ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Πολεμικὸν Μουσεῖον 2 – 3.11.2018

1.11.2018*

Συνημμένως ἡ πρόσκλησις τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ὅπου θὰ ὁμιλήσουν σεβαστοὶ Ἱεράρχαι καὶ καθηγηταί.

Ἐπειδὴ ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων πραγματοποιεῖ ἀνενδότους ἀγώνας ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, διὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ὑπάρχουν καὶ διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς αἱ αἰώνιοι πνευματικαὶ καὶ ἠθικαὶ ἀξίαι τῆς φυλῆς μας, παρακαλοῦμε ὅπως ἐπιστρατεύσετε φίλους καὶ προσέλθετε εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἡμερίδα.
Οἱ κόποι σας καὶ αἱ θυσίαι σας θὰ ἀνταμειφθοῦν δεόντως. Πρέπει ὅλοι μας νὰ συστρατευθῶμε καὶ νὰ προσφέρωμε ἠθικὴν συμπαράστασιν πρὸς τοὺς ἥρωας θεολόγους μας διὰ νὰ μὴ ἀποκάμουν ἀλλὰ νὰ συνεχίσουν νὰ μάχωνται ὑπὲρ βωμῶν καί ἑστιῶν.

Ὅσοι δὲν δύνασθε νὰ προσέλθετε, προσευχηθῆτε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς σας, ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἐνισχύῃ, νὰ συνεχίσουν αὐτοὶ οἱ εὐέλπιδες νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν ἀλώβητον Ὀρθοδοξίαν μας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἐκηρύχθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καί ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα.
Ἀντιθέτως, ὅλαι αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὰ δόγματα, ἑδραιώθησαν μὲ διωγμοὺς καὶ διὰ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ὅπλων.
Κάκιστα οἱ ἰθύνοντες τῶν ἡγετῶν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναγνωρίζουν καὶ εὐνοοῦν καὶ τὴν πανσπερμίαν τῶν Χριστιανικῶν αἱρέσεων ὡς Ἐκκλησίας.

Ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ ἐφαρμόζωμε τὴν προτροπὴν τοῦ μεγίστου Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἁγιομάρτυρος Πατρο-Κοσμᾶ: «τὸν πάπα νὰ καταρᾶστε».

Ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ Ἑλληνόψυχοι πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς εὐλαβεῖς κληρικούς.

Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.
Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.
Μὲ θερμοτέρας τῶν εὐχῶν μας διὰ ἐπιτυχίας.

Υ.Γ
Ὁ εὐλαβὴς Σύριος ἱερεὺς προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀκινδύνων εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους, παν/τος ἀρχιμανδρίτης π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΛΟΥΦ τηλ. 210-2610011, 2617840 (ἴδ. φωτογραφίαν), σύρεται κατ’αὐτὰς τὰς ἡμέρας εἰς τὰ δικαστήρια, διότι μερικοὶ κοσμικοὶ ἐδαιμονίσθησαν μὲ τὸν ἦχον τῶν καμπανῶν τῶν διαφόρων μυστηρίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Χρειάζεται ἔμπρακτον συμπαράστασιν.
Πρέπει νὰ πάψωμε νὰ εἴμεθα θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ καὶ νὰ ἐκφράζωμε τὴν ἀγάπην μας ἐμπράκτως, διότι μὲ τὴν θεωρίαν ἐπισκόπου ἀλλὰ ἀδιαφορίαν μας εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b9%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89%ce%bd-10o-
%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *