ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ

Ἐπειδὴ ὑποφέρομε ἀφαντάστως ἀπὸ ἔλλειψιν ἱκανοῦ προσωπικοῦ, παρακαλοῦμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφούς, φίλους καὶ συναγωνιστάς, ἄς ἀνατρέξουν διὰ περισσότερα
εἰς τὰ περιοδικά μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook μας Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) (ὄχι τὰ γνωστὰ Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, διότι μᾶς τὰ ἔχουν «γκρεμίσει» αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις καὶ οἱ ἁρμόδιοι κηρύσσουν ἑαυτοὺς ἀνευθυνοϋπεύθυνους, ἐμπαίζοντες μας ἀναισχύντως, ὅτι δῆθεν ἐπεξεργάζονται τὴν ἐπαναλειτουργίαν) καὶ twitter: @PANEL_TAMA.

Ἐκεῖ θὰ διαπιστώσετε ὅτι ἐμεῖς, παρ’ὅλον τὸ λίαν πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἐν τούτοις δὲν ἀποθαρρυνώμεθα. Συνεχίζομε καὶ θὰ συνεχίζωμε νὰ μαχώμεθα συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως εἰς διαρκεστάτην ὑπερέντασν μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματος μας, διότι ὁ Μεταμορφωθεὶς Ἐλευθερωτὴς Σωτήρας Χριστὸς μᾶς τὸ διευκρινίζει σαφῶς:«Ὁ δὲ ὑπομείνας ἕως τέλους οὗτος σωθήσεται». Ἄμήν, γένοιτο!
Εὐελπιστοῦμε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιτύχωμε τὸ ποθούμενον.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἀναφωνοῦντες «πιστεύω Κύριε, βοήθοι μοι τῆ ἀπιστίᾳ». Καὶ ἄδοντες «μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος σου, Χριστέ».

* Ἀπὸ τὴν ἀνάρτησίν μας
http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/1288—–682018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *