ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ἀναρτήσεως μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr σχετικῶς μὲ τὴν καὶ ἐφέτος μεγαλειώδη ἀναπαράστασιν τῆς Μάχης τῶν ἑκατὸν μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (24 lουvίου 1827) ἐναντίον τοῦ μεγίστου στρατηλάτου Ἰμπραήμ ! ! ! . . .
1.Τὸν Ἰμπραὴμ τὸν εἶχεν προειδοποιήσει ὁ Ἡγούμενος «μὴ τολμήσῃς, νὰ μᾶς ἐπιτεθῇς, διότι ἂν τολμήσῃς καὶ μᾶς νικήσῃς, θὰ εἰποῦν : Ἐνίκησε 100 καλογέρους. Ἐὰν τολμήσῃς, ὅμως νὰ μᾶς ἐπιτεθῇς καὶ ἡττηθῇς, γεγονὸς ποὺ εἶναι καὶ βέβαιον, θὰ ξευτιλισθῇς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον» πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον ἐγένετο.
Στὰ Καλαβρυτοχώρια ἤρχισεν ἡ Ἐπανάστασις πέριξ τῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ στὰ Καλαβρυτοχώρια ἐτελείωσεν ἡ τουρκικὴ σκλαβιὰ μὲ τὴν Μάχην τοῦ Μεγ. Σπηλαίου.
2.Ὅμως δὲν «προλάβαμε» νὰ ἀπελευθερωθῶμε ἀπὸ τοὺς ἀπαισίους Μωαμεθανοὺς καὶ ἐσκλαβώθημεν εἰς τὴν «φραγκιά» καὶ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις.
3. Τότε οἱ ἑκατὸ μοναχοὶ, πιστεύοντες εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἀκεραίαν Ἑλλάδα κατετρόπωσαν τοὺς μωαμεθανούς. Τώρα δὲν ὑπάρχουν, δυστυχῶς, τόσοι πολλοὶ μοναχοὶ διὰ νὰ ἐμψυχώσουν καὶ ἐνθαρρύνουν τοὺς Ἑλληνόπαιδας εἰς τὰς ὁδομαχίας, τὰς ὁποίας θὰ ἔχωμεν προσεχῶς μὲ τοὺς τσιχαντιστάς, ὅ μὴ γένοιτο.
4. Πῶς θὰ ἀντέξουν τὰ καημένα τὰ Ἑλληνόπουλα, τὰ ὁποῖα εἶναι τόσον πολὺ κακομαθημένα καὶ τόσον πολὺ μαλθακά ; Κυρίως δὲ ἐξηχρειωμένα ὑπὸ αἰσχροτάτων θεαμάτων καὶ ἀκροαμάτων καὶ ὑπὸ τῆς ἐμμόνου ἰδέας πρὸς ἱκανοποίησιν τοῦ ὑπογαστρίου ἢ τῆς ὑλικῆς ἐξαθλιώσεως, ὅπου μᾶς ὁδηγοῦν οἱ ἰθύνοντες εἰς τὰς αὐτοκτονίας . . .
5. Ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ὁ ὁποῖος ἔκλεισε τὴν ἐκδήλωσιν, ἦτο λίαν συγκινητικός.
6. Τέλος εἰς τὴν κατάμεστον αἴθουσαν τοῦ ἑστιατορίου «Μέγα Σπήλαιον», ὅπου ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου παρέθεσεν πλουσιότατο νηστήσιμον γεῦμα εἰς ὅλους τοὺς προσκυνητάς, ὁ Σεβασμιώτατός μας κ. Ἀμβρόσιος ἐτόνισεν εἰς ὅλους τοὺς συνδαιτυμόνας ὅτι οἱ Ἱεράρχαι κάκιστα ἐπεριφρόνησαν καὶ παρημπόδισαν μέχρι τώρα τὴν προσπάθειαν πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ηὐχήθη νὰ σταματήσουν νὰ ἐμποδίζουν τὸ ἔργον, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Καποδιστρίου καὶ ὅλων των Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
7. Δόξα τῷ Θεῷ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος παραμένει ἀπολύτως σταθερὸς εἰς τὰς ἀκραιφνεῖς, ὀρθοδόξους ἰδέας καὶ ἀρχὰς καὶ καθημερινῶς καθίσταται ὁ πλέον δημοφιλὴς Ἱεράρχης τῆς Ἑλλάδος.
8. Διότι αἱ ἀποφάσεις, ὄχι μόνον, εἰς τὴν Διαρκὴ Ἱερὰν Σύνοδον (Δ.Ι.Σ.), ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἱεραρχίαν λαμβάνονται καὶ «μαγειρεύονται», ὅπως βούλεται ὁ Πρῶτος καὶ οἱ στενοί του συνεργάται, θέτοντες τὰ θέματα, ὅπως οὗτοι βούλονται, κατὰ τὸ δοκοῦν, ὑπερκαταναλώνοντες τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τοῦ χρόνου. Ἀντιθέτως μακροχρονίως λιμνάζοντα, σπουδαιότατα θέματα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἔθνους μας, τίθενται «ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ», οὕτως ὥστε νὰ μὴ δύνανται εὐθαρσεῖς Ἱεράρχαι νὰ τηροῦν, ὄχι μόνον, τὸ Ἅγιον Δημοκρατικὸν Συνοδικὸν Σύστημα, ἀλλὰ οὔτε κἄν τὴν ρῆσιν τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων δι’ ἕκαστον θέμα τοῦ Δήμου, τὸ περίφημον: «τὶς ἀγορεύειν βούλεται ; ».
9. Πρὸς τοῦτο ὁ Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ἐτήρησε τὸν λόγον του καὶ δὲν συμμετεῖχεν εἰς τά «μαγειρέματα» τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27.6.2017, τὰ ὁποῖα γίνονται κατόπιν ἑορτῆς, διὰ νὰ τρέφουν οἱ ἰθύνοντες ψευδαισθήσεις, ὅτι δῆθεν κάτι ἔκαναν – « στάχτη στὰ μάτια τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ».
*{denvideohttps://www.youtube.com/watch?v=rWpRtYeOTRE} https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1215—25617——-3062017

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *