ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

27.6.2018

Ὁ Σύνδεσμός μας ἀριθμεῖ ἤδη ἱστορίαν σχεδὸν 25 ἐτῶν.
Μὲ τὴν προσωπικὴν βοήθειαν ἑκατοντάδων ἐθελοντῶν καὶ δωρεὲς χιλιάδων φιλεύσπλαχνων Ἑλλήνων ἐπετύχαμε, ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη, νὰ ἔχωμε ἀποστείλει χωρὶς βοήθειαν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, μόνοι μας, 75.000 τόννους ἀνθρωπιστκὴν βοήθειαν, κυρίως εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν, Ρουμανίαν, χῶρες πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, στὶς Ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς κλπ.
Ὅμως τὰ τελευταῖα ἔτη, ὁπότε ἡ κρίσις ἐκτύπησε τρομερὰ τὴν πατρίδα μας, βοηθᾶμε μόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα πτωχὲς & πολύτεκνες οἰκογένειες, ἐμπερίστατα γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, στέγες ἀγάπης, ποὺ ἀποδεδειγμένως ἐπιτελοῦν ἔργον.
Λόγῳ τῶν ἐλαχίστων προσφορῶν καὶ δωρεῶν, δὲν ἐξοδεύομε πλέον χρήματα ἀπὸ τὸν Διορθόδοξον, ὁ ὁποῖος μέχρι τώρα ὑφίστατο ἀπὸ τὶς ταμειακὲς διευκολύνσεις τοῦ Προέδρου, ἀλλὰ τὰ ἀγαθὰ τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀγοράζονται μὲ ἔξοδα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Γιὰ λόγους ἱστορικοὺς δὲν τὸν διαλύσαμε τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον. Ἐπίσης καὶ γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγον:
Ὡς γνωστόν, ὁ δημοσιογράφος Ἰωάννης Πρετεντέρης εἰς τὴν ἐκπομπήν του Ἀνατροπὴ εἰς τὸ Mega Chanel πρὸ ἐτῶν δυσφήμισε τὸν Σύνδεσμόν μας καὶ λόγῳ τῆς μεγίστης κοινωνικῆς μειώσεως μας κινηθήκαμε δικαστικῶς κατὰ τῶν συκοφαντῶν.
Ἡ δικαστικὴ μάχη εὑρίσκεται ἀκόμη ἐν ἐξελίξει καὶ διατηροῦμε τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμο, μέχρι νὰ λήξῃ τὸ θέμα.
Ὅμως ὑπάρχει ἀκόμη ἕνας λόγος διατηρήσεως τοῦ Συνδέσμου.
Ἴσως ἡ ἱκανοποίησις καὶ ἡ χαρὰ τῆς προσφορᾶς προσελκύσει νέα μέλη. Προτείνομε νὰ μειώσωμε καὶ τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς ἀπὸ ἕξ (6) εἰς πέντε (5) Εὐρώ, καὶ τὴν ἐτήσιαν συνδρομὴν ἀπὸ εἴκοσι (20) εἰς δέκα (10) Εὐρώ. Ἡ ἐπαναδραστηριοποίησις τοῦ Διορθοδόξου εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, δια νὰ μὴ τὸν κλείσωμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *