ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΠΡΩΤΟΝ
Ἄς ἀκούσωμεν τὸν ἰατρὸν καρδιολόγον, σεβαστὸν κ. Λυκοῦργον Νάνην μὲ τὰ σημαντικότατα καὶ σπουδαιότατα, ἀντικειμενικὰ καὶ ἀφυπνιστικὰ ἄρθρα του, τὰ ὁποῖα ἀπηχοῦν τὴν γνώμην τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ τῶν ἑλληνοψύχων.

Ἐπιλέγομεν ἕν ἀναφορικῶς μὲ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

«Μποροῦμε καὶ χωρὶς ἐσᾶς Μακαριώτατε!»,

11 Ιαν 2018
ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Λυκοῦργος Νάνης, ἰατρός.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι μπροστάρισσα στὸν ἱερὸ ἀγώνα ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀποτροπὴ τῆς διαφαινόμενης προδοσίας, ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τοῦ γειτονικοῦ προβληματικοῦ κρατιδίου. Ἐνθυμοῦμαι μὲ ρίγη συγκινήσεως τὸ ἀλησμόνητο, ὀγκωδέστατο συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης τοῦ 1992, στὸ ὁποῖο πρωτοστάτησε ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ τή συνδρομὴ ὀρθόδοξων χριστιανικῶν σωματείων, ἐκπροσώπων τοῦ μοναστικοῦ κόσμου καὶ ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων.
Δυστυχῶς ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, δέσμιος μιᾶς χρονίας, στρεβλῆς καὶ προβληματικῆς συλλογιστικῆς, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μᾶς ἀπογοήτευσε μὲ τὶς περὶ συλλαλητηρίων ἀπαράδεκτες καὶ ἀδιανόητες δηλώσεις του. Ἀποδείχθηκε γιὰ ἄλλη μία φορὰ κατώτερος τῶν περιστάσεων καὶ τῶν προσδοκιῶν τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τῶν ὀρθοφρονούντων Ἑλλήνων.
Ἀφιερώνω στὸν κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος κατέχοντα τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ καθέδρα τῶν Ἀθηνῶν τὶς ἑξῆς σκέψεις τοῦ μακαριστοῦ ἐθνικοῦ ἥρωα καὶ ἀγωνιστή, κρατουμένου στὰ γερμανικὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως Στόουν καὶ Μπερνάου ὅπου ἐπὶ τριετία βασανίσθηκε φρικτὰ, ἀοιδίμου Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονυσίου ὅπως αὐτὲς ἔχουν καταχωρηθῆ στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο “Ο ΠΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ”, σελ.27: “Πόσας πολυτίμους ὑπηρεσίας προσφέρει ὁ ἱερεὺς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν! Ἀλλὰ καὶ αἱ ὑπηρεσίαι πρὸς τὸ Ἔθνος τοῦ Ἕλληνος ἱερέως; Εἶναι κυριολεκτικῶς ἀναρίθμητοι. Καὶ γίνεται ἔτσι ὁ ἱερεύς Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ, Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ (λυπᾶμαι γιὰ τὴν ἀλλεργική ἀντίδραση ποὺ θὰ προκληθῇ ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῶν ἐθνοκεντρικῶν αὐτῶν θέσεων σὲ κάποιους θαμῶνες τῆς βολιώτικης “ἀκαδημίας”, ἐθνομηδενιστές “θολο-λόγους” καὶ σὲ κάποιους συριζαιο-“θεολόγους” ποὺ λυμαίνονται τὸν ἐπίσημο ἐκκλησιαστικὸ ραδιοσταθμὸ…).
Καὶ συνεχίζει ὁ μακαριστὸς Διονύσιος: “Ὅπως ἡ ἀσχημόθωρος ἅλμη διατηρεῖ τὸ παστὸν ψάρι”, γράφει ὁ Γκωσὺ Δεσὰν εἰς τὸ βιβλίον του “Πάνω στοὺς δρόμους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας”, “ἔτσι καὶ τὸ λιγδωμένον καὶ ξεθωριασμένον ράσον τοῦ Ἕλληνος ἱερέως συντηρεῖ τὸν ἑλληνικὸν ἐθνισμὸν”.
Εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Ἔθνους ὁ ἱερεὺς. Πρωτοπόρος αὐτὸς πάντα καὶ ἐνισχυτὴς καὶ ἀγωνιστὴς θερμὸς εἰς κάθε ἐθνικὸν ἱερὸν ἀγώνα. Χωρὶς δισταγμοὺς καὶ ἀμφιταλαντεύσεις προτάσσει μὲ θάρρος καὶ ἀνδρείαν τὸν ἑαυτὸν του, ἀσπίδα ἐναντίον κάθε ἐπιβούλου ἐχθροῦ τῆς πατρίδος. Τοῦ εἶναι πολὺ γνώριμη ἡ θυσία τῆς ζωῆς του διὰ τὴν πίστιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν πατρίδα”.
Μήπως θυμάστε, μακαριώτατε, ποιὸς μίλησε στὸ συλλαλητήριο τῆς ΠΕΕΚ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ) στὴν Ἀθήνα τὸ 1956; Ὁ τότε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ , μακαριστὸς προκάτοχός σας Δωρόθεος (Κοτταρᾶς). Μήπως ἐνθυμεῖσθε ποιὸς ὑπῆρξε γραμματέας τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως; Ὁ τότε ἀρχιμανδρίτης καὶ μετέπειτα ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α’ (Κοτσώνης). Μήπως λησμονήσατε τὸν ἐθναρχικὸ ρόλο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας πρὸ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Κυπριακοῦ Ἔπους 1955-1959; Μήπως λησμονήσατε τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες τῶν μακαριστῶν προκατόχων σας Χρυσάνθου καὶ Δαμασκηνοῦ;
Μποροῦμε καὶ χωρὶς ἐσᾶς καὶ τοὺς δορυφόρους σας μακαριώτατε νὰ κατέλθουμε στό “ἅγιο πεζοδρόμιο” γιὰ τὴ Μακεδονία μας! Δὲν ἐκπροσωπεῖτε σεῖς ἐν προκειμένῳ τὸ φρόνημα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Τὶς ὅποιες “συνετὲς” ἀπόψεις σας κρατεῖστε τις γιὰ τὸν ἑαυτό σας.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ!

Υ.Γ.: “Χαμένες εὐκαιρίες γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οἱ ἀγῶνες γιὰ τὸ Μακεδονικὸ καὶ τὶς ταυτότητες”, κατὰ τὸν π. Βασίλειο Θερμό!!! Ποῦ καταντήσαμε!

ΠΗΓΗ :
http://aktines.blogspot.gr/2018/01/blog-post_36.html#more
Ετικέτες ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ.

Τὰ ἄρθρα τοῦ ἰατροῦ καρδιολόγου κ. Λυκούργου Νάνη εἶναι πολλὰ καὶ ἐκτενῆ καὶ σημαντικώτατα καὶ πρέπει ὅλο τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ οἱ Ἑλληνόψυχοι νὰ διαφωτισθοῦν, διότι οἱ ἰθύνοντες ὡσὰν «σουπιές μᾶς θολώνουν τὰ νερά». Ἀναφέρομεν ἐπιλεκτικῶς :

Παραιτηθείτε Μακαριώτατε!
Σχόλιο μὲ ἀφορμὴ τὶς δηλώσεις Ἱερωνύμου μετὰ τὴν
ἀπόφαση τοῦ ΣΤΕ γιὰ τὰ Θρησμευτικά
(http://www.katanixis.gr/2018/03/blog-post_134.html)

Διαρκής Ιερά Σύνοδος –
KΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Σχόλιον γιὰ τὴν στάση τῆς ΔΙΣ ἐν ὄψει τῆς προδοτικῆς
συμφωνίας γιὰ τὴ Μακεδονία
(http://aktines.blogspot.com/2018/06/k.html#more).

Εἴθε νὰ εἴχαμε καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀπὸ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα ἑλληνοψύχους νὰ μάχωνται διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Τὸ Ἱστολόγιον Ἀβέρωφ ἔγραψε :
«Ἱερώνυμος, μία σοβαρὴ περίπτωσις
ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσει»
Φαίη 11 Ἰανουαρίου 2018

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἔκανε τὴν κωλοτούμπα στὸ Κολυμπάρι, μᾶς πῆρε ὁ ἐξαποδώ καὶ μᾶς σήκωσε. Πρόδωσε τὴν Πίστη, πρόδωσε τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, εἶναι ὑπόλογος ἀπέναντι στὸ Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων, καὶ τώρα ἑτοιμάζεται νὰ προδώσῃ καὶ τὴν Πατρίδα.
Μπορεῖ ὁ προκαθήμενός μας νὰ μὴ ἔχῃ τὸ σθένος καὶ τὸ ἀνάστημα νὰ ἡγηθῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχει ὅμως ἀναπτύξει τὶς κατάλληλες ἐπικοινωνιακὲς τεχνικὲς γιὰ νὰ διασύρῃ καὶ νὰ ὑποβιβάζῃ τὴν Ἐκκλησία τόσο χαμηλὰ ὅσο ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ φτάσῃ γιὰ νὰ φανῇ «χρήσιμος». Συστηματικὰ ἀξιοποιεῖ τὸν ρόλο τοῦ συνειδησιακοῦ μπάτσου γιὰ τὴν εὐθυγράμμιση τῶν Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων στὶς ἀντίχριστες καὶ ἐθνοκτόνες ἀποφάσεις τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου. Ὁ προκαθήμενος Ἱερώνυμος Β’ ἔχει μετατρέψει τὴν Ἐκκλησία στὸ πιὸ σικάτο μαγαζὶ τῶν πολιτικῶν. Γωνιακὸ μαγαζὶ μὲ ἀστείρευτους «πελάτες» καὶ μὲ τὸ καλύτερο «ἐμπόρευμα»˙τὸν ἀστείρευτο λόγο τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Σὰν ἕνας ἄλλος Καίσαρας σηκώνει τὸ χέρι του κάθε φορὰ καὶ δίνει «τὸ νεῦμα». Τὰ πλήθη σιωποῦν, οἱ ἀντιρρήσεις καταλαγιάζουν, οἱ συνειδήσεις μουδιάζουν, μίλησε ὁ ἅγιος Καίσαρας τώρα…. καὶ τὰ λιοντάρια ἑτοιμάζονται νὰ κατασπαράξουν τοὺς Χριστιανούς. Μόνο ποὺ τώρα οἱ καιροὶ ἄλλαξαν καὶ οἱ Χριστιανοὶ δὲν βρίσκονται μέσα σὲ κάποια ἀρένα, οἱ Χριστιανοὶ εἶναι τὰ ἴδια τὰ πλήθη ποὺ ἐκεῖνος ἀμετανόητα παραδίδει κάθε φορὰ στὰ ἄγρια θηρία.
Μόλις χθὲς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔκανε πάλι τὸ θανατηφόρο « νεῦμα». Καθὼς οἱ πολιτικοὶ ἑτοιμάζονται νὰ παραδώσουν τὴν Μακεδονία στοὺς Σκοπιανοὺς ὁ προκαθήμενος «ξεκαθάρισε ὅτι δὲν εἶναι ὑπὲρ τῶν συλλαλητηρίων καὶ τῶν λαοσυνάξεων» βάζοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν ἑαυτό του δίπλα στὸν Μπουτάρη, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τὴν διεξαγωγὴ συλλαλητηρίου στὴν Θεσσαλονίκη «κατάπτυστη». Δὲν ὑπάρχει δικαιολογία γιὰ τὸ πόσο ἐπιεικεῖς ἤ βαρεῖς χαρακτηρισμοὶ χρησιμοποιήθηκαν ἑκατέρωθεν, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό, ὅτι καὶ οἱ δύο λένε στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ μὴ ὑπερασπίσει τὴν κληρονομιά του, τὴν δική του ἱστορία.
Μία ἀρχικὴ δήλωση σὰν καὶ αὐτὴ ἀνοίγει συνήθως τὸν δρόμο γιὰ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ. Πρόκειται γιὰ μία ἐπικοινωνιακὴ τακτικὴ ποὺ ἔχουμε δεῖ καὶ στὸ παρελθόν. Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ βάλῃ σιγὰ σιγὰ τὴν ἰδέα, σὲ κλῆρο καὶ λαό, νὰ τοὺς ἐξοικειώσῃ, νὰ τοὺς προετοιμάσῃ καὶ ἐνδεχομένως νὰ μετρήσῃ ἀντιδράσεις. Εἴδαμε αὐτὴν τὴν τακτικὴ μετὰ τὴν Κολυμπάρια κωλοτούμπα καὶ λίγο πρὶν τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ προκαθήμενος τότε παρευρέθη στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα «Μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» στὴν Θεσσαλονίκη ὅπου «ἀναφέρθηκε στὴν πολύτιμη συμβολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στὴν διεξαγωγὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου λέγοντας πὼς ἦταν ἕνα πολὺ σημαντικὸ κατόρθωμα … » Τὸ τί ἀκολούθησε μετὰ μὲ τὸ κείμενο «Πρὸς τὸν λαό» ὅλοι τὸ γνωρίζουμε. Τὴν εἴδαμε ἐπίσης πρὶν λίγους μῆνες στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὸ φιάσκο τοῦ πρώτου ἀποτυχημένου κύκλου συζητήσεων, ὅταν δήλωσε ὅτι «Ὅποια λύση καὶ νὰ βροῦμε θὰ εἶναι συμβιβαστική». Λίγες ἡμέρες πρὶν ὁ Γαβρόγλου εἶχε βγάλει ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἐπανατύπωσης τῶν προσωρινῶν Φακέλων γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ τῶν τάξεων Γ΄ – ΣΤ΄ Δημοτικοῦ γιὰ τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος, δρομολογώντας τὴν μονιμοποίησή τους.
Κάθε φορὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πετάει ἔτσι ‘ἀθώα’ μιὰ ‘προσωπικὴ ἄποψη’, γνωρίζοντας ὅμως πολὺ καλὰ ὅτι δὲν θὰ ἐκληφθῇ ἔτσι. Γνωρίζει πολὺ καλὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν θέση ποὺ κατέχει καὶ τὴν δύναμη ποὺ ἀσκεῖ στὰ πρόβατα τὰ κοιμισμένα. Τοὺς λέει, ἐγὼ προσωπικὰ πιστεύω αὐτό – δημοκρατία ἔχουμε ἄλλωστε – ἄν θέλετε πιστέψτε το κι ἐσεῖς. Καταλαβαίνετε; Τὸ κάνει καὶ μὲ γενναιοδωρία. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο κρατάει καὶ μία πισινὴ σὲ περίπτωση ποὺ τὸν πάρει ὁ κόσμος μὲ τὶς ντομάτες. Δὲν τὶς ἐκφράζει ὅμως τόσο καθαρὰ τίς ‘ἀπόψεις του’, διότι πάντα μᾶς γλιστράει, ἀφοῦ καὶ τὸ λέει καὶ δὲν τὸ λέει. Οἱ ‘προσωπικές του ἀπόψεις’ χαρακτηρίζονται ἀπὸ μία ἄσχετο-σχεσιολογία καὶ ἀπὸ κοινότυπες φράσεις μὲ κάποια δόση ἀταίριαστης εὐαισθησίας ποὺ ἐνδεχομένως κάποιοι νὰ περάσουν γιὰ πνευματικότητα. Αὐτὸ ἔκανε ὅταν ‘ἐξήγησε’ (τρόπος τοῦ λέγειν) τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο διαφωνεῖ μὲ τὰ συλλαλητήρια. Εἶπε: «ἡ Ἐκκλησία πορεύεται μὲ ἀγάπη».!! Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ μὲ τὴν νομικὴ ἀναγνώριση ἀλλαγῆς φύλου. Εἶπε: «Ὅλα αὐτὰ εἶναι παχνιδίσματα. Παιχνιδίσματα εἶναι. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὶς δικές της θέσεις. Ἡ πατρίδα μας ἔχει τὶς παραδόσεις, ἔχει τὴν οἰκογένεια. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐφευρήματα γιὰ νὰ σκορπᾶμε τὴν ὥρα μας καὶ τὸν χρόνο μας». Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα γιὰ τήν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο». Εἶπε, «ὁ χρόνος ποὺ περνᾶ ἐξωραΐζει τὰ πράγματα καὶ δείχνει μόνο τὴν ὀμορφιά. Κάθε μεγάλο γεγονὸς ἔχει πολλὲς εἰκόνες. Ὅταν περάσει ὁ καιρός, αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν τὴν κρίση τῆς συνόδου τῆς Κρήτης θὰ βροῦν κάποια καλὰ λόγια νὰ ποῦνε, ποὺ δὲν βρίσκουν οἱ σημερινοί».
Ἄρες μάρες κουκουνάρες. Καὶ δὲν θὰ ζητήσω συγνώμη γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐκφράζομαι. Ὅταν διακυβεύονται τόσο σοβαρὰ θέματα τὰ πράγματα πρέπει νὰ λέγονται μὲ τὸ ὄνομά τους.
Κατευθύνει, ὑπεκφεύγει, θολώνει τὰ νερά ὅπως κάνει ἡ σουπιά.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς ἔλαχε τὸ πιὸ πικρὸ ποτήρι. Ἡ χειρότερη κυβέρνηση καὶ ὁ χειρότερος προκαθήμενος στὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα σὲ λίγους μῆνες ἔχουν καταρρεύσει τὰ πάντα. Μᾶς ἔκαναν δούλους καὶ τώρα ἑτοιμάζονται νὰ παραδώσουν καὶ τὴν ψυχή μας. Ἡ ἀθανασία ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι ἡ ψυχή του, ἡ ἀθανασία ἑνὸς ἔθνους εἶναι ἡ ἱστορία του. Μὴ ὑποκύπτετε στὶς πονηριὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μὴ ὑποκύπτετε στὰ τεχνάσματά του. Μὴ πιστεύετε κουβέντα ἀπ’ ὅσα λέει. Μὴ ἐμπιστεύεστε τὴν Πατρίδα τῶν παιδιῶν σας σὲ ἕνα ἄνθρωπο ποὺ ἀποδεδειγμένως εἶναι κατώτερος τῶν περιστάσεων.
ΠΗΓΗ :
https://averoph.wordpress.com/2018/01/11/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81/#more-100293

Πολλαὶ ἄλλαι ταπειναὶ καὶ εὐλαβεῖς ψυχαί, θερμὰ ἐνεργὰ μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζουν καὶ αὐτοὶ τὸν πόνο τῆς ψυχῆς των διὰ τὸ κατάντημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας!!!…

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΗ
1.Ἄς παραδειγματισθοῦν καὶ πολλοὶ ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἄγνωστοι πρὸς ἐμᾶς Χριστιανοὶ καὶ ἄς παρακαλέσουν τὸν Κύριον νὰ δωρήσῃ εἰς αὐτοὺς χάρισμα θάρρους καὶ παρρησίας καὶ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι, εἴτε λαϊκοί, εἴτε κληρικοί, νὰ μιμῶνται τὸν Ἱερὸν Πρόδρομον, τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον καὶ ἑτέρους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ βροντοφωνοῦν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς των, κρούοντες πρύμνην, ὅτι ἐμεῖς ὀφείλομεν νὰ διορθωνώμεθα καὶ νὰ μὴ «ἀρμενίζωμεν στραβά». Ὁ «γυαλός» τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι 2000 χρόνια καθωρισμένος καὶ δὲν ἐπιτρέπεται, δὲν ἐπιδέχεται διορθώσεις ἡ Ὀρθοδοξία μας.

2. Ἄς εὐχηθῶμεν, πατέρες καὶ ἀδελφοί, νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς συνεργάτας του, διὰ νὰ συνεργασθῶμεν ὑπὸ τοῦ δόγματος : « ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει », κατὰ τοῦ πολυωνύμου κακοῦ, διὰ νὰ δυνηθῶμεν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀναχαιτίσωμεν τὸ κακόν. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, τὸ πολυώνυμον ὠργανωμένον κακὸν θὰ συνεχίσῃ νὰ πολλαπλασιάζεται μετὰ γεωμετρικῆς προόδου. Τὸ δὲ καλὸν θὰ ἐξακολουθήσῃ συρρικνούμενον συνεχῶς, λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας, τοῦ ἀκράτου ἐγωισμοῦ, τῆς οἰήσεως καὶ τῆς ἀναποφασιστηκότητός μας, νὰ πολεμήσωμεν ὑπὲρ τῶν χριστιανικῶν καὶ ἐθνικῶν ἰδεωδῶν!!!…

3. Στῶμεν καλῶς, διὰ νὰ μὴ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει τὴν ἀνάγκην μας: «λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ» (Λουκ. 3, 8).

Ἄς παύσωμεν νὰ εἴμεθα φλύαροι, διότι τοὺς φλυάρους καὶ τοὺς ψυχροὺς θὰ ἐμέσσῃ (ξεράσῃ) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δικαιοκριτὴς Θεός!!!…
Κινδυνεύομεν νὰ μείνωμεν ἐκτὸς Νυμφῶνος.

Μὴ γένοιτο ! ! !….

4. «Ὁ Κύριος μᾶς τὸ εἶπε ξεκάθαρα» :

« ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10, 33)!!!…
«Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». ( Τιμόθ. Β’, 2, 9).
Μόνον αἱ γλῶσσαι τῶν μὴ ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ, τῆς εὐσπλαχίας καὶ τῶν οἰκτιρμῶν δέον νὰ καθίστανται ἄλαλαι.
Ἄς μὴ λησμονῶμεν καὶ τά :
Α. «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας 1, 8)!!!…
Β. «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29)!!!…

Ἐπικειμένης τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἀπέχει ἀπὸ σήμερον μόλις καὶ μετὰ βίας 3 ἔτη, εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναδείξῃ χιλιάδας εὐλαβεῖς μετὰ θάρρους καὶ παρρησίας Ἑλληνοψύχους ἀγωνιστάς, νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – Ἔθνους πρὸς δόξαν Θεοῦ, διὰ νὰ παραδειγματισθοῦν πολλοὶ γνωστοὶ καὶ φίλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταστῆ, δυστυχῶς, ἀφωνότεροι ἰχθύος!!!…
* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1236————12118#content

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *