Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ

 

Ὅπως ἔχομε ἀναπτύξει καὶ εἰς τὸ πανηγυρικὸν τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ὑπ’ἀριθμ. 73 (Δεκέμβριος 2017), σελίδες 62 – 63, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας, συνεργαζομένη ἁρμονικῶς μετὰ τοῦ Κράτους, μεταξὺ τῶν ἄλλων θαυμάτων, ἐπραγματοποίησε καὶ τὸ ΤΑΜΑ της.

Τὸν Νοέμβριον τοῦ 2018 ἐπραγματοποιήθησαν ὁ καθαγιασμὸς τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, παρουσίᾳ δεκάδων χιλιάδων πιστῶν.

Πρόκειται δι’ ἕνα μεγαλειώδη Ναόν, τὸν μεγαλύτερον χριστιανικὸν ναὸν εἰς τὸν κόσμον, μὲ χωρητικότητα πιστῶν ἄνω τῶν 10.000.
Ἡ ἐπιφάνειά του εἶναι 6.200 τετρ. μέτρα καὶ ὁ ὄγκος 320.000 κυβικὰ μέτρα. Τὸ ὕψος εἰς τὸ ἐσωτερικόν του εἶναι 43 μέτρα καὶ τὸ ὑψηλότερον σημεῖον του ἀπὸ τὸ ἔδαφος εἶναι 132 μέτρα.

Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ Ρουμάνοι ἐπραγματοποίησαν τὴν ὑπόσχεσίν των, τὴν ὁποίαν ἔδωσαν, ὅταν ἀπελευθερώθησαν ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸν ζυγόν.

Ἄς γίνουν παράδειγμα εἰς τοὺς Ἕλληνας, διὰ νὰ τηρήσωμε καὶ ἐμεῖς τὴν ὑπόσχεσίν μας.

Ἀμήν! Γένοιτο!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *