Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΘρησκευτικάΝεκρολογίαΠροσωπικότητες

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Μητροπολίτης Γλυφάδας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ

22.2.2019 *

1.Τὰ μέλη, οἱ φίλοι, οἱ συνεργάται καὶ οἱ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν προοπτικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ παραλείψωμε νὰ ἐκφράσωμε τὴν μεγίστην μας θλίψιν διὰ τὴν κοίμησιν τοῦ ἀειμνήστου πρώην Μητροπολίτου Γλυφάδας κυροῦ Παύλου, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην μας διὰ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασίν του ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!…

2. Ἦτο ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιστηθίους φίλους διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτήρα Χριστόν, ὁ ὁποῖος ἀκόμη καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐχαίρετο νὰ μᾶς γνωστοποιῇ εὐχάριστες εἰδήσεις ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως!!!….
Ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἀείμνηστος Μητροπολίτης προσεπάθη ὄχι μόνον νὰ τονώνῃ ἐμᾶς καὶ γραπτῶς ἀλλὰ καὶ νὰ παρακαλῇ καὶ ἄλλους Σεβασμιωτάτους, εἴτε ὡσὰν Συνοδικὸς ἢ καὶ ἄλλοτε χωρὶς νὰ εἶναι Συνοδικός, νὰ τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος. Ὅταν μᾶς ἐτηλεφωνοῦσε, δὲν ἔλεγε: «Εἶμαι ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας» ἀλλά «ὁ πατὴρ Παῦλος»!!!…
Τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τὸ ἐλάμβανε εἰς τὸ Μητροπολιτικὸν κτήριον κατὰ χιλιάδας ἀντίτυπα καὶ τὸ προώθει καὶ εἰς τὴν πλέον ἀπομεμακρυσμένην ἐνορίαν του!!!…

3. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀειμνήστου Σεβασμιωτάτου κυροῦ Παύλου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, ὅπου εὑρίσκεται, νὰ πρεσβεύῃ εἰς τὸν Θεάνθρωπον, φιλεύσπλαχνον καὶ παντελεήμονα Ἰησοῦν Χριστόν. Εὐχόμεθα δὲ νὰ τὸν διαδεχθῇ ἐπίσης εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς πασχίζοντας νὰ ἀνέλθουν ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, ἢ μέσῳ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ νὰ ὀμνύουν γὴν καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς ἀπανθρώπους, ἀντιχρίστους καὶ ἐν γένει γενιτσάρους τοῦ πνεύματος, διὰ νὰ παραμείνουν εἰς τὴν ἐξουσίαν!!!…

4. Ὁ ἀπελθὼν κυρὸς Παῦλος, ἦτο καὶ Ἑλληνόψυχος καὶ προασπιστὴς τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς μας, καὶ διὰ τοῦτο, ὀλίγον πρὸ τῆς κοιμήσεως του, ἂν καὶ ἦτο πολὺ ἀσθενής, ἐτάχθη ἀλληλέγγυος πρὸς τοὺς Μακεδόνας Μητροπολίτας εἰς τὸν ἀγώνα των κατὰ τῆς προδοτικῆς συνθήκης τῶν Πρεσπῶν!!!…

5.Εἰς τὴν μεγαλειώδη ἐκδήλωσίν μας εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον τὴν 10.9.2014 ἦλθε καὶ ὡμίλησε θερμότατα καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη!!!…

6. Εἰς τὸ βῆμα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου ἠκολούθησε ὁ τέως Ὑπουργὸς κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε κατηγορηματικῶς ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ ἐπραγματοποιοῦσε τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐὰν τὸ ἐζήτει ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία – ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ἴδετε συνέχεια σελίδα 42).

Αἰωνία ἡ μνήμη κυρού ΠΑΥΛΟΥ καὶ ὅλων τῶν προαπελθόντων λαϊκῶν καὶ κληρικῶν!!!!….
* ΑΝΗΡΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Αείμνηστος Μητροπολίτης Γλυφάδας Κυρός 22.2.2019, Τάμα του Έθνους

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *