Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται να κάνει... Τάμα, 18.3.2012