Το Τάμα του Έθνους

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (2020 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝ)

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΩΣ
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟ 2021 ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21
31.12.2020
20η κα τελευταία συνέχεια

Ὅπως γνωρίζουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες μας, τὶς τελευταῖες σαράντα (40) ἡμέρες τοῦ 2020 δημοσιεύσαμε μία σειρὰ ἀπὸ συνταρακτικὰ ἱστορικὰ δεδομένα καὶ στοιχεῖα ποὺ παραπέμπουν στὴν ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Σήμερα κλείνομε τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων αὐτῶν μέ:

1.ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

(ἴδ. συνημμένως 1)

2.ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΟΥΣΩΝ 14, ΤΗΝ 21.3.2016 (2)

Τὴν ἡμέρα τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἀνοίξεως, μία εὐχάριστη ἔκπληξις μᾶς ἀνέμενε:

Ἐκτύπησε τὴν πόρτα μας ὁ Μακαριώτατος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελεστίνου κ.κ. Δαμασκηνόν καὶ τὸν διάκον του π. Ἰωάννην. Ἡ συζήτησις διεξήχθη σὲ φιλικώτατον κλίμα.

«Ἦρθα γιὰ νὰ συζητήσουμε γιὰ τὸ Τάμα», ἄρχισε ὁ Μακαριώτατος. «Τὶ θὰ λέγατε νὰ τὸ κάνουμε στὰ Οἰνόφυτα;»συνέχισε.

«Καλὰ θὰ ἦταν, ἀλλὰ εἶναι ἐκτὸς Ἀθηνῶν καὶ Ἀττικῆς», ἀπαντήσαμε.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ συζήτησις περιεστράφη γιὰ ἄλλες πιθανὲς τοποθεσίες, Ἀττικόν Ἄλσος, ἀκίνητα τοῦ Ἱδρύματος μας εἰς τὴν Περιφέρεια τῆς Ἀττικῆς, ἀνενεργὰ Στρατόπεδα κλπ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε μὲ τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι θὰ δεῖ τὶ τὸ καλύτερον θὰ ἐπιτύχῃ καὶ σύντομα γιὰ τὸ Τάμα.

3. Μεσολάβησε καὶ ὁ Φεβρουάριος τοῦ 2017 κατὰ τὸν ὁποῖον ὑπῆρξε ἡ γνωστὴ κίνησις τῶν 16 βουλευτῶν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ἴδ. https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/ταμα-του-εθνουσ-η-επερωτηση-των-16βουλε/).

4. Ξαφνικὰ τὴν 8.3.2017 εἰς τὸ πέρας τῆς ἐκδηλώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἔκδοσιν κάποιου τόμου γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παλιγγενεσία, ὁ Μακαριώτατος, ἀντὶ νὰ ὁμιλήσῃ γιὰ τὰ συμπεράσματα τοῦ Συνεδρίου, ἀνέβηκε εἰς τὸ βῆμα καὶ εἶπε τὰ κατωτέρω : https://www.youtube.com/watch?v=BlHs-MA-Wos

Οἱ Καθηγητὲς καὶ Καθηγήτριες ποὺ παρευρίσκοντο μᾶς εἶπαν ὅτι ἀπογοητεύθηκαν.

5. Ἐμεῖς δὲν σταματήσαμε νὰ γράφουμε, νὰ μιλᾶμε, νὰ ἐνεργοῦμε ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

6. Ἐπὶ τέλους ἐλάβαμε τὴν συνημμένη ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ (3) ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον τὴν 15.4.2019 γιὰ συνάντησιν εἴτε εἰς τὴν Ἀροανία εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγ.Παύλου εἴτε εἰς τὴν Ἀθήνα.

7. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΝ 9.7.2019 (4)

Κατὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου μας κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, ἐνώπιον τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Δ.Ι.Σ. Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν π. Φιλοθέου, καὶ τοῦ πολιοῦ νομικοῦ – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐπαναλάβαμε τὸν διακαέστατον πόθον καὶ ἐπιθυμίαν μας νὰ προσφέρωμε ὅλον τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως καὶ μέχρι τώρα τὸν διαθέτομε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ὅπως ἔχομε τονίσει κατά κόρον πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, τὰ πάντα τὰ διαθέτομε ἐμεῖς. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε, ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη, εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα. Ἐμεῖς ἀναλαμβάνομε τὰ πάντα, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία

δεκάρα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του.

Ἐπανελάβαμε δέ: «Διακαέστατος πόθος μας εἶναι νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμούς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ νὰ μὴ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε μετὰ θάνατον. Ὑμεῖς Μακαριώτατε θὰ δοξασθῆτε, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, καὶ θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεὲς γενεῶν. Θὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορίαν ἐσαεί. Εἶναι ὅμως θλιβερόν, ὄχι μόνον δημόσιες ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις νὰ παραχωροῦνται διὰ τεμένη, διὰ τοὺς ἀκραίους ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλους καὶ διὰ τοὺς ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας νὰ μὴ διατίθεται οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς!!!! Ὁποία ἀνηθικότης».

8.Ἐφθάσαμε εἰς τὴν 31.12.2020

Κυριολεκτικῶς σχεδὸν 20 ἔτη προτείνουμε, διαμαρτυρόμεθα, παραπονούμεθα, ταλαιπωρούμεθα, χαλᾶμε τὸν κόσμο:

Γιὰ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἀναλαμβάνουμε τὰ πάντα.

Ἐπαναλαμβάνομε:

Τὸ μόνον ποὺ ἐπιθυμοῦμε εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα…

Καὶ νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία τρύπια πεντάρα.

Καμμία ἀνταπόκρισις ἀπὸ τοὺς καθ’ὕλην ἁρμοδίους.

9. Ὅλοι οἱ ὁμόδοξοι Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἔκαναν τὸ χρέος τους, ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους.

Ἔχομε ἀναφερθή ἐπανειλημμένως διὰ αὐτὸ τὸ θέμα.

Εἰς τὸν τύπον διαβάσαμε ὅτι εἰς τὴν Ρουμανία προχωρᾶ μὲ γοργότατον ρυθμὸ ὁ μεγαλύτρεος Ναὸς εἰς τὴν Ὑφήλιον

10.Κλείνουμε μὲ μία αἰσιόδοξη ἀνακοίνωσιν.

Πολλοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀγωνιοῦν καὶ προσεύχονται νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ συντομώτατον τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Μεταξὺ αὐτῶν ὁ Γέρων Γαβριὴλ Μοναχὸς ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ, Καρυαί, Ἅγιον Ὄρος τὴν 3.10.2020 χαιρετᾶ τὴν πανήγυριν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων

ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΗΧΗΤΙΚΟ

 

Ἄς τὸν ἀκούσωμε!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τηλ. 210-3254321

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

1.ΕΘΝΟΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, 25.11.2020

2.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ, 26.11.2020

3.ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ), 27.11.2020

4.ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΕΥΡΩ ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821, 28.11.2020

5. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟN ΗΡΩΟN ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830-1930) ΘΕΟΔΩΡΑΣ Φ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ,

ὁμ. Καθηγητρίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 29.11.2020

6. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΣ ΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΓΟΠΟΝΟΙ 30.11.2020

7. ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΚΑΔΕΣ «ΑΓΙΕΣ ΣΟΦΙΕΣ» 1.12.2020

8. ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ΄ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 31.7.1829

ΦΕΚ ΟΘΩΝΟΣ 5/1834 ΦΕΚ 12/1838, 2.12.2020

9. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , 3.12.2020

10. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (2007 ΜΕΧΡΙ 2010), 4.12.2020

11. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011) 9.12.2020

12. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ. ΜΕ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΠΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011), 22.12.2020

13. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΠΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΜΑΪΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011), 23.12.2020.

14.ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 (ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ 2013)

ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΔΙΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΝ (8.6.2012) ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΗΛΘΕ) 26.12.2020

15.Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

2014 -2015, 27.12.2020

16. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ Κ.Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Τ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ LOMONOSOF ΜΟΣΧΑΣ

κ.ΝΑΤΑΣΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 29.12.2020

17. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΘΕ «ΚΑΛΟΥ»

ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ 29.12.2020

18. ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ – ΔΕΛΙΒΑΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΕΝΤΟΡΙΑ ΦΩΝΗ

ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, 30.12.2020

19. Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ 16 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (10.2.2017)

ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 30.12.2020

20. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

(2020 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝ), 31.12.2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *