Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

1. Ἰδοὺ διὰ ποίους λόγους δὲν θέλουν πολιτειακὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία οὔτε κὰν νὰ ἀκούουν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Καὶ σύγχρονοι «Ἰοῦδες» μᾶς πολεμοῦν ἐκ τῶν ἔσω («…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» Ματθ. 23, 14), ἄκρως ἀνεντίμως, ἀνηθίκως, ἀπανθρώπως καὶ ἀντιχριστιανικῶς, ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἐκπληροῦμε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ τοὺς κάνωμε διαθήκην τὸν μόχθον τοῦ βίου μας, τὸν ἀποκτηθέντα μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας ἄνω τῶν 72 ἐτῶν καὶ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν, τὸν ὁποῖον ἐπιθυμοῦμε νὰ τὸν διαθέτωμε μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμούς μας ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται, χωρὶς οὔτε κἄν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε κὰν καὶ μετὰ θάνατον!!!…
Ἴδ. : http://intv.gr/arxeio/eidiseis/item/apantisi-tou-makariotatou-arxiepiskopou-athinon-kai-pasis-ellados-k-k-ieronymou-gia-to-tama-tou-ethnous

Ἄν τοῦ εἴχαμε κάνει διαθήκην, θὰ εἶχε ἁγιοποιήσει ὄχι μόνον ἡμᾶς ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους συγγενεῖς, φίλους, ἀδελφοὺς ἀγωνιστάς, συνεργάτας, θαυμαστὰς τῶν ἔργων, τῶν σκοπῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας!!!…

2. Ἀντὶ νὰ συναιτισθοῦν καὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμην ἀπὸ τὸν Μεταμορφωθέντα Σωτῆρα Χριστὸν καὶ νὰ παύσουν νὰ πολεμοῦν τὸν κατὰ τὸν Ἅγιον Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς σκοπόν:
«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ ‘’Τάματος τοῦ Ἔθνους,, μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσί του»(16.2.2015)καὶ τὴν ἀνιδειοτελεστάτην προσπάθειάν μας, συνεχίζουν νὰ πολεμοῦν σατανικότατα, αὐτὸ τὸ ἀνεπανάληπτον κολοσσιαῖον ἔργον, μὲ ἄπειρα σατανικὰ φληναφήματα!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *