ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η «ΣΠΙΘΑ» ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ Η «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

1.Συγχαρητήρια, λοιπόν, εἰς τοὺς διοργανωτάς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τά «παιδιά» τῆς «Σπίθας» τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.

2.Ὅμως παραγκωνίζονται καὶ δὲν ὑποστηρίζονται τὰ παιδιὰ τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ καὶ ἀνεπαναλήπτου ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Ο.Φ.Α.Ε. («ὅπου φυσάει ἄνεμος εὐνοϊκός») καὶ δὲν ἠκολούθει τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ εἶχε πάντοτε «σταθεράς» καὶ ἐμάχετο ἀνιδιοτελῶς καὶ ἰδεολογικῶς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν τῆς φυλῆς μας, ἐφαρμόζων τὴν γλῶσσαν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου:

«…οὐκ ἔξεστι σοι….πρεσβεύειν, συμπεριφέρεσθαι, νομοθετεῖν καὶ ἐπιβαλεῖν αἰσχρούς, ἀντικοινωνικούς, ἀπανθρώπους, προστύχους καὶ ἀντιχριστιανικοὺς νόμους, οἱ ὁποῖοι δροῦν καὶ θὰ δροῦν ὡς βραδυφλεγεῖς ἀτομικαὶ βόμβαι ἐναντίον τῶν πυλώνων – ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας…», καὶ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἠναγκάσθη διὰ τὴν προστασίαν τοῦ κήπου μιᾶς πτωχῆς χήρας, ὅπου ἐκαλλιέργει λαχανίδας διὰ τὰ φτωχὰ παιδιὰ της, διὰ τῆς στεντορείας φωνῆς – αἰωνίας χρυσῆς γλώσσης αὐτοῦ νὰ ἐπιπλήττῃ ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν Αὐτοκράτειραν Εὐδοξίαν (τὴν ὁποίαν ἀπεκάλη Ἀδοξίαν) :
«…πάλι Ἡρῳδιὰς μαίνεται, πάλι Ἡρῳδιὰς ζητᾶ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι…»!!!… (Δοξαστικὸν Αἴνων τῆς ἑορτῆς).
Ἀπέφευγε παντοιοτρόπως νὰ ἀκολουθῇ τὰ ἑκάστοτε ῥεύματα, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα καὶ μόνον οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ἔχουν τὸ σθένος νὰ πηγαίνουν κόντρα καὶ ἐνάντια ὡς πρὸς τὰ ῥεύματα.

3.Μακάρι, μυριάκις εἴθε καὶ ὁ περίφημος καὶ λαοφιλὴς Μίκης Θεοδωράκης νὰ ἐμετενόησε εἰλικρινῶς καὶ νὰ ποιήσῃ καρποὺς μετανοίας, διὰ νὰ σωθῇ καὶ αὐτὸς, κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Διὰ νὰ διδαχθῶμεν καὶ ἐμεῖς ὅτι ὄντως εἶναι «σκληρὸν πρὸς κέντρα λακτίζειν».
Μακάρι νὰ μιμηθῇ τὸν Ζακχαῖον καὶ νὰ ἐπανορθώσῃ τὸ κακὸν ἢ τὸν πρῶτον μετὰ τὸν Ἕνα, τὸν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, ὁ ὁποῖος ἀπὸ Σαῦλος (Σαούλ) – διώκτης τῆς Ἐκκλησίας, ὑπέφερε τὰ πάνδεινα διὰ νὰ ἐπανορθώσῃ τὸ κακόν.
Ἂς προσευχώμεθα καθημερινῶς ὁ Θεὸς νὰ τὸν φωτίσῃ, νὰ ποιήσῃ καρποὺς μετανοίας.

Created by Free PDF To JPG Converter
https://fm-pdf.com/free-pdf-to-jpg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *