Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Θρησκευτικά

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

14.8.2019

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἐνθυμόμεθα πάλι:

Ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 2018 μέχρι καὶ 14 Αὐγούστου 2018 ἐμφανιζόταν ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης!!!!!…..

Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸν περίφημον Αὐγουστῖνον τὸν κατέτρεχαν οἱ πάντες μέχρι καὶ τὸ τάγμα τοῦ μακαρίτου Παντελεήμονος Χίου Φωστίνης, ὁ ὁποῖος εἶχε γίνει τυμβωρύχος καὶ ἐτόνιζε ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος ἦταν δῆθεν γόνος μὲ ἀφροδισιακὰ νοσήματα καὶ δὲν θὰ ἔζει οὔτε 60 ἔτη!!!!!…..

Ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα ὁ Θεὸς τὰ διέψευσε καὶ ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν, 104 ἐτῶν. Σαράντα ὀκτὼ (48) ὧρες μετὰ τὴν κοίμησίν του τοῦ ἐσταύρωναν τὰ ζεστὰ χέρια καὶ ἐκεῖνος τὰ ἐσήκωνε καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη, τοῦ τὰ κατέβαζαν καὶ πάλι τὰ ἐσήκωνε καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη συνεχῶς!!!!!…..

Ὤ τὶ ἐκπλήξεις ἔχουμε νὰ δοῦμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ!!!!!…..
Πόσοι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες ψετοάγιοι θὰ κριθοῦν ἀπὸ ρακένδυτους ἀλλὰ ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς μοναχούς!!!!….

Ὁ ἀείμνηστος Κυρὸς Αὐγουστῖνος μᾶς ἐτόνιζε κάθε ἡμέρα: «Μὴ ἀποκάμετε, μὴ ἀποθαρρύνεσθε, νὰ ἐπιμείνετε, μὴ πτοεῖσθε, μὴ σᾶς κυριεύσει ἀβελτηρία καὶ ἀκηδία, ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του, θὰ νικήσετε»!!!!!…..
Τὴν 14.8.2018 ἐβιώσαμε τὴν ἀναβλάστησιν ἑνὸς κορμοῦ ἐσωτερικῶς μὲ πολλὰ κενὰ καὶ πλήρως ἀπεξηραμένου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τὴν ἕδραν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοποθετημένος παραπλεύρως τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας, δῶρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πιεραιῶς κ. Σεραφεὶμ τὸ ἔτος 2011, ὅταν, ὄντος ἐκείνου Συνοδικοῦ, τὸν ἐπεσκέφθημεν διὰ νὰ συζητήσωμε τὶς δυνατότητες καὶ τοὺς τρόπους πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!!!…..

Τὸ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ αὐτὸ ΓΕΓΟΝΟΣ ἐδημοσιεύθη, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἁγ. Ὄρους, εἰς τὸ Περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 76 σελίδες 59 – 62 καὶ ὀπισθόφυλλον!!!!!…..

Ἐπανειλημμένως ἐδημοσιεύσαμε ἄρθρα διὰ τὴν Παναγίαν, διάφορες εἰκόνες τῆς ὁποίας κοσμοῦν τὰ ἐξώφυλλα πολλῶν τευχῶν τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ὅπως π.χ. 48, 52, 58, 62
καὶ μὲ αποκορύφωμα τὸ τεῦχος 76!!!!!…..

Τὰ προσωνύμια τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας ὑπερβαίνουν τὰ 100, ὅπως ἀναλυτικῶς ἀνεπτύξαμε εἰς τὸ ἀπὸ 12.8.2014 ἄρθρο μας
«ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ »!!!!!…..

(ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 60 /
https://onedrive.live.com/?authkey=!AJEsT5II84qV358&cid=057FC1838F6D56C6&id=57FC1838F6D56C6!1140&parId=57FC1838F6D56C6!1083&o=OneUp)

* https://www.fotgrammi.gr/work/δεκαπενταυγουστοσ-το-πασχα-του-καλοκ/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *