ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΝ ΑΚΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

24.8.2018
ΘΕΜΑ : 200η Ἐπέτειος ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴν Παλιγγενεσίαν
(25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021)
1.Ἀνεγνώσαμε τὴν εἴδησιν τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕ (https://left.gr (https://left.gr/news/1821-2021-diakosia-hronia-apo-tin-elliniki-epanastasi), ὅπου, πολὺ σωστά, ἀνέφερε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Σε τρία χρόνια η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 κι οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Τη συζήτηση γύρω από τον εορτασμό της επετείου άνοιξε στο ευρύ κοινό η 15η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν πτυχές του ερευνητικού προγράμματος «1821-2021 Διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» με το οποίο το Ίδρυμα της Βουλής αποσκοπεί σε βάθος τριετίας, να επανεξετάσει και να αναστοχαστεί το μεγάλο ιστορικό γεγονός».
Ἀξίζουν χιλιάδες συγχαρητήρια σὲ ὅσα ΜΜΕ δείχνουν εὐαισθησία γιὰ τὸ θέμα αὐτό!!!…
(ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀνάρτησή μας τῆς 9ης Μαΐου 2018: https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-02-13-22-08/2009-09-18-12-44-58/2009-07-31-01-11-40/1266-200—95—-1821125—-).

2. Γιὰ κάθε ἀποδέκτη ἐπανερχόμαστε, περιληπτικά, στὶς δικές μας ἐνέργειες ἐπάνω στὸ θέμα αὐτό:

Α) Ὡς Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν οἱ σκοποί μας (συνημμένο Προεδρικὸ Διάταγμα ΦΕΚ 853Β/25.9.1997) ἀναφέρονται κυρίως στὴν ἱστορία μας, δηλαδὴ ἐκ προοιμίου καὶ στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Β) Ἔτσι, ἕνας κύριος σκοπός μας στὴ τροποποιητικὴ συμβολαιογραφικὴ πράξη ὑπ’ἀρ. 4764 / 5.6.2013 τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ (συνημμένως), ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τοῦ ἄρθρου 91 τοῦ 284/88 Π.Δ. τὴν 23.10.2013 καὶ ὑπεγράφη μέχρι καὶ ἀπὸ τὸν τότε Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Τρύφωνα Ἀλεξιάδη (ἀριθμ. Φακέλου 769/12.2.2016) εἶναι καὶ ἡ πραγματοποίηση τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.
Γ) Τὰ πάντα ἔχουν καθορισθῆ μὲ ἕνα ἐσωτερικὸ κανονισμὸ λειτουργίας ὑπὸ τὸ πρῖσμα ἀντικειμενικῶν ἀρχῶν πλήρους διαφάνειας.
Ἡ ἱστορία μᾶς ἐνημερώνει ὅτι γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀπεφάσισε τὸ Η΄Ψήφισμα (συνημμένως) τῆς Δ΄Ἐθνοσυνελεύσεως μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, ἐξεδόθηκαν ἐπὶ Ὄθωνος τὰ ΦΕΚ 5/1834 & 12/1838 καὶ σπουδαῖοι πολιτικοὶ ἄνδρες (ἀπὸ Βασιλεῖς μέχρι τὸν Ἀνδρέα Ζαΐμη καὶ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο) ἐπρογραμμάτισαν νὰ τὸ πραγματοποιήσουν (ἴδ. συνοπτικὰ στὸ συνημμένο ἐξώφυλλο τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 70).

3. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἀνωτέρω σκοποῦ προσφέρουμε ὅλη τὴν ἀπὸ τὸν Ἱδρυτὴ τοῦ Ἱδρύματος ἀφιερωθεῖσα περιουσία (λεπτομέρειες θὰ σᾶς παραδώσουμε εἰς μία συνάντηση), τὴν τεχνογνωσία καὶ προσωπικὴ ἐργασία πολλῶν ἐθελοντῶν μας ἐπιστημόνων ὅλων τῶν κλάδων.

4.Τὶ ζητᾶμε:
Τὴν σχετικὴ νομοθετικὴ ρύθμιση ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ
Τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

5.Τὴν ἀνάγκη ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ σκοποῦ μας αὐτοῦ καὶ τὴν διακαῆ ἐπιθυμία μας πρὸς τοῦτο, διακηρύττουμε ἀδιακόπως πρὸς πᾶσα κατεύθυνση μέσῳ τοῦ τριμηναίου περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (ποὺ τὸ ἀποστέλλουμε δωρεὰν σὲ 60.000 παραλῆπτες στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό), τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr, τοῦ Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ τοῦ Twitter: @PANEL_TAMA. Ἐπίσης τὴν ἔχουμε ἀνακοινώσει διὰ πλήθους ἐγγράφων πρὸς κάθε ἁρμόδιον, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ὑμετέρα ἐξοχότητα (τὸ πρὸς ὑμᾶς σχετικὸ προηγούμενο ἔγγραφό μας ἔχει πρωτοκολληθῆ εἰς τὴν γραμματεία σας).

6. Ἔφθασε, λοιπόν, ἡ ὥρα νὰ ἑορτασθῇ ἡ 200η ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μὲ τὰ ἐγκαίνια αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ ἔργου. Ὄχι μόνον δὲν ἐπιθυμοῦμε, ἀλλὰ καὶ ἀποποιούμεθα ὁποιαδήποτε μνεία τοῦ ὀνόματος μας εἰς τὸ ἱστορικὸ καὶ μεγαλεπήβολο αὐτὸ ἔργο. Νὰ κλείσουμε τοὺς ὀφθαλμούς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ οὔτε μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας!!!…

Καὶ βέβαια τῶν καθ’ὕλην ἁρμοδίων ἀρχόντων μας (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Ὑπουργοί, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος), ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ἔργο, ἔστω καὶ 200 χρόνια μετά, θὰ μείνουν τὰ ὀνόματα των μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν ἱστορία!!!…

7. Ζητοῦμε κατεπειγόντως, λόγῳ τοῦ ἐλαχίστου ὑπολειπόμενου χρόνου τῆς συμπληρώσεως τῆς 200ης ἐπετείου, νὰ ὑπάρξῃ ἀπόφασις τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων, διὰ τῆς ὁποίας θὰ δίδεται πράσινο φῶς γιὰ τὴν νομοθετικὴ ρύθμιση ὑπὸ τοῦ Κράτους καὶ τὴν εὐλογία τῆς
Ἐκκλησίας πρὸς ὑλοποίηση τοῦ ὡς ἄνω ἔργου.

8. Ἄν μέχρι τὸν Δεκέμβριο 2018 δὲν τεθῆ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ἔργου, ἄς τὸ λησμονήσουμε, εἰς αἰώνια αἰσχύνη τῶν ἀντιδρώντων καὶ τῶν ἀπαθῶς θεωμένων τὰ τεκταινόμενα. Τὰ χρήματα θὰ διατεθοῦν μὲν πρὸς ἕτερο κοινωφελῆ σκοπό, πλὴν ὅμως ὄχι πρὸς ὄφελος τῆς Ἑλλάδος!!!…

Κατὰ πᾶσα περίπτωση, ζητοῦμε μία ὀλιγόλεπτη συνάντηση μαζί σας, ἐντὸς τοῦ πρώτου πενθημέρου τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου διὰ τὰ περαιτέρω!!!…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΣ : Μόνον ὁ Βουλευτὴς Ν.Δ. Α΄Πειραιῶς κ. Κων/νος Κατσαφάδος μᾶς ἐδέχθη και ὑπεσχέθη…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *