ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 23.10.2017 ΩΡΑ 17.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

22.10.17

Ἡ εἰρηνικὴ συγκέντρωσις καὶ πορεία εἶχαν τεραστίαν ἐπιτυχίαν.
Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι ἐβοηθήσαμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν κατωτέρω ἀνακοίνωσιν .

1.Πιστεύοντας πάντοτε ὅτι τὰ κάστρα πέφτουν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μόνον ἄν συνδυασθοῦν πυρὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἀέρος καὶ ξηρᾶς καὶ ἄν συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ πιστεύουν στοὺς ἀνεκτίμητους πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητο Οἰκογένεια καὶ ἀκεραία Πατρίδα, κοινοποιοῦμε τὴν πρόσκλησιν τῶν φορέων «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» & «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ποὺ διοργάνωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτῶν.

2. Ἄς ὄψονται ὁ Μακαριώτατος καὶ ἄλλοι.

3. Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις.Ὅλα αὐτὰ εἶναι, δυστυχῶς, κατόπιν ἑορτῆς, σκέτη ματαιοπονία μόνον γιὰ ψευδαισθήσεις ! ! ! . . .

4. Ἄς διαφωτισθῆ κατάλληλα ὁ Λαός τὴν ἡμέρα τῆς κάλπης νὰ μὴ ψηφίζῃ τοὺς ἀμοραλιστές, τοὺς ἀντίχριστους, τοὺς ἔχοντας λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴ στὴλη τῆς ἠθικῆς, ἀλλὰ ἐπιλεκτικῶς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἑλληνόψυχους καὶ εὐλαβεῖς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι μέσα στὰ διάφορα κόμματα.
5. Ἄς μειωθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν κοινοβουλευτικῶν ἐθνοπατέρων καὶ νὰ εἶναι τὸ ἀνώτατον μόνον 150 βουλευταί. Ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι ἤ μᾶλλον περιεργαζόμενοι εἰς τὸν Δημόσιον τομέα, ΔΕΚΟ, Σχολεῖα καὶ λοιπὰ νὰ ἔχουν μόνον ἕνα μῆνα ἐπίσημες διακοπές. Ἀρκεῖ τὸ «σκασιαρχεῖο» τῶν δῆθεν ἀσθενούντων καὶ τῶν «λουφαδόρων», οἱ ὁποῖοι ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν, κατατυρανοῦν τοὺς πολίτας, δηλαδὴ αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι τοὺς πληρώνουν. Ὑπεραρκεῖ ἡ «λούφα» ποὺ κάνουν οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ὅλον τὸν χρόνο.
6. Εἰς τὴν Βουλὴ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ παρουσία καὶ τῶν 150 βουλευτῶν καθ’ὅλον το ἔτος καὶ μόνον διὰ ἔκτακτα γεγονότα καὶ θέματα. Νὰ ὑπάρχουν δύο δεκαπενθήμερες διακοπές, τὸν Αὔγουστο, ποὺ εἶναι ὁ μὴνας τῆς πλήρους διαλύσεως τῶν πάντων. Καὶ αὐτοὶ οἱ βουλευτὲς στὶς δεκαπέντε μέρες νὰ παίρνουν ἄδεια, ὅπως ὅλοι οἱ κοινοὶ θνητοὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα.
7. Καὶ ἄς ἀπαιτήσῃ ὁ λαὸς ἀλλαγὴ τρόπου ἐκλογῶν – κατάσταση ὅλων τῶν ὑποψηφίων εἰς τὴν κομματική των παράταξη καὶ νὰ ψηφίζουν ὑποψηφίους ποὺ δὲν εἶναι ἀντίχριστοι καὶ ἀνθέλληνες. Καὶ νὰ σχηματίζεται Κυβέρνησις ἀπὸ ἐκείνους τοὺς βουλευτὲς ὅλων τῶν παρατάξεων ποὺ ἔχουν ἀναλογικῶς τοὺς περισσοτέρους σταυροὺς ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια.

8. Ἄς σεβασθοῦμε ἐπί τέλους τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ νὰ μὴ τὸν ἀτιμάζουν θέτοντας αὐτὸν σὲ ἀμοραλιστές, ἀντίχριστους καὶ ἀνθέλληνες ποὺ ψηφίζουν τοὺς ἀπάθρωπους, ἀντικοινωνικούς, ἀντίχριστους καὶ ἀνθεληνικοὺς νόμους.

 

8.Αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ καλλιεργηθῇ ἀπὸ τώρα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες καὶ ὅλες τὶς γειτονιὲς τῆς Ἑλλάδος.
Διαφορετικά, ὅπως στρώνουμε θὰ κοιμώμαστε, ὅ,τι σπέρνουμε θὰ θερίζουμε.
Ἀδιαφορία σπέρνουμε, θὰ θερίζουμε ὄλεθρο καὶ συμφορά.
Ἄς προσγειωθοῦμε καὶ μὴ ἐφαρμόζουμε τὴν πολιτικὴ τῆς στρουθοκαμήλου.
Ἄλλως, θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι, ὅτι καταντήσαμε εἰς τὸ Ζήτω ποὺ καήκαμε !

9. Στῶμεν καλῶς καὶ μὴ ἐνισχύουμε περαιτέρω τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, τοὺς σκοταδιστές, τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

* http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/1226——-a—-2310171700–

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *