ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΗΡΘΕ ΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΤΗΣ 16.2.2020 ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟ ΔΡΟΜΟ; «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ!»

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσ/νίκης
16/02/20, ώρα 5 μ.μ.
18.2.2020

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤAΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μοναχὸν Μάξιμον Ἰβηρίτην, πρ. πρωτοεπιστάτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους:
«Μακεδονικαὶ ἀναμνήσεις καὶ νοσταλγίαι»,

κ. Γεώργιον Ρωμανόν, συγγραφέα, ἱστορικὸν ἐρευνητήν:
«Μετέωρη στὸν ΟΗΕ καὶ ἀκυρώσιμη ἡ “Συμφωνία Πρεσπῶν”. Τὸ δημοψήφισμα ἐνεργό»,

κ. Ἰωάννην Μάζην, καθηγητὴν Γεωπολιτικῆς ΕΚΠΑ: «Γεωπολιτικὲς δυναμικὲς στὴ Ν.Α. Μεσόγειο καὶ ἡ παράνομη μετανάστευση»,

κ. Δῆμον Θανάσουλαν, νομικόν:
«Ὑπὲρ τοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους».

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ:
22 ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.Ἤδη ὁ πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης εἰς τὸ Βελλίδειον Συνεδριακὸν Κέντρον εἰς τὴν συγκέντρωσιν “ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ” τὴν 16.2.2020 ἄρχισε νὰ ἐναναλαμβάνῃ (46ον λεπτόν): «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς νενέκους» (-προκυνημένους) καί «ἀντὶ λιβανιοῦ ρίξτε στὰ θυμιατά σας μπαροῦτι, διότι μόνον τὶς ἐκρήξεις αὐτῶν φοβοῦνται τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ» {συμπλήρωσις συγγραφέως «…καὶ τοῦ λόγγου, τῶν δρυμῶν, τῶν παραλιῶν καὶ τῶν ὀρέων»}!!!!!…..

Εἰς ἄλλο σημεῖον (44ον λεπτόν) δὲν ἐλησμόνησε νὰ ἀναφερθῇ καὶ εἰς τὸ καυτότατον, καὶ πολύ ἐπίκαιρο μέν, μακροχρόνιον καὶ δυσεπίλυτον δέ πρόβλημα τῆς μὴ πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀφιερώνοντας ἀρκετὰ λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ τονίζων:

«Γιὰ τὸν Χριστὸν τῶν Ἑλλήνων δὲν ὑπάρχει οἰκόπεδον γιὰ νὰ κατοικήσῃ εἰς τὰς Ἀθήνας!!!!!…..
Ἐνῷ γιὰ τὸν Ἀλλὰχ τῶν μουσουλμάνων εὑρέθη καὶ μάλιστα εἰς ἀπόστασιν βολῆς τόξου ἀπὸ τοῦ Παρθενῶνος… Ἀλλὰ ἐρωτῶμεν:
“καὶ ἐσὺ γῆ Ἰούδα (Ματθ. 2, 6), πόλις τῶν Ἀθηνῶν, γιατί μελετᾶς κενὰ κατὰ τοῦ διδασκάλου Χριστοῦ (Πραξ. 4,25);;;;;….. Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλιά σου, ἀπὸ τῆς γῆς (Ὠδὴ η΄ Μεγάλης Παρασκευῆς), πρὸς γνῶσιν καὶ διόρθωσιν (τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος), ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται.”»!!!!!!…..

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἠκούσθησαν παρατεταμένες ζητωκραυγές….

(Ἴδ. video
https://www.youtube.com/watch?v=YOVa1qLHcg8).

2.Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐπισυνάπτομε αὐτούσιον καὶ τὸ ἔγγραφον ὑπ’ἀριθμ. 100/103/16.2.2015 πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ πρώην Ἀντιπροέδρου τῆς ΔΙΣ, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας κ.κ. Νικολάου!!!!!…..

3. Ἀπό τὶς δεκάδες ἐπαινετικὰ σχόλια ποὺ ἐκυκλοφόρησαν, ἐπισυνάπτουμε ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα:
ΗΓΓΙΚΕΝ ΤΟ ΠΟΘΟΜΕΝΟΝ τὸ ἄρθρον:

 

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
“ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ”:
Η ΕΠΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ!
ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!

Ακούστε την με απόλυτη προσοχή!!!!!…..
Ο γέροντας δεν μασάει τα λόγια του!!!!!…..
Μιλά για τις απειλές εναντίον του Αγίου Όρους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, για τους κυβερνώντες νενέκους(!!!) που τα ονόματά των, καταγράφηκαν στις μαύρες σελίδες του νέου ελληνισμού!!!!!…..
Για την μη παραχώρηση οικοπέδου από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για την δημιουργία του Τάματος του Έθνους την ίδια στιγμή που δίνεται οικόπεδο στους μουσουλμάνους για τζαμί!!!!!…..

Είπε χαρακτηριστικά σ’ αυτό το σημείο:

Για τον Χριστόν των Ελλήνων δεν υπάρχει οικόπεδο για να κατοικήσει εις τας Αθήνας!!!!!…..

………………………………………………………………………………………………….
.

Με τον μοναδικό του τρόπο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός…Στο τέλος δε, ρίχνει την «βόμβα»:

Ας μην απατώμεθα! Επειδή συντόμως θα ευρεθώμεν έναντι μελλοντικών εκπλήξεων και γεγονότων, να έχομεν υπ’ όψην ότι η δύναμις μας είναι ο Θεός και η ισχύς των όπλων!
Αυτά τα δύο, θα σώσουν τον τόπο μας από τα σχέδια εκείνων οι οποίοι τον επιβουλεύονται.
Εις ότι αφορά το πρώτον είναι γνωστόν ότι η θεία βοήθεια προς τους Χριστόν πιστεύοντας κι ορθοτομούντας τον Λόγον της Αληθείας είναι πάντοτε δεδομένη!
Ως προς το δεύτερον, ότι έπραξαν οι πρόγονοι ημών εις αναλόγους περιστάσεις, το ίδιον πρέπει να πράξουμε κι εμείς!
ΑΝΤΙ ΛΙΒΑΝΟΥ, ΜΠΑΡΟΥΤΗΝ ΕΙΣ ΤΑ ΘΥΜΙΑΤΑ!
Διότι ταύτην μόνον φοβούνται τα θηρία του αγρού!!!!!…..

Ακούστε με απόλυτη προσοχή!!!!!…..
Απόλυτη όμως!
Ιδίως στο τρίτο μέρος της ομιλίας.

Δεν μπορώ να απομαγνητοφωνήσω άλλο γιατί τρέμω από ανατριχίλα…
https://topothoumeno.blogspot.com/2020/02/blog-post_90.html#comment-form_2366877628966263627

4. Μόνον ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθοῦμε διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!!!…..

5. Ἡ τραγικὴ οἰκονομικὴ κατάστασις ὡδήγησε τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν εἰς τὰ συσσίτια, τοὺς κάδους ἀπορριμάτων, τὶς αὐτοκτονίες καὶ τὸ ἁλμυρὸ ψωμὶ τῆς ξενιτειᾶς!!!!!…..
Ἔχει ὑπολογισθῆ ὅτι διὰ τοὺς ἕτοιμους πανεπιστήμονες καὶ ἐργατοτεχνίτες, οἱ ὁποῖοι ἐξενιτεύθησαν τὰ τελευταῖα χρόνια διὰ μετεκπαιδεύσεις καὶ ἀνεύρεσιν ἐργασίας, μᾶς ἔχει κοστίσει νὰ τοὺς σπουδάσῃ ἡ Ἑλλάδα μας 34.000.000.000 Εὐρώ!!!!!…..

Ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ συμβάλουν εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνοικτὰ μυαλὰ ἐπιστημόνων ἀλλὰ καὶ ἐργατοτεχνιτῶν, ἀν ἐπιστρέψουν στὴν Ἑλλάδα, θὰ σωθῇ ἡ πατρίδα μας!!!!!…..
Ἡ δωρεὰν Παιδεία στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι «ἀέρας κοπανιστός», ἀλλὰ πληρώνεται ἀπὸ τοὺς βαρυτάτους φόρους τοῦ πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!!!!!…..

Μᾶς τοὺς ἐπῆραν, ὅμως, οἱ Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι κλπ χῶρες ἀπὸ τοὺς κουτοπόνηρους Φράγκους, ἕτοιμους, ἐκμεταλευόμενοι οἱ «κουτόφραγκοι» τὴν Ἑλλάδα μας. Εἶναι μία ἄλλου εἴδους ἐκμετάλλευσις!!!!!…..
Ἀλλά, διὰ νὰ μαγνητισθοῦν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ὅλοι αὐτοὶ πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν πολλὰ κίνητρα. Αὐτὸ ὅμως ἀπαιτεῖ τεράστιες δαπάνες καὶ πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ γίνουν ἐπενδύσεις!!!!!…..

Αὐτὲς οἱ ἐπενδύσεις θὰ γίνουν μόνον ἄν σταματήσῃ τὸ σπάταλον Κράτος νὰ κατασπαταλᾶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ Ελληνικοῦ Λαοῦ βολεῦον ἄνω τοῦ 1/3 τῶν βουλευτῶν εἰς Ὑπουργούς, Ὑφυπουργούς, Ἀναπληρωτὲς Ὑπουργούς, Γεν. Γραμματεῖς καί … φαρισσαίους ὑποκριτές, Προέδρους ΔΕΚΟ, Ὀργανισμῶν, Φορέων κλπ. καθὼς καὶ εἰς τὸν ἑσμὸν τῶν συμβούλων, παρασυμβούλων, συνεργατῶν καί «δὲν συμμαζεύεται»,μὲ παχυλὲς ἀμοιβὲς ἐπισήμως καὶ Κύρις οἶδεν ποῖες ἄλλες ἀνεπίσημες ἀμοιβὲς καὶ ἐκδουλεύσειςθὰ ἔχουν!!!!!…..

Ἕνα ὀλιγομελὲς Ὑπουργικὸν Συμβούλιο μὲ νέους ἀνεγνωρισμένους ἐπιστήμονες ποὺ ἔχουν διαπρέψει καὶ εἰς τὸ εξωτερικόν, θὰ ἦταν ὄχι μόνον ἐφικτὸν ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβλημένον!!!!!…..

Ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ στρατιὲς τῶν ἀφισοκολλητῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν, τοὺς ὁποίους βολεύει ἡ ἑκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα!!!!!…..

Μεταξὺ τῶν ἄλλων, μὲ νομοθετικὴ ρύθμισιν, πρέπει νὰ ἀπαγορεύωνται οἱ συνεδριάσεις κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας ἑκάστου κλάδου καὶ νὰ λαμβάνουν χώραν οἱ συνεδριάσεις των εἰς τὶς δύο βάρδιες!!!!!…..

Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι τεράστιον καὶ πρέπει νὰ ἐπανέλθωμε!!!!!…..

6. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἑλλάδα μας βουλιάζει ἀπὸ τοὺς ἐποίκους καὶ τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, διὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία μας διακαῶς προσεύχεται εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν νὰ μᾶς λυτρώνῃ ὁ Θεός!!!!!…..

Δηλαδὴ τὸ ἕνα νησὶ μετὰ τὸ ἄλλο θὰ ἀφήνωμε νὰ τὸ μετατρέπουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις εἰς ἀνεξάρτητον «χαλιφάτο» καὶ νὰ χάσωμε ὄχι μόνον τὸ Καστελόριζον, ἀλλὰ καὶ τὴν Λέσβον μας, τὴν Χίον μας, τὴν Σάμον μας καὶ ὅλα γενικὰ τὰ κατοικημένα ἤ τὰ ἀκατοίκητα νησάκια μας μὲ τὶς ὑφαλοκρηπίδες τους, τὶς ἐναέριες καὶ ἐπίγειες ζῶνες των, ἐπειδὴ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις θέλουν νὰ μᾶς πάρουν σιγά – σιγὰ καὶ ὅλον τὸ Αἰγαῖον καὶ νὰ ἔρχωνται πανάθλιοι Νταλάρες, ὁ ΓΑΠ καὶ ὁ συρφετὸς τῶν ὁμοϊδεατῶν των καὶ νὰ βροντοφωνοῦν ὅτι «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψαράκια του»;;;;;…..

7.Τοιουτοτρόπως θὰ καταντήσωμε ὡσὰν τὶς Σκανδιναυικὲς χῶρες, ὅπου οἱ φανατικὲς μουσουλμανικὲς κοινότητες διακηρύττουν: «Δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε μὲ τοὺς ἄπιστους καὶ ἀνήθικους χριστιανοὺς καὶ ἀπαιτοῦμε, ὅπου ἐπικρατοῦν οἱ μουσουλμάνοι ,νὰ μετατραποῦν σὲ ἀνεξάρτητα χαλιφάτα»!!!!!…..

8. Οἱ διάφοροι ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως προδίδονται, λαμβάνοντες θέσεις τῶν ἀπόψεων καὶ ἐντολῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων!!!!!…..
Παραδείγματος χάριν τώρα, ἀναγνωρίζουν, οἱ τρισάθλιοι, τὴν σύμβασιν Τουρκίας Λιβύης!!!!…..

9. Εὐτυχῶς ἡ ΙΣΠΑΝΙΑ ἐπέτυχε νίκη καταπέλτην. Ἐδικαιώθη δικαστικῶς ἡ Ἰσπανία διὰ τὴν πολιτικὴν μαζικῆς ἀπελάσεως μεταναστῶν, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποχρεωμένη εἰς τὴν ἐξατομικευμένην ἐξέτασιν τῶν φακέλων των!!!!!…..
Τὸ Εὐρωπαϊκὸν Δικαστήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) ἀνεγνώρισε τὸ δικαίωμα εἰς τὴν Ἰσπανίαν νὰ ἐπαναπροωθοῦν μετανάστες, οἱ ὁποῖοι εἰσβάλλουν εἰς τὴν χώραν, κρίνον ὅτι οἱ ἀρχὲς δὲν παραβιάζουν τὴν Εύρωπαϊκὴν Σύμβασιν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ὅταν ἀπελαύνωνται ἀκόμα καὶ χωρὶς δικαστικὴν διαδικασίαν τῆς κάθε περιπτώσεως χωριστά!!!!!…..

(Ἀπόφασις 13.2.2020 ἐπὶ τῶν αἰτήσεων 8675/15 καὶ 8697/15)
(ΠΗΓΗ https://www.ert.gr/eidiseis/diethni/evropi/apofasi-eddanai-se-mazikes-epanaproothiseis-metanaston-otan-aytoi-eiserchontai-paranoma-se-eyropaikes-chores/).
Ἀπέρριψε δὲ ὁμοφώνως τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν ΜΚΟ ποὺ παρενέβησαν εἰς τὴν δίκην!!!!!…..

Ἡ ἀπόφασις εἶναι πολὺ σημαντικὴ διὰ τὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ μὴ προωθηθοῦν παράνομοι ἀλλοδαποὶ εἰς τὴν ἐνδοχώραν, ἀλλὰ νὰ ἀπομακρύνωνται μαζικῶς ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν!!!!!…..

Τὸ θέμα εἶναι πολὺ ἐπίκαιρον, διότι ἐπανασυζητοῦνται οἱ ἀποφάσεις τοῦ Δουβλίνου!!!!!…..

Τοιουτοτρόπως ὑπάρχουν ἐλπίδες σωτηρίας νὰ λυτρωθοῦμε καὶ ἀπὸ τοὺς ἰνστρούκτορες καὶ δούρειους ἵππους τῶν ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτοῦνται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἀπὸ ὅλες τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις!!!!!…..

10. Ἀλλὰ μὲ τὸ Βελλίδειον φαίνεται ὅτι κάτι ἄλλαξε.

«Τό “πάγωμα” τῆς ἐπίταξης τῶν ἐκτάσεων στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ποὺ σηκώνουν τὸ βάρος τοῦ μεταναστευτικοῦ τουλάχιστον ἕως τὴν Παρασκευή, ἀνεκοίνωσε ὁ Ὑπουργὸς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Νότης Μηταράκης (ΕΡΤ ἐκπομπή «Ἀπὸ τὶς 6» 17.2.2020)!!!!!…..

11. Μήπως ὁ κ Υπουργὸς ἄκουσε τὰ λεγόμενα ἀπὸ τοὺς ἄριστους ὁμιλητὲς εἰς τὸ Βελλίδειον Συνεδριακὸν Κέντρον, ὅπου ἦσαν ὁ ἕνας καλύτερος ἀπὸ τὸν ἄλλον, ὅτι ἀπαιτεῖται φωτιὰ καὶ τσεκούρι εἰς τοὺς προσκυνημένους καὶ ὅτι χρειάζεται στὰ λιβανιστήρια ἀντὶ λιβάνου μπαρούτι, διότι μόνον ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις μπαρουτιοῦ φοβοῦνται τὰ θεριὰ τῶν βουνῶν καὶ τῶν κάμπων καὶ γιὰ αὐτὸ ἔσπευσε καὶ ἀνέβαλε τὰ σχέδια του γιὰ τὰ νησιά μας;;;;…..

12. Ἄν γενικευθῆ τὸ πελεκούδι καὶ ἀνάψουν πυρκαγιὲς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνιδιοτελεῖς, ἰδεολόγους δὲν τοὺς σώζουν ἑκατομμύρια Νιαγάρες;;;;…..

13. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὑπουργούς, τὸν Πρωθυπουργόν μας καὶ λοιποὺς νὰ κάνουν μεταβολὴν 180 μοιρῶν καὶ νὰ μὴ ἀποφασίζουν χωρὶς τὸν ξενοδόχον, διότι Φωνὴ Λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ!!!!!…..

14. Διότι ὅλοι οἱ νοῦν ἔχοντες, κατὰ Σωκράτη, εἶναι καταγανακτησμένοι μὲ τὶς αὐταρχικὲς ἐνέργειες τῶν ἰθυνόντων.
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ζοῦμε μὲ τὴν ἀβεβαιότητα ὄχι τῆς αὔριον ἀλλὰ καὶ τῆς σήμερον καὶ δὲν γνωρίζομε ὄχι μόνον τὶ τέξεται ἡ ἐπιοῦσα, ἀλλὰ οὔτε ἄν θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἐπιστρέψωμε στὸ σπίτι μας, ἄν θὰ κοιμηθοῦμε ἤ θὰ βλέπωμε τοὺς ἀκραίους μωαμεθανοὺς καὶ ἡμέτερους χαοτικοὺς νὰ ἔρχωνται νὰ μᾶς φιμώνουν, νὰ κερατώνουν τὶς γυναῖκες μας, μητέρες μας, ἀδελφές μας, θυγατέρες μας κλπ, καὶ νὰ ἱκανοποιοῦν τὶς ἀνωμαλίες των οἱ ἔχοντες περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία!!!!!…..

Οἱ χριστιανόπαιδες θὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἔχουν ὁδομαχίες μὲ τοὺς ἀκραίους μωαμεθανούς καὶ θὰ ἀναθεματίζουν τοὺς γονεῖς καὶ παπποῦδες των, διότι δὲν θέλησαν νὰ διορθώσουν τὸ κακὸ καὶ νὰ θεραπεύσουν τὴν κατάστασιν ἐγκαίρως.

15. Ἄς κάνωμε, λοιπόν, ὅλοι μεταβολὴν 180 μοιρῶν διὰ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται ὁ ἀκροτελεύτιος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρή, λὲς καὶ τὰ ἔγραψε ἐχθὲς διὰ τὴν σημερινὴν τρισαθλίαν κατάστασιν: «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…», οὔτε οἱ προφητικοὶ λόγοι τοῦ μεγάλου μας λογοτέχνου Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη , ἀλλὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καἰ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!!!…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *