Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΑροάνιαΓιορτή Αγίου ΠαύλουΕΠΙΚΑΙΡΑΤο Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Ὡλοκληρώθηκε ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας καὶ πολιούχου Τριπόλεως μὲ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, χοροστατούντων τῶν Μητροπολιτῶν!!!!!….
1.τοῦ κοσμοαγάπητου καὶ ἀγωνιστοῦ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου!!!!!….
2.τοῦ πάντοτε πιστοῦ, ταπεινοῦ καὶ σώφρονος Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ!!!!!…., μετὰ δεκάδων ἱερέων και ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν!!!…

Ὁ ὑπεύθυνος τῆς Σχολῆς Βυζαντικῆς Μουσικῆς Καλαβρύτων κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος μὲ τοὺς συνεργάτες του συνώδευσαν τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν σύντομη λιτανεία στὸ γενέθλιο οἴκημα μὲ πνεῦμα ὀρθόδοξης χριστιανικῆς κατανύξεως!!!!!…..

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἔγιναν ὁ ἁγιασμὸς καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου, παραπλεύρως τοῦ γενεθλίου οἰκήματος τοῦ Ἁγ. Παύλου.

Παρευρέθησαν:
– Ὁ Δήμαρχος τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς
– Ὁ πρ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης
– Ὁ πρ. Ὑπουργὸς κ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος, ὑποψήφιος Δήμαρχος Καλαβρύτων
– Ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως Δικηγόρος κ. Γεώργιος Κοσμᾶς
– Ὁ ὑποψήφιος Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Τσενὲς καὶ
– Οἱ ὑποψήφιοι περιφερειακοὶ σύμβουλοι κ. Δημήτριος Κατσικόπουλος καὶ ὁ ἥρωας τῶν ΑΜΕΑ συμπαθέστατος κ. Γεράσιμος Φεσσιάν.
Μᾶς ἐτίμησαν οἱ φίλοι τῶν φορέων μας,
ὁ μουσικοδιδάσκαλος κ. Νικόλαος Κλέντος, οἱ καθηγητὲς Γεώργιος Μπένος τῆς Νομικῆς τοῦ Παν/μίου τοῦ Cambridge, Κων/νος Νιάρχος τῆς Φιλοσοφικῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, ὁ κ. Ἀντώνιος Γκαργκάσουλας, ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «ὁ Γέρος τοῦ Μοριά» Ν. Υόρκης, ὁ Διευθυντὴς τῆς Πολεοδομίας Αἰγίου κ. Λεωνίδας Καράμπελας, ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων ποὺ ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Εἰδ. Γραμματέα τοῦ Δ.Σ. της, Σχολικὸ Σύμβουλο κ. Εὐάγγελο Πονηρό, ὁ δραστήριος κ. Θεόδωρος Μπρεδήμας (ἐξάδελφος τοῦ ἀειμνήστου Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α. Τζὼν Μπρεδήμα) ἐκπροσωπὼν τὸν «Μεσσηνιακὸν Λόγον» Καλαμάτας, ὁ φλογερὸς ἑλληνόψυχος διδάσκαλος τοῦ Γένους σχεδὸν 100 ετὴς κ. Παναγιώτης Ρήγας, ὁ ὁποῖος, ἀψηφὼν τεράστιους κόπους, ἔξοδα καὶ ἀφάνταστη ταλαιπωρία, ἔκανε και ἐφέτος τὸ μακρὺ καὶ δύσκολο, γιὰ τὴν ἐπιβαρυμένη ὑγεία του καὶ ἡλικία του, ταξίδι ἀπὸ τὴν Καλαμάτα!!!!!..
Ἀπὸ τὴν ἀνιδιοτελέστατη «Ἀχελῶος TV» τῶν εὐλαβῶν καὶ ἀνάργυρων ἰδεολόγων ἀδελφῶν Μπόκα, ὁ κ. Λεωνίδας Δρογάρης ἀποταμίευσε τὶς καλύτερες στιγμὲς κινηματογραφώντας ἀνιδιοτελῶς τὴν ἐκδήλωσιν!!!…
Εἰς τὸ σημεῖον αὐτῶν θεωροῦμε ὑποχρέωσίν μας νὰ ἀναφερθῶμε εἰς τὴν μνήμην καὶ νὰ κάνωμε μία νοερὰ προσευχὴ διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀειμνήστου συνεργάτου τῆς ΑΧΕΛΩΟΣ TV ΦΩΤΗ ΒΑΡΔΗ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν εὐγενῆ προσφορὰ τῶν ἐργοδοτῶν του ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΟΚΑ ἐρχόταν ἀνιδιοτελῶς εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας καὶ τὶς κινηματογραφοῦσε μὲ μεγάλη εὐσυνειδησία καὶ ἐπιμέλεια.
Τὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο «Ἁγία Τριὰς» Ἰλίου Ἀττικῆς (ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Παν. Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Καλάργυρου ποὺ συνεχίζει ἐπαξίως ὁ Ἐπίσκοπος κ. Τιμόθεος) μᾶς ἔδωσαν πάλι χαρὰ μὲ τὴν παρουσία τους.
Εἴθε νὰ προσήρχοντο οἱ προσκληθέντες Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ μὴ Συνοδικοὶ Μητροπολῖτες καὶ νὰ πρωτοτυποῦσαν, στὰ ἡρωικὰ χώματα τῆς Ἀροανίας Καλαβρύτων, νὰ ἐξέδιδον πανηγυρικὴ ἀπόφασιν ὅτι ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ, δεδομένου ὅτι τὴν Προεδρία τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναλάβῃ, ὅπως πρὸ ἐτῶν ἔχομε ἐπανειλημμένως γραπτῶς καὶ προφορικῶς ὑπερτονίσει καὶ ἔχουν λάβει ἀποφάσεις οἱ Γενικὲς Συνελεύσεις καὶ τὰ Διοικητικά μας Συμβούλια, ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ τὸ ἥμισυ τῶν ἑκάστοτε Συνοδικῶν καὶ μάλιστα ὄχι οἱ ἀρεστοὶ πρὸς ἐμᾶς, ἀλλὰ διὰ κλήρου, ποὺ εἶναι ἀνεπανάληπτο καὶ πρότυπο δημοκρατικότατο σύστημα τῆς ὑφηλίου!!!…
Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασίς των θὰ κατασυγκινοῦσε ὄχι μόνον τοὺς Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως θὰ ἐντυπωσιάζοντο οἱ πάντες καὶ θὰ ἔμεναν οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν γενναία των πράξιν εἰς τὴν παγκόσμιο ἱστορία!!!…..Τέτοιες ἱστορικὲς εὐκαιρίες ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ χάνωνται!!!!!…..
Ἐπαναλαμβάνομε αὐτὰ ποὺ ἐπὶ τόσα χρόνια ἔχουμε ἐκτενέστατα ὑπερτονίσει, δηλαδὴ ὅτι ὅλα τὰ ἀναλαμβάνομε ἐμεῖς, δὲν θέλουμε νὰ δώσουν οὔτε μία «τρύπια δεκάρα», ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε, ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα!!!!!….. Κινούμεθα ἀνέκαθεν μὲ ἄκρα διαφάνεια καὶ ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια.Ἁπλῶς, οἱ ἁρμόδιοι δὲν θέλουν, δυστυχῶς, νὰ μᾶς κατανοήσουν!!!!!…..
Τόσον τὰ ἔξοδα ὅσο και τὰ ἔσοδα αὐτοῦ πρέπει νὰ διαχειρίζωνται μὲ ἀπόλυτον διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια ἀπὸ ἄτομα μὲ ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία καὶ διὰ τοῦτο παρακαλοῦμε, μὲ Προεδρικὸν Διάταγμα νὰ ὁρισθοῦν «καθαρὰ χέρια» ἀπὸ εἰσαγγελεῖς, ἀστυνομικούς, δικαστικοὺς καὶ ἄλλα ἔντιμα πρόσωπα ἀπὸ ἄλλα ἐπαγγέλματα, γιὰ νὰ γίνωνται αὐστηρότατοι ἔλεγχοι ἐσόδων καὶ ἐξόδων μέχρι καὶ τελευταίας δεκάρας καὶ νὰ ἀποφεύγεται ὁ σκανδαλισμὸς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ προπαντὸς νὰ μὴ ἐκμεταλλεύωνται οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας τέτοιες κακὲς συνήθειες κακῶν λειτουργῶν καὶ διασύρουν τὴν Ἐκκλησία. Κάνομε ἰώβειον ὑπομονή, ἀλλὰ νὰ μὴ μᾶς θεωροῦν «πτωχοὺς τῷ πνεύματι» ἢ…!!!…
Τὰ ἔσοδα τοῦ Ναοῦ τοῦ Τάματος θὰ διατίθενται ὄχι μόνον διὰ τὴν ἐξόφλησιν τοῦ ἐξωραϊσμοῦ – διὰ τὴν εὐπρέπεια τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου, ἀλλά καὶ θὰ ὑπεραρκοῦν διὰ δημιουργία νέων εὐαγῶν Ἱδρυμάτων καὶ τὴν συντήρησιν καὶ συνεχῆ λειτουργία αὐτῶν καὶ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες!!!!!…..
Ὅμως οἱ ἀγαπητοὶ προσκυνηταὶ ἐφέτος ἔζησαν μία πολὺ δυσάρεστον ἐμπειρία.
Ὁ 85 ετὴς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματός μας ἐξερχόμενος τοῦ Μουσείου τοῦ Ἁγ. Παύλου, μετὰ τὸν Ἁγιασμόν, είς τὴν πλατείαν τοῦ Γενεθλίου Οἰκήματος/Λαογραφικοῦ Μουσείου, ἔπεσε εἰς μίαν ἀπὸ τὶς πολλὲς παγίδες θανάτου ποὺ τοῦ ἐδημιούργησαν οἱ ἀνίκανοι, ἀσυνείδητοι, κακοήθεις καὶ ἀδαεῖς μηχανικοὶ καὶ ἐργολάβοι. Κατὰ τὴν πρόσφατον πλακόστρωσιν ἄφησαν ἐγκληματικὰ κενά μεταξὺ τῶν πλακῶν μέχρι καὶ 10 τετραγ. ἑκ. Βιαστικὸς ὁ Πρόεδρος διὰ τὸ γεῦμα, δὲν εἶδε τὶς παγίδες καὶ ἐσφήνωσε τὸ ὑπόδημά του εἰς ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ κενὰ καὶ ἔπεσε μὲ δύναμιν «μπρούμυτα» (μεσαιωνικὴ ἑλληνική λέξις μπρόμυτα = πρόμυτα = πρό + μύτη / πρηνηδόν). Τὸ αἷμα ἔτρεχε «ποτάμι» ἀπὸ μέτωπον, μύτην καὶ στόμα. Δεδομένης τῆς ἐπιβαρημένης ὑγείας του καὶ τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς του, ἡ ὁποία τοῦ ἀπαγορεύει τὴν παραμικρὰ αἱμορραγία, τόσον ὁ Σεβασμιώτατός μας, ὅσον καὶ οἱ προσκυνηταὶ φίλοι ἰατροί (ποὺ τοῦ συμπαρεστάθησαν συγκινητικά), καθὼς καὶ τὸ ἐκκλησίασμα κατετρομοκρατήθησαν. Εὐχαριστοῦμε ὅλους διὰ τὴν ἀγάπην των. Ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ὅλοι ἐπέμαναν νὰ φύγῃ ἀμέσως μὲ ἐπανρδωμένον μὲ παθολόγον καὶ καρδιολόγον ἀσθενοφόρον διὰ ἰδιωικὸν νοσοκομεῖον εἰς Ἀθήνα. Ἐκεῖνος ὅμως ὑπέμενε τὶς αἱμορραγίες καὶ τοὺς ἰσχυροὺς πονοκεφάλους. Μετὰ τὴν λήξιν τῆς πανηγύρεως, ἐπεσκέφθη τὸ Νοσοκομεῖον Καλαβρύτων. Ὁ φιλότιμος καὶ πρόθυμος ἐφημερεύων ἰατρὸς δὲν ἠδυνήθη νὰ τὸν βοηθήσῃ, διότι ὑπῆρχε μὲν ἀκτινογραφικὸ μηχάνημα, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε χειριστής…(ἀλλοίμονον σου ἑλληνικὴ ἐπαρχία!) Αὐτὸ θὰ ἠδύνατο νὰ διορθωθῇ μὲ ταχύρρυθμον ἐκπαίδευσιν καὶ ἀντίστοιχον ἀμοιβὴν διὰ τὸν χειρισμὸν τοῦ μηχανήματος…Δόξα τῷ Θεῷ, ὁ Ἅγιος Παῦλος ἐκανε πάλι τὸ θαῦμα του. Τὰ αἱματώματα ἐξηφανίσθησαν τὴν μεθεπομένην ἡμέραν, ὡς ἐκ θαύματος.
Εὐτυχῶς, ἀποζημιώθηκαν οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές, διότι ὁ καιρὸς ἦταν ἐξαιρετικός, ἡ Θεία Λειτουργία κατανυκτική, τὰ ἐκθέματα τοῦ Μουσείου πολὺ ἐνδιαφέροντα, τὸ φαγητὸ πλούσιο, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ θαυμάσιο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα μὲ τὰ ἀθάνατα ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ τοὺς ἀνιδιοτελῶς προσφερθέντας ἰδεολόγους, τὸν ἀκάματον μουσικοδιδάσκαλον, καλλικέλαδον Καθηγητὴν π. Χρῖστον Κυριακόπουλον, Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπον Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, καὶ τῶν ἐκ Κέρτεζης Καλαβρύτων μοναδικοῦ κ. Κω/νου Ζαφειρόπουλου μὲ τὸ κλαρίνα καὶ τὰ κρουστὰ τοῦ κ. Φώτη Ρήγα!!!!!…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *