ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Παναγιωτάτους Πατριάρχας,
Μακαριωτάτους Ἀρχιεπισκόπους,
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας,
Ἀξιοτίμους Καθηγητὰς Ὀρθοδόξους Θεολόγους.

Μεγάλη τιμὴ καὶ προσευχὴ ὁ Συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα.
Ἀφοῦ οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι κατορθώνομε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ συνεορτάζωμε τὸ Πάσχα, διατὶ νὰ μὴ ἐπικαλεσθῶμε τὴν θείαν φώτισιν καὶ βοήθειαν οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι – πιστοὶ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ἀποστολικῆς καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας, νὰ συνεορτάζωμε ὅλες τὶς ἑορτὲς τῆς ἀμωμήτου πίστεως μας ὁμοῦ!!!!….

Καὶ βέβαια δι’ ὅλες τὶς ἂλλες ἐκδηλώσεις μας ἂς ἒχωμε τὸ κοσμικὸν ἡμερολόγιον. Εἶναι μέγιστον αἶσχος καὶ ἐντροπὴ μας νὰ ὑπάρχουν θιασῶτες νὰ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου εἰς τοὺς εὐλαβεῖς Ὀρθοδόξους διὰ τὸν συνεορτασμὸν μὲ παπικούς, προτεστάντες, σχημασματικοὺς καὶ καθηρημένους καὶ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ ἒχουν κανονικὴν ἀποστολικὴν διαδοχήν, νὰ μὴ μᾶς ἀφήνει ὁ ἄμετρος ἐγωισμός, ἡ οἴησις καὶ ἡ σατανικὴ ἰσχυρογνωμοσύνη μας νὰ δημιουργήσωμε ἕνα καλόπιστον διάλογον. Διότι ὅπου ὁ καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ Διάβολος καὶ ἐπικρατεῖ ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ ἑνότητα.

Γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀποστολικὴν διαδοχήν, ἂς ἀποφανθοῦν τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ τακτοποιήσουν τὴν ἀποστολικὴν διαδοχήν των.

Ἂς ἐργασθῶμε ὅλοι εὐσυνειδήτως, ὥστε νὰ συνεορτάζωμε ὅλες τὶς ἑορτὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους!!!!!…..

Τὰ ἐπαναλαμβανόμενα ἐτησίως θαύματα τοῦ Ἁγ. Φωτός, τοῦ Νέφους Θαβὼρ καὶ τῶν Ὑδάτων τοῦ Ἰορδάνου Ποταμοῦ ἠμποροῦν νὰ μᾶς καθοδηγοῦν. Τώρα ὅμως μᾶς τὰ ἀπαγορεύουν καὶ αὐτὰ οἱ ἐκθεμελιωτὲς τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, εἰς ὅσους συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν!!!…

Οἱ πλέον εἰδικοὶ θεολόγοι ἂς τεκμηριώσουν ἀνάγκες καὶ λύσεις.Ἐμεῖς δὲν σιωπήσαμε οὔτε σιωποῦμε.
Ἀγωνιζόμεθα. Ι.Π.Η.Π.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *