ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΜΟΝΟΣΤΑΥΡΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ

 

Ἐπειδὴ ὁ κ. Παν/της Κουρουμπλὴς εἰς τὰ κοινωνικὰ θέματα ἐτάσσετο ὑπὲρ τῆς ἀνακουφίσεως τῶν λαϊκῶν μαζῶν – συνταξιούχων καὶ μισθωτῶν, εἰς δὲ τὰ πνευματικὰ θέματα ἦτο πιστὸν μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς ἐκκλησίας καὶ ὡμολόγει Ἰησοῦν καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὑπῆρξε πάντοτε σημεῖον ἀμφιλεγόμενον εἰς τὴν παράταξίν του. Ὅταν δὲ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἐτόνισε ὅτι ὁ κ. Κουρουμπλὴς εἶναι καλὸς χριστιανός, καὶ νὰ τὸν ψηφίσωμε, ὁ κυβερνῶν θίασος τὸν ἐπολέμησε μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, δίδων ἐντολὴν νὰ τὸν καταψηφίσουν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καὶ ἐγένετο καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἐξελέγη εἰς τὰς Εὐρωεκλογάς!!!…
Εὐχόμεθα εἰς τὸν πολὺ δυσκολον τομέα ποὺ τὸν ἐτοποθέτησαν εἰς τὰς ἐθνικὰς ἐκλογὰς τῆς 7.7.2019 νὰ ὑπερψηφισθῇ ἀπὸ τοὺς νοῦν ἔχοντας ἀριστερούς. Τοῦτο θὰ ἐπιτευχθῇ μόνον ἄν θέσουν μονοσταυρίαν εἰς τὸν εὐσυνείδητον αὐτὸν χριστιανόν!!!!!…..
Ἀτιμάζεται ὁ Τίμιος Σταυρός, θέτοντες οἱ ταπεινοί, εὐσυνείδητοι Χριστιανοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι Ἕλληνες τὸν τίμιον Σταυρὸν εἰς ἀθέους, ἀπάτριδας, ἐξομῶτας καὶ ἀντιχρίστους ὑποψηφίους!!!!!…..
Εἰς ὅλα τὰ κόμματα πρέπει νὰ ψηφίζωνται ὅσοι ἐμπράκτως ὁμολογοῦν δημοσίως Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, θέτοντες εἰς αὐτοὺς μονοσταυρίαν!!!!!…..
Πρὸς τοῦτο συνιστῶμε ἐνθέρμως τὸν κ. Παναγιώτην Κουρουμπλὴν μὲ ΜΟΝΟΣΤΑΥΡΙΑΝ  εἰς τὸν Β2′ ΔΥΤΙΚΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ!!!!!…..
Ὅσοι ψηφίσουν ΚΙΝΑΛ νὰ ψηφίσουν, ΜΟΝΟΣΤΑΥΡΙΑΝ τὸν εὐσεβῆ-ἐνσυνείδητον Ὀρθόδοξον Χριστιανὸν δικηγόρον κ. Στέφανον Χρήστου εἰς τὴν Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *