ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ * ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟ Σ.Τ.Ε. ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΙΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

21.3.2018
1. Δὲν θέλομεν νὰ παραλείψωμεν νὰ συγχαρῶμεν τοὺς Δικαστὰς τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, οἱ ὁποῖοι ὁμοφώνως ἀπέρριψαν τὰ τρισάθλια ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντίχριστα νέα σχολικὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν.
2. Ὅμως δὲν ἀρκεῖ μόνον αὐτό. Πρέπει γονεῖς, κηδεμόνες, δάσκαλοι καὶ καθηγηταί – ἐκπαιδευτικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων νὰ ἐπαγρυπνοῦν καὶ νὰ συνεργάζωνται, διότι πέραν τῶν βιβλίων ὑπάρχουν καὶ στρατιαὶ ψευδοδιανοουμένων, οἱ ὁποῖοι ἐκπαιδεύονται ὑπὸ τῶν ἀπανθρώπων, ἀντιχρίστων, ἀνθελληνικῶν ὀργανώσεων καὶ καλλιεργοῦν παντοιοτρόπως συστηματικῶς τὴν ἀθεΐαν, τὸν ἀμοραλισμὸν καὶ τὸν ἐκμαυλισμόν. Πολλοὶ ἐκ τῶν διδασκάλων – διδασκόντων εἶναι ἐξωμόται καὶ μισθοφόροι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Αὐτοὶ οἱ δῆθεν διαφωτισταί, εἰς τὴν οὐσίαν σκοταδισταὶ καὶ ἀπαίσιοι διαστροφεῖς τῆς Ἱστορίας, αὐτοὶ οἱ νέοι Γενίτσαροι τοῦ Πνεύματος, τεχνηέντως χύνουν δηλητήριον εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀθώων ἑλληνοπαίδων καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐμφανίζωνται καὶ νὰ πολλαπλασιάζωνται εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν οἱ ἀναρχικοί, οἱ «μπαχαλάκηδες» καὶ οἱ χαοτικοί. Ὅλοι αὐτοὶ πρέπει νὰ καταγγέλλωνται ὄχι μόνον εἰς τὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἀστυνομίαν, τὰς Εἰσαγγελίας, τὰ Δικαστήρια, ἀλλὰ καὶ εἰδικοὶ Ἐπιστήμονες πρέπει μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα νὰ κονιορτοποιοῦν αὐτοὺς τοὺς ἐκμαυλιστάς, οἱ ὁποῖοι μετατρέπουν τὴν ὅλην κοινωνίαν μας καὶ τὰ σχολεῖα μας, τὰ ἐκπαιδευτήριά μας, τοὺς διάφορους ψυχαγωγικοὺς χώρους εἰς ἄντρα φρικτοτάτης ἀκολασίας….
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀνάρτησίν μας :
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1260————213)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *