Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Εθνικά ΘέματαΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Σήμερον εἶναι τὸ Μακεδονικό.
Τὸ προηγούμενον χρονικὸν διάστημα ἦτο τὸ Θρακικόν, ὅπου κυβερνᾶ ὄχι τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς τὸ Τουρκικὸν Προξενεῖον εἰς τὴν Κομοτηνήν μας, ὅπου πρόξενος ὑπῆρξεν καὶ ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ Οὐτσεκά εἰς τὸ Κοσσυοφοπέδιον.
Πρὸ ἐτῶν ἦτο τὸ Κυπριακόν μας, τὸ ὁποῖο τό «τσιμέντωσαν», παρ’ὅτι ἐμεῖς ὡσάν «κορόιδα», εἰσηγούμεθα τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη.
Δεκαετίας ὁλοκλήρους ἦτο τὸ Βορειοηπειρωτικόν, ὅπου οὐσιαστικῶς καταπατοῦνται ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ὁμογενῶν μας.
Παρόμοια ἰσχύουν καὶ διὰ τοὺς Ὁμογενεῖς μας εἰς Τουρκίαν καὶ ἀλλοῦ.
Καθημερινῶς ὑπερίπτανται τουρκικὰ ἀεροσκάφη ὑπεράνω τοῦ Αἰγαίου μας καὶ τοῦ FIR Ἀθηνῶν καὶ ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τοὺς ἁλιεῖς μας, ὄχι μόνον τοὺς κατοίκους τῶν νήσων μας, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὰ ἀεροπλάνα μας καὶ τὰ πολεμικά μας πλοῖα, ἐπειδὴ τούς «χαϊδεύουν» οἱ φίλοι – φίδια μας, ΝΑΤΟ καί, δυστυχῶς, καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί.

2. Ἤδη «μαγειρεύεται» ἡ γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς περιοχῆς μας. Αἱ μεγάλαι δυνάμεις, διὰ νὰ σχηματίσουν τὸ Κουρδιστάν, διαβουλεύονται νὰ ἐπιβάλλουν τὴν παραχώρησιν, ὄχι μόνον βραχονησίδων, ἀλλὰ καὶ κατοικημένων νήσων μας, καθὼς καὶ τῆς ὑπολοίπου Θράκης μας εἰς τὴν Τουρκίαν, διότι δυστυχῶς ἐμεῖς πιστεύομεν τὸ δόγμα «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» καὶ ὀφείλομεν νὰ εἴμεθα «καλὰ παιδιά», διὰ νὰ ἀποφύγωμεν τὸν πόλεμον ἀπὸ τοὺς ἀνατολικοὺς καὶ λοιποὺς καὶ λοιπούς «φίλους» μας, τοὺς ὁποίους «χαϊδεύουν» οἱ δοτοὶ ἰθύνοντες μας…

3. Πρέπει νὰ εἴμεθα αὐστηρότατοι εἰς τὰς διαπραγματεύσεις μὲ τὰ Σκόπια καὶ εἰς ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς νὰ τονίσουμε ὅτι, ἄν τὰ Σκόπια παίζουν μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν διεθνῆ κοινότητα καὶ ἄλλοτε μὲν νὰ διαβεβαιοῦν ὅτι ἀλλάζουν τὸ Σύνταγμά των, ἀποκηρύττοντα τὰς ἀλυτρωτικάς των διακηρύξεις, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ εὐημερία, πρόοδος καὶ εἰρήνη εἰς τοὺς Βαλκανικοὺς λαούς καὶ ἄλλοτε νὰ τὰς ἐπαναφέρουν, τότε ἡ Ἑλλὰς νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα εἰς τὴν Νατοϊκὴν χώραν Σκόπια (διατὶ ὄχι Ἀλβανίαν καὶ Τουρκίαν) νὰ ἐφαρμόσῃ τὸ casus belli.
Διότι καὶ οἱ Σκοπιανοὶ καὶ οἱ ἄλλοι τὸ «παίζουν» πιστότατοι πατριῶται καὶ ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀφήνωμεν τοὺς Ἕλληνας ἰθύνοντας νὰ ἐξωμοτοῦν.

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ,
Μὴ παρασυρόμεθα ἀπὸ τίποτε.
Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς 21.1.2018 καὶ ἡ ἐπιτυχία τῆς 4.2.2018 εἴθε νὰ γίνουν ὁδηγοί μας.
Πρὸ παντὸς ΟΜΟΝΟΙΑ. Ἀμὴν γένοιτo!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1247——-4218—–722018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *