Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Νεκρολογία

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΟΡΦΑΝΙΑ ΜΑΣ Ο ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΔΗΜΗΣΕ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ

21.2.2020

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θὰ τελεσθῇ εἰς τὸ Κοιμητήριο Κηφισιᾶς τὴν Δευτέρα 24.2.2020 καὶ ὥρα 15.30.

1. Ἄν ὁ «μέγιστος ἐθνάρχης»(;;;) Κων/νος Καραμανλής (1) δὲν ἐξετέλη τὰ σχέδια τῶν ἐντολέων του – τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ δὲν τοῦ «ἔστριβε τὴν κάνουλα» τῶν δανεισμῶν, ὁ ἀείμνηστος Σωτήριος Σοφιανόπουλος θὰ εἶχε ἐξαγάγει πετρέλαιο καὶ λοιπὸν ὀρυκτὸν πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1950!!!!!…..

Εἶχε τὶς ἰσχυρότατες πολεμικὲς βιομηχανίες ἀπὸ ὅσες εἶχε ἀναπτύξει ἡ Ἑλλάς μας!!!!!…..

Μὲ αὐτὰ ὄχι μόνον δὲν θὰ εἴχαμε ἀνάγκη ξένων δανεισμῶν ἀλλὰ ἀπεναντίας ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔκανε ἐπενδύσεις ἀνὰ τὴν ὑφήλιον!!!!!…..

Ἡ Ἑλλὰς θὰ ἦταν ἰσχυρότατη εἰς τὴν ὑφήλιον!!!!!…..

2. Πάντοτε, ὅταν ὑπάρχουν τέτοια φωτεινὰ πνεύματα, ὅπως π.χ. καὶ ὁ Ὠνάσης καὶ ἄλλοι παρόμοιοι, θὰ ὑπάρχουν πάντα σατανάδες, οἱ ὁποῖοι φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ διαλύουν τὶς αὐτοκρατορίες μὲ δολοφονίες, ὅπως τὸν υἱὸν τοῦ Ὠνάση ἀπὸ τὸν τρισάθλιον καὶ κακοῦργον ἀνταγωνιστήν του…..

Τέτοιοι ἀδίστακτοι φθάνουν νὰ δολοφονοῦν ἀκόμη καὶ κάθε προηγουμένην γυναίκα των καὶ νὰ ἐφαρμόζουν τὴν αἰσχρίστην πολιτικὴ τοῦ «νὰ ψοφήσῃ ἡ γίδα τοῦ γείτονα».
Ἄλλοι τρισάθλιοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι «ἐντός, ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτά» εἰς τὶς διαπλοκές, νὰ παρασύρουν τὸν τότε πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος νὰ τὸν φέρνῃ εἰς ἐπαφὴν μὲ αὐτὸν τὸν δολοφόνον καὶ μὲ τὸ ἀζημίωτον νὰ ἀναγορεύεται ἀπὸ τὸν πρωθυπουργόν μας ὡς ὁ μέγιστος ἐθνικὸς εὐεργέτης τῶν δύο τελευταίων ἑκατονταετιῶν. Βαβαὶ τῆς αἰσχροτάτης βλασφημίας καὶ διαστροφῆς τῆς ἀληθείας;;;;;…..
Τὴν ἑπομένη νὰ ἀναχωρήσῃ ὁ Πρωθυπουργός μας ἐκτάκτως διὰ Νέαν Ὑόρκην, νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ ἵδρυμα τοῦ «μεγίστου ἐθνικοῦ εὐεργέτου» τῶν δὐο τελευταίων δεκαετιῶν γιὰ νὰ ἐξασφαλισθοῦν προφανῶς τὰ συμπεφωνημένα καὶ μετὰ νὰ περάσῃ καὶ ἀπὸ τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλινὸν Συμβούλιον, μετὰ νὰ δῇ τὸν Ὀμπάμα καὶ ἀναχωρὼν νὰ λέῃ Καλημέρα εἰς τὸν θρησκευτικὸν ἡγέτην Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ. Δημήτριον;;;;;…..

3. Ὁ ἀείμνηστος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, λάτρης κάθε ἑλληνορθόδοξης ἰδέας, ἦταν καὶ αὐτὸς φίλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!!!…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *