ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΟΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΑΣ

1.Τὸ συλλαλητήριον διαμαρτυρίας τῶν Ἑλλήνων διὰ τὸ Σκοπιανὸν ἐπέτυχεν.
Οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ οἱ ἀντίχριστοι προσεπάθησαν ὅμως νὰ ἐφαρμόσουν κάθε μέσον διὰ τὴν ἀποτυχίαν του.

2. Τελευταῖον «χαρτί» τὸ σκάνδαλον τῆς NOVARTIS. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μήνας δικαστικὰς ἐρεύνας, τὴν ἑπομένην τοῦ συλλαλητηρίου τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον ἀνεκίνησεν τὸ θέμα.

3. Οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ οἱ ἀντίχριστοι ἐφαρμόζουν τὰ residium (κατάλοιπα) καὶ τὰς derivazione (ἀπείρους προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ψευδολογίας καὶ ἀποπροσανατολισμοὺς), διὰ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τοὺς ἀφυπνιζομένους Ἕλληνας. Ἐφευρίσκουν, ἄλλοτε μὲν τὰ σκάνδαλα Κοσκωτά, ἄλλοτε δὲ τῆς SIEMENS καὶ τώρα τῆς NOVARTIS καὶ πληθώρα ἄλλων σκανδάλων.

Ὅλα αὐτὰ τὰ κρατοῦν εἰς τὰ «συρτάρια» των, τὰ μαγειρεύουν, τὰ διαμορφώνουν, ὅπως βολεύει τὴν ἑκάστοτε κυβερνῶσαν «κλίκα» (ὅμιλον ἀτόμων, ἀλληλοϋποστηριζομένων πρὸς ἐπιδίωξιν ἰδιοτελῶν σκοπῶν) τὰ ἀποκρύπτουν «μέχρι ποὺ νὰ τὰ χρειασθοῦν», διὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν ὡς σωτηρίας δι᾽ ἐκείνους ὑδρογονικὰς βόμβας!!!…

4.Πάντοτε γίνονται «ὄργια» εἰς τὸν σφετερισμὸν τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ κράτους καὶ τῶν ΔΕΚΟ. Ἰδίως διὰ τῶν ἀπ᾽ εὐθείας ἀναθέσεων (κατήργησαν οἱ κακοῦργοι τὴν ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία κατεσκεύαζεν ἄριστα καὶ πάμφθηνα ἔργα, διὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν τοὺς μεγαλοεκδότας – μεγαλοκαναλάρχας καὶ μεγαλοκατασκευαστάς.

Διὰ τὰ διάφορα ἔργα, τὰ ὁποῖα κατασκευάζονται εὐτελέστατα, πληρώνονται πολλαπλάσια ποσὰ εἰς τούς «ἡμετέρους» τῶν δημάρχων, περιφερειῶν, Διευθυντῶν καὶ Γραμματέων τῶν διαφόρων Ὑπουργείων, καθὼς καὶ εἰς τὰς προμηθείας!!!…
Ὅταν τό «λάδωμα» γίνεται παντοῦ, ἡ ὅλη γραμμὴ τῶν «λαδωμάτων» λειτουργεῖ ἄψογα καὶ δὲν ἔρχονται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Μόνον, ὅταν μερικοὶ μείνουν «ἔξω τοῦ Νυμφῶνος» τῆς «μοιρασιᾶς», τότε προσπαθοῦν αὐτοὶ νὰ τὰ κοινοποιοῦν αὐτούσια ἢ πολλαπλασιάζοντες αὐτὰ καὶ ἐκμεταλλευόμενοι αὐτὰ οἱ ἀρχηγοὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.

5.Ὄντως τὰ κονδύλια διὰ τὴν ὑγείαν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1995 αὐξάνονται συνεχῶς, ὅμως ἀντιθέτως ἡ προσφερομένη ὑγεία καθημερινῶς χειροτερεύει. Οἱ ἀσθενεῖς πρέπει νὰ προμηθεύωνται οἱ ἴδιοι ἀκόμη καὶ τὰ ἁπλούστερα φάρμακα, παραφαρμακευτικὰ ὑλικὰ ἢ ἀκόμη καὶ ξενοδοχειακὰ ὑλικὰ εἰς τὰ νοσοκομεῖα (σεντόνια, κουβέρτες κ.ἄ.).
Οἱ ἰατροὶ ἀμείβονται πρὸς 1150Ε τὸν μῆνα. Πρὸς τοῦτο οἱ θαρραλέοι καὶ ἱκανοί «παίρνουν τὰ μάτια τους» καὶ φεύγουν διὰ Ἀγγλίαν, Γερμανίαν καὶ ἀλλαχοῦ, ὅπου ἀμείβονται πολλαπλάσια καὶ δύνανται νὰ δημιουργήσουν οἰκογένειαν, διότι ἐδῶ δὲν δύνανται οὔτε μόνοι των νὰ ζήσουν.

6. Μὲ τὸ νὰ παρασυρώμεθα καὶ νὰ φανατιζώμεθα διευκολύνομεν τὴν νοσταλγικήν των ἐπιθυμίαν, διὰ νὰ μᾶς κυβερνοῦν οἱ ἀνάξιοι ἐναλλάξ. Ὅμως ἐμεῖς ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται «νὰ πατᾶμε τὴν πεπονόφλουδα», ἀλλὰ ὁ λαὸς ἑνωμένος νὰ συνεχίσῃ νὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν – διὰ κάθαρσιν Κοινωνίας, Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. ΓΕΝΟΙΤΟ!!!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *