ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

 

 

Αἱ πτωχόταται κατωτέρω ἰδέαι ὑπαγορεύθησαν ἐντὸς ἡμισείας ὥρας ἀπὸ ἄτομον τοῦ ὁποίου οἱ πονοκέφαλοι ἀπὸ τὰ προβλήματα κ.λπ. ὑπερκαλύπτουν πόνους παθήσεων.

Τὰ μωσαϊκά, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιλέγωνται ἐκ διαφόρων ἀποχρώσεων λίθων ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ ἐνορίας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον – καὶ τὰ ὁποῖα θὰ τοποθετοῦνται ἀντὶ ὀρθομαρμαρώσεων ὡς «πελεκημένα – κτενισμένα ἀγκωνάρια» εἰς τοὺς κίονας, ἐντὸς και ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ, θὰ εἶναι πρωτότυπα καὶ θὰ ἐνθουσιάζουν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Μάλιστα δέ, ἄν ἔχωμε περισσοτέρους τέτοιους λίθους, θὰ δυνάμεθα νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦμε καὶ ἐκτὸς τῶν κιόνων.

Ἐπίσης ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα αὐτῶν τῶν πολυχρώμων λίθων εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργεῖται ψηφίς, μὲ τὴν ὁποίαν μαζὶ μὲ λοιποὺς μικροὺς λίθους (φυσικά «βότσαλα») ἠμπορεῖ νὰ κάνωμε ἀριστουργήματα ψηφιδωτὰ εἰς τὸ περιστύλιον τοῦ Ναοῦ, ἰδιαιτέρως δὲ ἑκατέρωθεν τῶν θυρῶν.

 

Τὸ περιστύλιον, φάρδους – βάθους 15 μέτρων, θὰ ἑδράζεται ἀνὰ 15 μέτρα ἐπὶ λιθίνων τετραγώνων κιόνων, ὅπου θὰ ζωγραφίζωνται μεγάλαι προσωπικότητες τῆς φυλῆς μας, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τὰς ἡμέρας μας.

 

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι νὰ καμνουν σκέψεις καὶ προτάσεις.

Θὰ εἴμεθα δὲ λίαν εὐγνώμονες, ἄν φίλοι ἐμφορούμενοι ἀπὸ καλλιτεχνικὰ χαρίσματα ἐπεξεργάζοντο αὐτὰς τὰς ταπεινάς μας σκέψεις, τὰς ἐτοποθετοῦσαν μὲ τάξιν, σύστημα καὶ ὀργάνωσιν, διὰ νὰ ἀποσταλοῦν εἰς Πολυτεχενεῖα, καλλιτέχνας καὶ ἀρχιτέκτονες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ νὰ ἀθλοθετήσωμε διάφορα βραβεῖα.

Θὰ ὁρίσωμε ἡμερίδας καὶ συνεντεύξεις τύπου διὰ νὰ γίνῃ γνωστὸν αὐτὸ τὸ πρωτότυπον καὶ ἀνεπανάληπτον διὰ ὅσους ἀγαποῦν τὴν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου.

Ἀναλυτικώτερον ἴδ. εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή), Twitter: @PANEL_TAMA

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *