ΦΩΤςΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΡΕΘΗ ΛΥΣΙΣ ΑΝΕΥ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6.6.2018
1. Ὁ κάθε Ἕλλην, ὁ ὁποῖος ἔχει ἴχνος ἑλληνικοῦ αἵματος, ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ δὲν ἔχει ἐξομώσει εἰς πειθήνιον ὄργανον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἤ εἰς γενίτσαρον, ἐπ΄οὐδενί λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐνδώσῃ διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ σκοπιανοῦ, νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα «Μακεδονία» ὑπὸ οἱανδήποτε σύνθεσιν. Ἐπειδὴ δὲ τόσον οἱ σκοπιανοί ὅσον καὶ οἱ « φίλοι μας » εἴτε νατοϊκοὶ λέγονται αὐτοί, εἴτε Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις εἴτε διάφοροι ἄλλοι μεγάλοι καὶ ἰσχυροί, δέν φημίζονται ἰδιαιτέρως διά τήν εὐθύτητά των, τὴν ἐλικρίνειάν των, τὴν ἐντιμότητά των καὶ ὡσάν «κολοβά φίδια» ἠμπορεῖ «νὰ μᾶς τὴν φέρουν μπαμπέσικα», ὅπως δυστυχῶς συνηθίζουν, διὰ τοῦτο καὶ ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ ζητήσῃ καὶ νὰ ἐπιμένῃ νὰ παραχωρηθῇ εἰς αὐτὴν ἀπὸ τώρα τὸ δικαίωμα casus belli διὰ πάντοτε, ὥστε οἱ γείτονές μας νὰ μὴ τολμήσουν νὰ προσπαθήσουν ποτὲ νὰ μᾶς δημιουργοῦν διάφορα προβλήματα, εἴτε εἰς τὸ ἐσωτερικό των, εἴτε εἰς τὸ ἐξωτερικόν, μὲ ὀνομασίας ἔργων ὑποδομῆς ὡς π.χ. ἀεροδρόμια, αὐτοκινητοδρόμους, συρμούς τραίνων ἤ ἐργοστάσια ἤ διὰ προϊόντα, ὡς π.χ. Μακεδονικὸς Οἶνος τάδε ἤ ἄλλα ποτὰ ἤ ἐδέσματα, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν σύγχυσιν, τόσον εἰς τὸ ἐσωτερικόν, ὅσον κυρίως εἰς τὸ ἐξωτερικόν-διεθνῆ ἀγοράν!!!….

2. Εἰς τὰ σημερινὰ 6.6.2018 (εἰς ἄνω τῶν 20 πόλεων τῆς Ἑλλάδος) ἤ καὶ προσεχῆ συλλαλητήρια εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸν δὲν πρέπει νὰ λείψῃ οὐδείς.

Ὅλοι οἱ σκοπιανοὶ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας, Μπουτάρης, Ντόρα Μπακογιάννη καὶ λοιποὶ ποὺ κόπτονται διὰ τοὺς σκοπιανοὺς νὰ ὀνομάζωνται Μακεδόνες, τὸ ἔκτρωμα τῆς γλώσσης των μακεδονικὴ καὶ ὅλας αὐτὰς τὰς διαστροφὰς τῆς ἀληθείας, ἄς μεταβοῦν εἰς τὰ Σκόπια καὶ νὰ ζοῦν «παραδεισένια». Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνθέλληνες νὰ ἐξοστρακίζωνται καὶ ὄχι νὰ ψηφίζωνται!!!….

Πρέπει ἐπιτέλους νὰ τελειώνωμε μὲ τοιούτους ἀναξίους πολιτικούς. Ὅλοι νὰ παραμείνουν ἔξω τοῦ «ναοῦ» τῆς Δημοκρατίας.
Διαφορετικῶς θὰ εἶναι «ζήτω ποὺ καήκαμε».

3. Πρέπει ὅμως νὰ προσέξωμνε μήπως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἔχουν ἤδη ἀντικαταστάτας καὶ ἐκμεταλλευθοῦν εὐκαιρίας, αἱ ὁποῖαι δίδονται εἰς αὐτοὺς νὰ ὁμιλοῦν εἰς διάφορα συνέδρια καὶ συλλαλητήρια, ὥστε νὰ ἀποκτήσουν τὴν λαϊκὴν συμπάθειαν, νὰ προβληθοῦν καὶ νὰ βολευθοῦν, διὰ νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ ποδηγέται τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ!!!…

4. Βαβέλ τῆς καπηλείας τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων ὑπὸ τῶν ἀδιστάκτων, εἴτε αὐτονομάζονται ἐθνικόφρονες εἴτε σοσιαλισταί!!!!!…..

Προσοχὴ προσοχὴ κίνδυνος θάνατος!!!!!…..

5. Δι’ ὅλους αὐτοὺς ἔχει ἐφαρμογὴν ὁ τελευταῖος στῖχος ποιήματος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ: «Ὤ Ἑλλάς ἡρώων χώρα τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα!»…

* https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1271—————662018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *