ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-Πρός τήν Ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» Ἀθήνα 7/9/2018

 

κε Διευθυντά

Μήπως ἡ κα Παπακώστα, τώρα πού προσεχώρησε στόν ΣΥΡΙΖΑ, θά μποροῦσε νά προωθήση τό ΤΑΜΑ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ, τήν ἀνέγερση δηλαδή περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Τούρκους τό 1821;

Ἐξ ὅσων ἐγράφη, ἡ κα Παπακώστα εἶχε ἕτοιμη σχετική μέ τό ΤΑΜΑ ἐρώτηση πρός τήν Βουλή, τήν ὁποία ἠναγκάσθη νά μή ὑποβάλη.

Ἡ ἀνέγερση τοῦ ΝΑΟΥ αὐτοῦ – ΤΑΜΑΤΟΣ προϋποθέτει (καί ἀναμένει) τήν ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους παραχώρηση καταλλήλου, σέ κεντρικό σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν, οἰκοπέδου, τό ὁποῖο ἔχει ἐπανειλημμένως ζητηθῆ ἀπό τίς διάφορες Κυβερνήσεις, ἀλλά οὐδέποτε ἐδόθη…

Τό ΤΑΜΑ αὐτό, γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει εἰδικό Ἵδρυμα καί, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ἕτοιμο τό ποσόν πού θά διατεθῆ γιά τίς σχετικές ἐργασίες καί τήν ὁλοκλήρωσή του, θά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμο κατά τήν συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ, δηλαδή κατά τό ἔτος 2021. Πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς Ἑλλάδος μας.

Ἐνδεχομένως, ἡ διάθεση τοῦ καταλλήλου οἰκοπέδου θά βοηθοῦσε νά μεταστραφῆ τό κλῖμα καί ἔναντι τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.
Μετά τιμῆς
Χρυσούλα Πετίνη-Πηνιώτη (Τηλ. 2103820510)

Ἡ σπουδαιοτάτη αὐτὴ ἐπιστολὴ ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ φύλλον τῆς ἐφημερίδος ΕΣΤΙΑ τὴν Παρασκευὴν 26.10.2018.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *