ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ

 

16.8.2019

Ἀγαπητοί μας φίλοι!
Ὅπως ἔχετε ἤδη διαπιστώσει, λόγῳ πολλῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων καὶ λόγῳ πλήρους ἐλλειψεως πεπειραμένου προσωπικοῦ, καὶ ἐντελῶς ἐθελοντῶν, ἔχομε παραμείνει παρὰ πολὺ πίσω καὶ εἰς τὰ περιοδικά μας καὶ τὶς ἀναρτήσεις μας καὶ τὶς διάφορες ἄλλες ἐκδόσεις μας!!!…..

Θηριομαχοῦμε, ἐργαζόμενοι μέχρι σχεδὸν τὰ χαράματα νιβόμενοι διὰ νὰ ἀποκτήσωμε νηφαλιότητα, νὰ βλέπωμε «τὶ στραβὸ καὶ ἀνάποδο» γίνεται καὶ νὰ προλαμβάνωμε τὸ κακόν!!!!!…..
Δὲν ἀρκεῖ ὅτι δὲν ἔχομε μόνον ἄπειρες μυριάδες φίλους ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ πολλοὺς κακοήθεις, χαιρέκακους καὶ εὐτυχέστατους νὰ μᾶς βάζουν τροχοπέδην, καραδοκοῦντας νὰ προβάλλουν ψεγάδια καὶ νὰ μᾶς διασύρουν παντοιοτρόπως!!!!!…..

Διάφοροι, οἱ ὁποῖοι «μᾶς ἔκαναν τὸν δάσκαλο» μᾶς ἐξηπάτησαν καὶ τώρα συνειδητοποιήσαμε τὴν τεραστίαν σημασίαν τῆς παροιμίας τοῦ θυμοσόφου ἑλληνικοῦ λαοῦ: «Ἂν δὲν ἔχεις νύχια νὰ ξυστῆς μὴ περιμένεις νὰ σὲ ξύσουν οἱ ἄλλοι»!!!!!…..

Ἐπίσης ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχωμε ἐμπιστοσύνην εἰς «ἀνθρωπάκια»!!!!!…..
«Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία (Ψαλμ. 145, 3)!!!!!….. καὶ

«Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾿ ἄνθρωπον (Ἱερ. 17, 5)!!!!!…..

Εὐχαρίστως σᾶς ἀνακοινώνομε ὅτι αὐτά, τὰ ὁποῖα δὲν μᾶς ἒκαναν διάφοροι συνεργάτες τόσα ἔτη, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, κατωρθώσαμε νὰ ἀνεβάσωμε τὸ ἕνα περιοδικόν μας μετὰ τὸ ἄλλο εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας, facebook καὶ twitter, ὁπότε ὅλοι ἠμποροῦν νὰ ἐνημερώνωνται!!!!!…..

Γονεῖς, παπποῦδες – γιαγιάδες, θεῖοι, νονοὶ ἠμποροῦν νὰ παρακαλοῦν τὰ παιδιά, ἐγγόνια, ἀνήψια των κλ.π. ὅτι θέλουν νὰ τοὺς κατεβάσουν ἀπὸ τὸ διαδίκτυον καὶ νὰ τοὺς διαβάζουν τὰ ἂρθρα μας, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἔχουν πρόβλημα μὲ τὰ μάτια τους ἢ ἂλλους λόγος ὑγείας!!!!!…..
Τοιουτοτρόπως τὰ παιδιὰ θὰ ἐθίζωνται καὶ εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ θὰ βλέπουν ὅτι ὑπάρχει καὶ κάποιος ἄλλος δρόμος καὶ ὄχι μόνον τῆς σήψεως, τῆς φαυλότητος καὶ τῆς ἀνεντιμότητος!!!!!…..
Προχωρῆστε, λοιπόν, καὶ οἱ ἐνσυνείδητοι χριστιανοὶ θὰ πληθαίνουν!!!!!…..
Εὔχεσθε δι’ ἡμᾶς νὰ μὴ μᾶς κυριεύσῃ ἀκηδία, ἀπογοήτευσις καὶ ἀπελπισία!!!!!…..

Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀναστέλλομε νέα δυσάρεστα δημοσιεύματα διὰ νὰ ἰδοῦμε μήπως ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2019 ἐπέλθει κανένα θαῦμα καὶ δὲν ἀναγκασθοῦμε νὰ ἐπανέλθωμε δριμύτεροι!!!!!…..
Γιὰ τὴν ὥρα ἔχομε τὴν δύναμιν τῆς προσευχῆς ποὺ εἶναι θαυματουργική!!!!!…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *