ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ

τὴν αὐγὴν τῆς Κυριακῆς 8.12.2019

Σύντομον Βιογραφικόν
Ἐγεννήθη τὸ 1928 εἰς τὸν Βόλον καὶ ἀπὸ τὴν ἠλικίαν τῶν 19 ἐτῶν ἔγινε μοναχὸς εἰς τὸ Ἅγ. Ὄρος.
Ὑπῆρξε ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Φιλοθέου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Διοργάνωσε ἐπίσης πολλὲς ἄλλες Μονὲς εἰς τὸ Ἅγ. Ὄρος καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα.

Τὸ 1979 μετέβει εἰς τὸν Καναδᾶ διὰ λόγους ὑγείας. Συγχρόνως ἄρχισε νὰ ἐξομολογῇ, νὰ νουθετῇ καὶ νὰ διδάσκῃ τοὺς ἀποδήμους Ἕλληνες. Ἡ ποιμαντική του δράσις, κατόπιν προσκλήσεων, ἀπὸ τὸν Καναδᾶ ἐξηπλώθη εἰς Η.Π.Α. Κατ’ἀρχὰς ἵδρυσε δύο μονές, μία εἰς τὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ καὶ τὴν ἑτέραν εἰς τὸ Πίτσμπουργκ τῶν Η.Π.Α, οἱ ὁποῖες ἐπολλαπλασιάσθησαν καὶ ἀνῆλθον εἰς δέκα ἐννέα (19), ἐκ τῶν ὁποίων δέκα ἑπτά (17) εἰς Η.Π.Α. καὶ δύο (2) εἰς τὸν Καναδᾶ (ἀνδρικὲς καὶ γυναικεῖες), οἱ ὁποῖες ὑπάγονται εἰς τὴν Ἑλληνορθόδοξον Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς καὶ Καναδᾶ, μὲ κέντρον τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Ἀντωνίου εἰς τὴν Ἀριζόνα (ἵδρ. 1995 μὲ ἡγούμενον τὸν ἁγειορίτην π. Παΐσιον), καὶ κάμνουν σπουδαῖον ἱεραποστολικὸν ἔργον.

Εἰς τὴν εἰκόνα ποὺ ἀκολουθεῖ ἀπεικονίζονται οἱ μέχρι τότε ὑπάχουσες δέκα ἑπτά (17) μονές.

Ἐπίσης ἔχει δημιουργήσει οἶκον εὐγηρίας, ἵδρυμα διὰ πτωχὲς καὶ ἐγκατελειμμένες γυναῖκες καὶ βοηθᾶ πτωχούς.

Οἱ μοναχοὶ προέρχονται ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον. Ἡ γλῶσσα τῶν ἀκολουθιῶν εἶναι ἡ ἑλληνική.

 

Ὅταν ἔλθει ὁ Ἀρχάγγελος νὰ πάρῃ τὴν ψυχήν μας;

Τότε τὸ ξύπνημα ἐκεῖνο δὲν ὠφελεῖ. Καιρὸς στεφάνων ὁ μέλλων αἰών, ὁ νῦν, ἀγῶνος, κόπου καὶ πάλης.
Βιάζεσθε, λέγετε τὴν εὐχήν, παύσατε τὰς ἀργολογίας, κλείσατε τὸ στόμα σας ἀπὸ τὴν κατάκρισιν, βάλετε θύραν καὶ κλεῖθρα εἰς τὰ περιτταὰ λόγια.
Ὁ καιρὸς περνᾶ καὶ ὀπίσω δὲν γυρίζει καὶ ἀλλοίμονόν μας, ὲάν χωρὶς πνευματικὰ κέρδη φύγῃ ὁ χρόνος.
Αὐτὰ σᾶς γράφω, αὐτὰ νὰ μελετᾶτε, αὐτὰ νὰ πράσσετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ εἶναι μαζί σας καὶ ἡ γλυκειά μας Παναγία νὰ σᾶς δυναμώνῃ, νὰ σᾶς φωτίζῃ καὶ νὰ σᾶς προθυμοποιῇ εἰς τὸν ἀγῶνα.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ
ΠΗΓΗ http://trelogiannis.blogspot.com/

 

Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δειλιάζωμε, συμφώνως μὲ τὴν παρομοίαν διδαχὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως :

ΟΛΑ ΝΙΚΩΝΤΑΙ.
ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΑΠΕΛΠΙΖΕΙ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *