Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Εθνικά ΘέματαΕκδηλώσειςΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΑΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΣ *

12.9.2019
Εἰς τὶς τεράστιες σατανικὲς ἀντιξοότητες ποὺ ἔχομε καθημερινῶς, καὶ ἐξ αὐτῶν τὰ ἄπειρα πάθη μας ὡσὰν τὴν Μεγάλην Παρασκευήν, τὸν Γολγοθά μας, ἔρχονται καὶ πάρα πολλὲς ὀάσεις, ὅπως οἱ δύο κατετέρω:

ΠΡΩΤΟΝ
Ὁμιλία τοῦ Μακεδόνος μαθητοῦ (3ον ΓΕΛ Γιαννιτσῶν)
ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΓΚΟΥΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ τὴν 8.9.2019
Ἀνέκφραστη χαρά – ἠθικὴ ὑποστήριξις καὶ ὑπεραισιοδοξία πλημμυρίζει τὶς καρδιές μας !!!!!….
ΚΔ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)

Ἀσφαλῶς πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας θὰ εἶχαν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀκούσουν εἰς τὴν Βουλὴν τοὺς EΦΗΒΟΥΣ, τὴν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος μας:

Ὁ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ἀπὸ τὰ Γιαννιτσά, μαθητὴς τοῦ 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσῶν, τὰ εἶπε «ἔξω ἀπό τὰ δόντια» εἰς τόν «ναόν» τῆς Δημοκρατίας, εἰς τὴν πολιτειακήν, πολιτικήν, θρησκευτικὴν καὶ πνευματικὴν ἡγεσίαν, ἡ ὁποία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἀναδεικνύεται διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλά, δυστυχέστατα, διὰ τῆς φαυλοκρατίας, τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς προσχωρήσεως εἰς κύκλους τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!!!…..

Ἕν ἔτος ἐνωρίτερον ὁ Πέτρος Σιγκούδης (Ἐφημερίδα ΠΕΛΛΑ News) εἶχε καταθέσει ἐρώτησιν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Βουλὴν διὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ οἱ «ἐθνοπατέρες» δὲν κατεδέχθηκαν νὰ ἀπαντήσουν καὶ τὸν ἔγραψαν καὶ αὐτὸν εἰς τὰ παλαιά των ὑποδήματα, ὅπως γράφονται ὅλοι οἱ βαρύτατα φορολογούμενοι πτωχοὶ Ἕλληνες!!!!!…..

Ὁ Πέτρος Σιγκούδης εἰς τὴν ὁμιλίαν του ἀνεφέρθη εἰς τὴν προδοτικὴν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν λέγων:

«Εἶμαι βαθύτατα ἀπογοητευμένος ποὺ βρίσκομαι στὸν ἴδιο χῶρο ποὺ πρὶν περίπου μισὸ χρόνο οἱ Ἕλληνες βουλευτὲς ψήφισαν τὴν ἀντιδημοκρατικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μὲ τὴν ὁποία δὲν συμφωνεῖ βεβαίως ἡ πλειονότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!!!!!…..
Ὀργανώσαμε καταλήψεις, συλλαλητήρια, πορεῖες. Δὲν ἄργησαν νὰ μᾶς κολλήσουν τὴν ταμπέλα, εἶπαν εἴμαστε φασίστες!!!!!…..
Ὄχι, εἴμαστε Ἕλληνες πατριῶτες ποὺ ἀγαπᾶμε καὶ σεβόμαστε ὅλες τὶς πατρίδες, ὅλου τοῦ κόσμου!!!!!…..
Θὰ ἤθελα νὰ εἶναι ἡ τελευταία φορὰ ποὺ περνᾶ ἕνα ἀντιλαϊκὸ μέτρο, εἰδικὰ γιὰ ἕνα τόσο κρίσιμα ἐθνικὸ ζήτημα. Ὀνομάζομαι Σιγκούδης Πέτρος καὶ δὲν ντρέπομαι καὶ δὲν φοβᾶμαι νὰ πῶ μέσ΄ τὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία, ὅτι ὅ,τι καὶ νὰ γίνῃ, οἱ Ἕλληνες πραγματικὰ δὲν ξεχνᾶν!!!!!…..
Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἑλληνική»!!!!…..

Χάριν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τὴν εὐτυχίαν νὰ ἀκούσουν αὐτὸν τὸν ἄριστον εὔελπιν, προβάλλομε ἀνωτέρω τὴν ὁμιλίαν του εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον, τὴν ὁποίαν μὲ μεγίστην δυσκολίαν κατωρθώσαμε νὰ ἀπομαγνητοφωνήσωμε, διότι διεκόπτετο συνεχῶς ἀπὸ παρατεταμένα, θερμὰ χειροκροτήματα τῶν ἐφήβων μας, τὸ λαμπρὸν μέλλον τῆς πατρίδος μας!!!!!…..

Ὄντως, ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ εἰς τὴν συνείδησιν καὶ τῶν ἐπερχόμενων γενεῶν ὅτι εἶναι μία ἀκεραία καὶ ὅτι εἶναι μεγίστη προδοσία μὲ τὴν ἐξωμοτικὴν συνθήκην τῶν Πρεσπῶν νὰ ἀναγνωρίζωμε εἰς αὐτοὺς τοὺς Σλάβους τὴν γλώσσαν, τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν κατεχομένην Μακεδονίαν τοῦ Βαρδάρη!!!!!…..

Τὸ Video ἀπὸ τὴν Βουλὴν τῶν Ἐφήβων (8.9.2019):
https://www.youtube.com/watch?v=iQAKqez6n-U

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *