ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΘΑΡΡΟΣ, ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΝ *

12.1.2018
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1.Θὰ ἦτο μεγίστη ἁμαρτία καὶ ἐντροπὴ διὰ ἐμᾶς, ἐὰν δὲν ἐξεφράζαμεν ἐκ μέσης καρδίας τὰς εὐχαριστίας μας πρὸς τοὺς φίλους καί, ἰδιαιτέρως, πρὸς τοὺς ἀγνώστους, διὰ τὴν ἔμπρακτον κατανόησίν των, τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν, τὰ ὁποῖα ἔχουν, νὰ τονίζουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος τοῦ Μοριᾶ, τοῦ Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ὄχι ὅπως θερμότατός τις ὑποστηρικτὴς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, σπουδαιότατος Ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος κάποτε ἔλεγε – ἔγραφε : «… Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικώτερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὁμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσίν του…», καὶ τώρα τί σημαίνει αὐτό;;;…

2.Τὸ Τάμα εἶναι τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ συνεπῶς εἶναι Τάμα ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι τοῦ Ἀναγνωστοπούλου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἓν ἄσημον «ἀνθρωπάκι» καὶ τὸν καταπατοῦν, καταπεριφρονοῦν καὶ «σαμποτάρουν» ὅλοι οἱ ἰθύνοντες, ἐπειδὴ δὲν τοὺς δίδει διὰ διαθήκης τὸν μετ’ ἀπεριγράπτων ψυχικῶν καὶ σωματικῶν ἀλγηδόνων, ἀλλὰ καὶ μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου στερήσεων, δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου του!!!…
Ἔχει διακηρύξει ὅτι διαθέτει τὸν μόχθον αὐτὸν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, ὥστε οἱ καθ’ὕλην ὑπόχρεοι, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, νὰ μὴ δώσουν «οὔτε μία τρύπια δεκάρα». Ἐπιθυμεῖ ὅμως καὶ ἡ τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διαχειρίζεται βάσει τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ τὸ ἥμισυ τῶν μελῶν τῆς κατ΄ἔτος Δ.Ι.Σ. διὰ κληρώσεως καὶ μέλη πρόσωπα εὐυπόληπτα – μετὰ καλῆς ἔξωθεν μαρτυρίας. Ἄν τελικῶς, ὅμως, δὲν πραγματοποιηθῆ εἰς τὴν Ἀθήνα τὸ Τάμα ἀλλὰ εἰς ἑτέραν περιοχήν, τότε Πρόεδρος θὰ εἶναι ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης.Ὅλα νὰ γίνωναι μετ’ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ ἀπολύτου διαφανείας πρὸς δημιουργίαν αὐτοῦ τοῦ Μνημείου, ἀλλὰ καὶ τῶν προσκτισμάτων αὐτοῦ καὶ τὴν συντήρησιν αὐτῶν. Καὶ μελλοντικῶς ἡ ἀνιδιοτελὴς αὐτὴ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ νὰ διαχειρίζηται ὡσαύτως οἱαδήποτε ποσὰ εἰσπράττονται καὶ νὰ καταμετρῶνται αὐτὰ εἰς φωταγωγουμένας καὶ βιντεοσκοπουμένας αἰθούσας. Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐπαγρυπνῇ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατίθεται διὰ τὴν δημιουργίαν καὶ λειτουργίαν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ νοσφίζωνται «ἡμέτερα» «τρωκτικά» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *