Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Του Προεδρείου της Τοπικής Επιτροπής για το Τάμα του Έθνους στο Ν. Σερρών

To Τάμα του Έθνους και η κατασυκοφάντησή του

Κύριε Διευθυντά,
Τι είναι το Τάμα του Έθνους και ποιος το σκέφτηκε;
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε ο εμπνευστής του Τά
ματος του Έθνους το 1829, όταν ακόμη έσταζαν αίμα
νωπό τα τσιγκέλια, στα οποία οι τούρκοι κρεμούσαν, ζων
τανά, τα μικρά παιδιά των χριστιανών, των ραγιάδων.
Όταν μόλις την προηγούμενη χρονιά (1828) οι τούρκοι
αποχώρησαν με τον Ιμπραϊμη, που όσο κατείχε τον
Μοριά, κατεδάφισε εκ θεμελίων τα τείχη και όλες τις κα
τοικίες της Τριπολιτσάς κι έσπειρε αλάτι και «επήρε
φρίκη όλη η Πελοπόννησος» (Θεοδ. Κολοκοτρώνη ‘Διήγη
σις συμβάντων της ελληνικής φυλής…’ σελ. 173, 221 εκδ.
1846). Ήταν στις 31 Ιουλίου 1829 που η Δ΄ Εθνοσυνέλευση
στο Αργος εξέδωσε το Η΄ Ψήφισμα με το οποίο ορκίστη
καν όλοι οι αγωνιστές, εάν το Έθνος και ο Αγώνας σω
θούν και γίνει η επαναστατημένη Ελλάς κράτος κι απο
κτήσει μόνιμη πρωτεύουσα, τότε οι Έλληνες θα οικοδο
μήσουν έναν μεγαλειώδη ναό αφιερωμένο στον Σωτήρα
Χριστό, που εκ θαύματος, τους έσωσε από την μουσουλ
μανική τυραννία.
Το ψήφισμα υπεγράφη από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καπο
δίστρια και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 5 Φύλλο της Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως ως διάταγμα «Περί ανεγέρσεως
Ναού του Σωτήρος εν Αθήναις».Το επόμενο βήμα έγινε ε
πί βασιλέως Όθωνος. Ο Όθων εξέδωσε δύο Βασιλικά Δια
τάγματα: Το πρώτο στις 25 Ιανουαρίου 1834 και το δεύτερο
στις 3 Απριλίου 1838 (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 12/11-4-1838) για την
ανέγερση του Τάματος του Έθνους. Λόγω όμως των οικο
νομικών δυσκολιών το Τάμα έμεινε ανεκπλήρωτο. Προσπά
θειες έγιναν στη συνέχεια :

Α) από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ως Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής, για να πραγματοποιηθεί το Τάμα στον Λόφο Αρδηττού, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Ζαΐμη την 30.3.1930 έθεσαν τον θεμέλιο λίθο στο τέλος της «Λεωφόρου Ηρώων» στο Πεδίο του Άρεως, όπου ο Αλέξανδρος Ζαΐμης εξεφώνησε σχετικό λόγο.
Β) από τον Πρόεδρο της Βουλής Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος το 1918 υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής,
Γ) από τον Πρωθυπουργό Σπυρίδωνα Λάμπρο πού πρωτοστάτησε το 1910 για να πραγματοποιηθεί το Τάμα στο Ζάππειο,
Δ) από τον Δημήτριο Βικέλα (που επανέφερε τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα) το 1908, για να ανεγερθεί στον Λυκαβηττό,
Ε) από τον βασιλέα Γεώργιο Α΄ το 1870 με τον Πρωθυπουργό Θρασύβουλο Ζαΐμη σε σχέδια του Ziller και του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, για την Πλατεία Ομονοίας.
Στ) και τελευταία από τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, που επί των ημερών του ιδρύθηκε «Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος» (Ν.Δ. 320/69 (ΦΕΚ 206). Στα επόμενα 2 χρόνια ο χώρος των «Τουρκοβουνίων» αναπλάστηκε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Αττικό Άλσος. Απαλλοτριώθηκε χώρος πενταπλάσιος του Εθνικού Κήπου, καλύφθηκαν τα σπήλαια των λατομείων, δενδροφυτεύθηκε ολόκληρος ο λόφος, διανοίχθηκε ολόκληρη η Περιφερειακή Λεωφόρος και περιμετρικές οδοί. Το Ταμείο συγκέντρωσε συνολικά 453.000.000 δρχ.
Μετά ήλθε η Μεταπολίτευση και κατήργησε το ανωτέρω Ταμείο και έκτοτε αγνοείται η τύχη τού ποσού, που μέχρι τότε είχε μαζευτεί με εράνους και δωρεές.
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι επί μεταπολιτεύσεως διενεργήθηκαν για όλα τα έργα της χούντας ενδελεχείς εισαγγελικές έρευνες, για να διαπιστώσουν τυχόν κακοδιαχείριση.
Ειδικώς για το Ειδικό Ταμείο περί ανεγέρσεως του Τάματος του Έθνους μετά από έρευνες εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα για τον Αριστείδη Σκυλίτση, τότε δήμαρχο Πειραιά και τότε πρόεδρο του Ταμείου.
Μετά από αυτές τις ατελέσφορες προσπάθειες κι ενόψει

 

του γεγονότος ότι πλησιάζει το 2021, δηλαδή 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, τη σκυτάλη για
την υλοποίηση του Τάματος των Αγωνιστών του 1821
πήρε ένας φιλόπατρις, ορθόδοξος και Ελληνόψυχος, ο κ.
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, που διαθέτει μια περιουσία
πολλών εκατομμυρίων ευρώ δια μέσου ενός Ιδρύματός
του, που σκοπό έχει την ανέγερση του Τάματος του
Έθνους, χωρίς να δαπανήσει το κράτος ούτε ένα ευρώ των
φορολογουμένων, αλλά απεναντίας στο κατασκευαστικό
έργο θα βρουν δουλειά χιλιάδες Έλληνες, θα μειωθεί η
ανεργία, θα εισρεύσουν χιλιάδες ευρώ ως εισφορές στα
ασφαλιστικά ταμεία, φόροι στο Δημόσιο, θα αναπτυχθεί
και αξιοποιηθεί τουριστικά η γύρω περιοχή κλπ. Κι επι
πλέον, θα γίνει ριζική ανάπλαση αναβάθμιση των Τουρ
κοβουνίων (Αττικό Άλσος), δηλαδή θα επέλθει εξοικονό
μηση πόρων, καθώς, στην περίπτωση ανάπλασης από το
κράτος, απαιτούνται εκατομμύρια ευρώ (των φορολογου
μένων), μιας κι αυτή τη στιγμή η έκταση είναι αναξιοποί
ητη. Ενώ λοιπόν από το 2008 ο ευεργέτης ζητά από την
Πολιτεία να του παραχωρήσει την έκταση για να υλοποι
ήσει το Τάμα, και να επέλθουν όλα τα ευεργετικά αποτελέ
σματα για την κοινωνία, αγκυλώσεις και χολερικές ιδεο
ληψίες θέτουν τροχοπέδη στο ευεργετικό αυτό έργο.
Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε το ελληνικό Κράτος, ότι
ενώ παραχώρησε δωρεάν με περισσή ευκολία (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΟ
ΤΗΤΕΣ) οικόπεδο-φιλέτο στην καρδιά της Αθήνας, στο
Βοτανικό, για ανέγερση μεγαλοπρεπέστατου τζαμιού, με
τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, για το Τάμα
του Έθνους μας η Πολιτεία (κι ειδικότερα η Περιφέρεια
Αττικής, που έχει την έκταση) δείχνει ανεξήγητη αδιαλλα
ξία, παρόλο που δεν θα διαθέσει ούτε ένα ευρώ.
Το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής περιφρονεί δωρεά πολ
λών εκατομμυρίων ευρώ, μοναδική ευκαιρία για την αξιο
ποίηση, ανάδειξη, εξωραϊσμό της δημόσιας περιουσίας του

Αττικού Άλσους (που όλοι κόπτονται γι΄αυτήν) και μάλιστα «χωρίς να ξεπουλιέται»! ! (άλλη μια έγνοια όσων κόπτονται για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας).
Εκτός από τον παραπάνω παραλογισμό, το Τάμα του Έθους έχει υποστεί απίστευτο, λυσσαλέο «μπούλιγκ» από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, ψηφιακά κι έντυπα, από την εγκάθετη «Αυγή» έως την ‘σοβαρή’ «Καθημερινή», τα οποία ομοθυμαδόν, μονόπλευρα, μονολιθικά, ετσιθελικά, αυθαίρετα, βιάζοντας κατάφωρα την ιστορική αλήθεια, χαρακτηρίζουν το Τάμα ως «χουντικό» και λοιδορήθηκαν άγρια 16 βουλευτές που συνυπέγραψαν τη γνωστή ερώτηση στην Βουλή με την οποία ερωτάτο ο αρμόδιος υπουργός γιατί καθυστερεί η παραχώρηση της αιτηθείσας εκτάσεως για την υλοποίηση του Τάματος.
Απορίας άξιον πώς τόσοι και τόσοι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, παρέβλεψαν (είναι δυνατόν από άγνοια;) ότι το Τάμα έχει θεσπιστεί από την Δ΄ Εθνοσυνέλευση του 1829 στο Άργος υπό τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και ακολούθησαν οι ήδη αναφερθείσες προσπάθειες για την υλοποίησή του από τους ειρημένους πολιτικούς, και όχι μόνο από τη χούντα, όπως επιλεκτικά προβάλλεται, και παρά το ότι στην ερώτηση οι βουλευτές ανέφεραν αναλυτικά όλο το ανωτέρω ιστορικό.
Γιατί αποσιωπήθηκε, ότι το Τάμα του Έθνους ήταν ιερή υπόσχεση των Αγωνιστών του 1821, τών ιδρυτών αυτού του Κράτους; Και ότι πολλοί μετέπειτα κυβερνώντες (Πρωθυπουργοί, Βασιλείς, Πρόεδροι Βουλής κλπ) προσπάθησαν να το υλοποιήσουν ανεπιτυχώς όμως, λόγω οικονομικής δυσπραγίας κλπ. Μεταξύ αυτών ήταν και το καθεστώς της 21ης Απριλίου. Γιατί όμως τόση εμμονή μόνο σ΄αυτό; Δυστυχώς η πολιτική σπέκουλα παντού και πάντα επιπολάζει….Μήπως και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Θρασύβουλος καὶ ο Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, ο Θεμ. Σοφούλης και άλλοι, ήταν χουντικοί»;;; Τι άλλο θα ακούσουμε και θα δούμε ακόμη! Μετά τιμής Το Προεδρείο της Τοπικής Επιτροπής για το Τάμα του Έθνους στο Ν. Σερρών Φώτιος Βαγενάς (Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω)
www.vagenaslaw.gr
Δημήτριος Μερτζεμέκης (Νομικός-Οικονομολόγος)
dimmertzem75@gmail.com
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *