ΦΩΤΕΙΝΜΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΝ Κ. ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ *

28.6.2017
Ἡ σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη – Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίας ὁλοκλήρους διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλυτρώτων πατρίδων, διαφορετικῶς θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις : «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν καταγωγήν των καὶ τὸν προορισμὸν των εἶναι καταδικασμένοι νὰ σβήσουν».
Αὐτὸ εἶναι τὸ δόγμα τῶν σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ καταστρέψουν τὴν σθεναρὰν ἀντίδρασιν τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ τοὺς μετατρέψουν εἰς πειθήνια, τυφλὰ ὄργανά των.

Ἡ σπουδαιοτάτη καὶ ἱκανvτάτη πανεπιστήμων, καθηγήτρια κ. Μαρία Μαντούβαλου, ἡ ὁποία δὲν ἔχει λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἀξιοπρεπεἰας καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀνέλθῃ διὰ τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ παραδώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, δὲν ἀνεγνωρίσθη ἀκόμη ὡς καθηγήτρια, ἐπαρουσίασεν τὰ ἔργα τῆς κυρίας Γεωργιάδη – Δελιμιχάλη :

«Σμύρνη Ἀγάπη μου» (ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος), Ἱστορικόν, Λαογραφικὸν καὶ Ἐκκλησιαστικὸν βιβλίον.
καί
«Σμυρνέϊκα Καλούδια στὸ τραπέζι μας», Ὑγιεινὴ Μεσογειακὴ Διατροφὴ (ἐκδόσεις Δούκας Μυτιλήνη),

εἰς τὴν Αἴθουσαν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς πάντοτε φιλόξενης Ἑστίας Ν. Σμύρνης τὴν Τετάρτη 28 Ἰουνίου 2017 καὶ ὥρα 19:00

* https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-06-14/1212-2017-06-27-13-32-48

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *