρηματίας, Ἀντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τσιτίνης, στρατηγὸς ΕΛ.ΑΣ ἐ.ἀ., Γενικὴ Γραμματέας Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, βιολόγος, Εἰδικὸς Γραμματέας Γαβριὴλ Λαμψίδης, δημοσιογράφος, Ταμίας Ἰωάννης Μεταξάς, φοιτητὴς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Ἔφορος – Συντονιστὴς διαβημάτων καὶ ἐπαφῶν μὲ ὑπηρεσίες, φορεῖς καὶ μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ ἀνὰ τὸν κόσμο Εὐγένιος Χαϊτίδης, πολιτικὸς μηχανικός, Κοσμήτωρ Ζεάκις – Γλυνιὰς Ἀνδρέας, καθηγητὴς Μουσικῆς, σχολικὸς σύμβουλος, μέλη Πέτρος Σιγκούδης, φοιτητὴς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς ΑΠΘ καὶ Ἀθανασία Τζένου.

 

Μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐξελέγησαν οἱ Εὐθύμιος Σανιδάς, τυπογράφος, Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, φυσικὸς καὶ Γεώργιος Δαμιανάκης, ἰδιωτικὸς ὑπάλληλος.

 

 

Παράκληση γιὰ τὴν δημοσίευση / Ἀνακοίνωση

 

 

Κινητό: 6979975245

Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου

Γενικὴ Γραμματεὺς

διὰ ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα καὶ διευκρινίσεις

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *