ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ!

1.Ὅσοι ἔζησαν ἐκ τοῦ πλησίον ἤ ἐμελέτησαν τὰ γραφόμενα τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτη, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης σκέπτονται καὶ ὑπερθεματίζουν ὡς ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης!!!!!…..

2.Συνεπεῖς ὄντες, ἐπανερχόμεθα, υἱοθετοῦντες ἀπολύτως τὸ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξον σύνθημα του ποὺ εἶναι ἀπαύγασμα τῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγ. Γραφῆς, τῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων Πατέρων, τῶν Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων τῆς ἀκαινοτομήτου καὶ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας!!!!!….. Ὁ κυρὸς Αὐγουστῖνος εἰλικρινῶς τὰ ἐπίστευε καὶ ὄχι ὅπως μερικοὶ σοσιαλίζοντες πολιτικάντηδες ἰδιοτελῶς τὰ διέδιδον!!!!!…..

3. Φίλοι του ἀλλὰ καὶ ἐχθροί του διατυμπανίζουν ὅλον καὶ περισσότερον ὅτι:«Καὶ τώρα πάλι μόνον ἕνας Αὐγουστῖνος δύναται νὰ μᾶς σώσῃ»!!!!…..

4. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομε ἀναφέρει τὸν ἐν λόγῳ μέγιστον κοινωνικόν, ἐθνικόν, θρησκευτικὸν ἄνδρα τὸν εἴχαμε παρεξηγήσει……. Ἐνῷ ἦτο εἰς τὶς καρδιὲς τοὺ χριστεπωνύμου πληρώματος ὡσὰν Πατριάρχης καὶ Ἀρχιεπίσκοπος ἀλλὰ καὶ καθοδηγητὴς τοῦ δύσμοιρου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ εἰς τὴν Ἀττικήν, ὅπου διαβιοῦσε καὶ διαβιεῖ σχεδὸν τὸ 60 % τῶν Ἑλλήνων……. Ἦτο φόβος καὶ τρόμος ὅλων τῶν ἄγριων θηρίων ἀθεΐας, ἀνισότητος, ἀποδομήσεως τῶν πάντων, ἀπάτριδων, ἀνηθικότητος καὶ ἐν γένει πειθηνίων ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐν τούτοις τὰ ἐγκατέλειψε ὅλα καὶ μετέβη νὰ θηριομαχῇ εἰς τίς «στέπες»γύρω ἀπὸ τὴν Φλώριναν!!!!!…..

5. Ὅμως πρέπει νὰ ὁμολογήσωμε ὅτι ἦτο ὄντως ὄργανον τῆς Θείας Προνοίας νὰ ποιμάνῃ εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Φλώρινας, διότι ἄν δὲν ἦτο ὁ Αὐγουστῖνος θὰ ὀργίαζε ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα καὶ σήμερον θὰ ἐβασίλευαν ἀπὸ τὴν Ἠπειρον μέχρι τὸν Ἀξιὸν ποταμὸν ἤ καὶ πέραν αὐτοῦ τὸ συνονθύλευμα τοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων!!!!!…..
Ἐκεῖ, ἀπὸ τὴν Ἤπειρον μέχρι καὶ τὸν Ἀξιὸν ποταμόν, ἐλύτρωσε τὶς πάμπτωχες περιοχὲς καὶ τὶς ἕνωσε μὲ τὸν Θεόν, ἐμπνέων εἰς αὐτοὺς Χριστὸν καὶ Πατρίδα!!!!!…..

Τὸν θρυλικὸν Γέροντα πρώην Μητροπολίτην Φλωρίνης θὰ ἔπρεπε νὰ τοῦ εἶχαν στήσει οἱ ἰθύνοντες ἀνδριάντες σὲ κάθε σταυροδρόμι ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν Φλώριναν καὶ νὰ τὸν εἶχαν τοποθετήσει μεταξὺ τῶν μυριάδων ἡρώων!!!!!…..

*https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/ο-κυροσ-αυγουστινοσ-καντιωτησ/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *