ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70- ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (*) ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ (ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ – ΛΙΘΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

(λίθον, ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγεννήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, Ψαλμ. 117, 22)
7.3.2017

Παρέμβασις – ἀπάντησις τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἰς τοὺς παραχαράκτας τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

(*) Ἀπεστάλη εἰς ὅλα τὰ ΜΜΕ, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά, ὅπου ὑπεχρεώθημεν νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὰς ἀδιασείστους ἱστορικὰς ἀληθείας, ἐπειδὴ αὐτοὶ οἱ ἀνιστόριτοι, ἡμιμαθεῖς, ἰδιοτελεῖς καὶ πιθανῶς «ἐξαγορασμένοι» ἀπὸ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις ἐπαναλαμβάνουν τὰ ἴδια ἐμετικά.
Σημειωτέον ὅτι, δυστυχῶς, τὰ μεγάλα συγκροτήματα Μ.Μ.Ε. δὲν εἶχαν τὸ φιλότιμον νὰ ἐφαρμόσουν τὸ Μηδενὶ δίκην δικάσεις, πρὶν ἀμφοίν μύθον ἀκούσεις (Πλάτων) καὶ δὲν ἔλαβον καθόλου ὑπ’ὄψιν τὴν διαμαρτυρίαν μας.

Ιστορικοί λόγοι πίστεως και δεοντολογικοί λόγοι επιβάλλουν να δημοσιοποιηθούν τα κατωτέρω αδιάσειστα στοιχεία εις απάντηση εκείνων όσων επιχείρησαν να απαξιώσουν την υπόσχεση του Κολοκοτρώνη («Τάμα του Κολοκοτρώνη») και να διαστρεβλώσουν την υπόθεση είτε εξ αγνοίας είτε εκουσίως, σκοπίμως και ιδιοτελώς.

Μετά την εκτεταμένη και αστραπιαία εξάπλωση της βάναυσης διαστροφής της αληθείας σχετικά με το θέμα του Τάματος από ανιστόρητους ιστορικούς ή ιδιοτελείς και, δεδομένου ότι μέχρι αυτή την στιγμή «ο παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι» και ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, προς πλήρη αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, παρακαλούμε γνωστοποιήστε παντού ότι το Τάμα είναι η πραγματοποίηση ενός μνημείου ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της Ελλάδoς. Έγινε από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους οπλαρχηγούς και όλους τους ήρωες του 1821, ομόφωνα αποφασίσθηκε με το Η΄ Ψήφισμα της Δ΄Εθνοσυνελεύσεως των Ελλήνων την 31.7.1829 (Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἄργει ἐθνικῆς τετάρτης τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως/Αἴγινα 1829 σελ. 122-123, Γενικὴ Ἐφημερὶς τῆς Ἑλλάδος ἀριθ. 55/14.8.1829 σελ. 224),
υπεγράφη από τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος, όπως ορθά έχει παρατηρηθεί, ἠννόει :
«ὅτι πράξις τοιαύτη, ὅπως φέρῃ τὴν σφραγίδα τοῦ μεγαλείου, ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ ἐκ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἔθνους καὶ νὰ φέρῃ τὴν σφραγίδα αὐτοῦ καὶ μόνον, ἡ δὲ Κυβέρνησις νὰ εἶναι ὁ ἁπλοῦς ἐκτελεστὴς μιᾶς ἐθνικῆς ἀποφάσεως…»
(Ἐφημερίδα Αἰών 30.3.1870, σελ. 1),
και έγινε Νόμος του Κράτους με τα Βασιλικά Διατάγματα του Όθωνα των ετών 1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) και 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) πού είχε προγραμματίσει να το κατασκευάσει δίπλα στον Εθνικό Κήπο ή γύρω από την Ομόνοια, ή μεταξύ Ακαδημίας/Πανεπιστημίου ή γύρω από την Πλατεία Θεάτρου.
Μέχρι τώρα αυτοί οι διαστροφείς της αληθείας ή δοκησίσοφοι σκοπίμως και με επίγνωση των ψευδολογιών τους, αναισχύντως και ανερυθρίαστα «πετάν» τα αδιάσειστα στοιχεία 140 ετών (1829 – 1968), από το Η΄ Ψήφισμα στην χούντα, και λασπολογούν την ιδέα υπέρ της πραγματοποιήσεως της ιερής παρακαταθήκης των προγόνων μας, βαπτίζοντα ως «χουντική» κάθε τέτοια προσπάθεια.
Χαρακτηρίζουν δε κάθε ιδεολόγο με υγιείς ορθόδοξες και εθνικές αρχές ως «φασίστα, οπισθοδρομικό, φονταμενταλιστή, φανατικό, θρησκόληπτο, καθυστερημένο» και με οποιαδήποτε άλλη λασπολογία κατεβάζει η νοσηρά τους φαντασία.
Όλοι αυτοί οι πωρωμένοι και επιλήσμονες έχουν, δυστυχώς, ως δόγμα τους, ου με πείσεις καν με πείσεις.
Αυτός ο εσμός των ΜΜΕ βέβαια δεν τολμούν να αναφέρουν και κατατάξουν ως χουντικούς και τους ελληνόψυχους Πρωθυπουργούς, Προέδρους Δημοκρατίας, Προέδρους Βουλής, καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων και της επιστήμης όπως π.χ. :
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής, για να πραγματοποιηθεί το Τάμα στον Λόφο Αρδηττού, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Ζαΐμη την 30.3.1930 έθεσαν τον θεμέλιο λίθο στο τέλος της «Λεωφόρου Ηρώων» στο Πεδίο του Άρεως (Ἱστορικὸν ἴδ. σελ. 3 εἰς τὸν Πρόλογον).

Δεν τολμούν αυτοί οι ψευδοδημοκράτες όλους αυτούς τους ορθολογούντες και ορθοτομούντες Έλληνες Δημοκράτες να τους χαρακτηρίσουν κατάλοιπα της χούντας, διότι όλοι αυτοί προϋπήρχαν των χουντικών.

Λυπούμαστε για την βάναυση διαστροφή της αλήθειας που κάνουν εκουσίως ή ακουσίως όλοι αυτοί, είτε ενεργούν αυτοβούλως, είτε είναι εντολοδόχοι των σκοτεινών δυνάμεων.
Ευχόμαστε από τη καρδιά μας, να ανανήψουν και να τους φωτίσει ο Θεός από «Σαύλοι» να γίνουν «Παύλοι». Να ομολογήσουν την αλήθεια και να αγωνισθούν να την αποκαταστήσουν. Να πιστεύσουν στα :
Α) «Ἐγὼ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6),
Β) «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32),
Γ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)».

Στην σημερινή εποχή προσφέρονται το ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ να δωρίσουν στο Ελληνικό Έθνος και στους Φιλέλληνες αυτό το Ελληνικό Μνημείο. Δεν ζητούν από τον Προϋπολογισμό της Εκκλησίας και της Πολιτείας ούτε ένα (1) Ευρώ. Ζητούν μόνον ένα κατάλληλο κεντρικό και περίοπτο χώρο και η μεν Πολιτεία να νομοθετήσει σχετικά, η δε Εκκλησία να δώσει την ευλογία της.
Διευκρινίζουμε :
Α) Δεν προτιθέμεθα να προσθέσουμε ακόμη ένα Ναό στους τόσους υπάρχοντες, πολλοί από τους οποίους είναι δυστυχώς με άδεια καθίσματα. . .
Αλλά να πραγματοποιήσουμε το Τάμα του Κολοκοτρώνη, χωρίς να κοστίσει στην Πολιτεία και την Εκκλησία ούτε ένα Ευρώ, όχι μόνον για το Ναό, αλλά ούτε για τα προσκτίσματά του, τις αναμνηστικές στήλες και τους πνεύμονες πρασίνου (πού θα ονομάζονται «Επίγειες Εδέμ»), που τους έχει μεγίστη ανάγκη η Αττική και θα τους ποτίζουμε με τα μπαζωμένα νερά των 3 ποταμών και 700 παραποτάμων και πηγών, που έθαψαν ανεγκέφαλοι πολιτικοί .
Και την συντήρηση κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου και την μισθοδοσία και ασφάλιση του προσωπικού αυτών τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς και δεν θα τα φορτώσουμε στο «σβέρκο» του βαρύτατα φορολογουμένου πτωχού ελληνικού λαού, ούτε στο Προϋπολογισμό της Εκκλησίας. Υπερεπαρκούν τα θαλασσοδάνεια, με τα οποία έχουν ανεγκέφαλοι πολιτικοί υπερφορτώσει στον «σβέρκο» του ελληνικού λαού και έχουν υποθηκεύσει ολόκληρη την Ελλάδα. . .
Κατανοούντες ταυτόχρονα τον ανθρώπινο πόνο, οι φορείς μας έχουν στείλει αποδεδειγμένα 75.000 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια ανά την υφήλιο.
Β) Χιλιάδες ελληνικές οικογένειες με απασχολουμένους στο έργο θα τρώγουν τον άρτο τον επιούσιο ! ! !
Γ) Με την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους θα ανορθωθεί και αναζωογονηθεί το ηθικό και εθνικό σθένος των Ελλήνων ! ! !
Δ) Τα οφέλη για την Ελλάδα θα είναι αμύθητα εις βάθος χρόνου διά όλους τους παραπάνω λόγους και από την επίτευξη του σκοπού και από το ότι θα γίνει ο Φάρος που θα προσελκύσει τους απανταχού Πανέλληνες ! ! !
Ε) Η άμισθος Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου τούτου Προσκυνήματος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, άλλους 4 Μητροπολίτες και προσωπικότητες με αρίστη καλή μαρτυρία θα εξασφαλίζουν τα παντα, ώστε μέσω αυτού του κοινωφελούς έργου να :
α) ιδρύονται και συντηρούνται ορφανοτροφεία, γηροκομεία, στέγες αγάπης, κλπ ευαγή ιδρύματα (που θα ονομάζονται «Βασιλειάδες», ανώνυμα ευαγή ιδρύματα).
β) αναστυλώνονται ιστορικοί Ιεροί Ναοί και Ιερές Μονές.
γ) εξοπλίζονται σχολεία και να δίδονται συσσίτια σε άπορους μαθητές.
Το όνομα του Ιδρυτού του Ιδρύματος και δωρητού ούτε καν μετά τον θάνατον του να αναφερθεί. Να κλείσει τους οφθαλμούς του από τον μάταιο τούτο κόσμο ως άγνωστος στρατιώτης. Ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.
Ο Ναός και τα προσκτίσματα δεν θα ανήκουν στον δωρητή ή στους συγγενείς του ούτε στο Σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους». Τυπικά – Νομικά θα ανήκουν στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και ουσιαστικά στο Ελληνικό Έθνος, την παγκόσμια Ορθοδοξία και τους Πανέλληνες ανά την Υφήλιο ! ! !
Την πνευματική δικαιοδοσία θα την έχει ο επιχώριος Μητροπολίτης της περιοχής.
Όμως σχεδόν όλοι ορέγονται, δυστυχώς, το «χρυσωρυχείο του παγκαριού». Για αυτό και μέχρι τώρα δεν τύχαμε της δεούσης κατανοήσεως των και εμπαιζόμεθα αναισχύντως και ανερυθριάστως σχεδόν επί δεκαετία ! ! !
Αν τους παραχωρούσαμε το «χρυσωρυχείο του παγκαριού» θα μας είχαν διευκολύνει προ πολλού. Δηλαδή, θα μας είχαν παραχωρήσει κάποιο περίοπτο και δεσπόζοντα χώρο ή κεντρικό, δηλαδή θα πρωτοστατούσε η Εκκλησία ευλογούσα και θα νομοθετούσε η Πολιτεία διευκολύνουσα, γεγονός που και εκλιπαρούμε επί τόσα χρόνια ! ! !
Έρχονται και τα «εξαπτέρυγα» τους, οι διαστροφείς της αληθείας, να μας λασπολογούν και διασύρουν βάναυσα! ! !
Μακάρι να ανανήψουν και οι διαστροφείς της αληθείας και να έχουν την τύψη συνειδήσεως, και όλοι μαζί να επαναλαμβάνουμε το του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής :
«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του…». (Περιοδικό Φωτεινή Γραμμή τ. 69 οπισθόφυλλο, τηλ. 210-3254321).

Με τύψεις συνειδήσεως όπως είχε και ομολογούσε ο διάσημος Αμερικανός δημοσιογράφος John Swinton, πρώην αρχισυντάκτης των New York Times, ο οποίος είπε:
«Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα, σὲ αὐτὴ τὴ περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ποὺ νὰ ἀποκαλεῖται ἀνεξάρτητος Τύπος. Τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γνωρίζω. Οὔτε ἕνας ἀνάμεσά σας θὰ τολμοῦσε νὰ ἐκστομίσῃ μία ἔντιμη γνώμη. Καὶ ἄν τολμούσατε νὰ τὴν ἐκφράσετε, γνωρίζετε, ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν τυπωμένη στὸ χαρτί. Πληρωνόμαστε ἀρκετά, ὥστε νὰ κρατᾶμε τὴν τίμια ἄποψι μας, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, γιὰ τὴν ὁποία γράφομε. Ἐσεῖς ἐπίσης παίρνετε ἱκανοποιητικοὺς μισθοὺς γιὰ παρόμοιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἄν κάποιος τολμοῦσε ἢ ἦταν τόσο τρελός, ὥστε νὰ γράψῃ τὴν τίμια γνώμη του, θὰ εὑρισκόταν πολὺ σύντομα στὸ δρόμο…. Εἶναι δουλειὰ καὶ καθῆκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφῃ τὴν ἀλήθεια, νὰ ψεύδεται, νὰ διαστρεβλώνῃ, νὰ ἐξυβρίζῃ, νὰ κολακεύῃ γονυπετὴς τὸ Μαμωνὰ καὶ νὰ πουλάῃ τὴ Πατρίδα του γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο…. Εἴμαστε ὑποτελείς. Ὄργανα τῶν πλουσίων, ποὺ εὑρίσκονται στὸ παρασκήνιο. Εἴμαστε καραγκιόζηδες. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κινοῦν τὰ νήματα καὶ ἐμεῖς χορεύουμε στὸ ρυθμό τους. Ὁ χρόνος, ἡ ζωή μας, οἱ ἱκανότητές μας εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἴμαστε διανοούμενες πόρνες». . .
Το πλανάσθαι είναι ανθρώπινο, το μένειν στην αμαρτία είναι σατανικό. Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται, ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν, ὑψωθήσεται (Ματθ. 23, 12).
Η πραγματοποίηση του έργου θα ενώσει όλους τους Έλληνες, διότι δεν θα κομματιάζει και δεν θα διαιρεί.
Όποτε οι Έλληνες ήταν μονιασμένοι έκαναν θαύματα, αντίθετα όταν είχαν διχόνοιες, έρχονταν συμφορές ! ! !.
Ευελπιστούμε, ότι θα υπάρξει η σύνεση και η άμεση αντικειμενική ενημέρωση του κοινού, μέσω υμών, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και όλου του κόσμου ! ! !
Έτσι θα εφαρμοσθούν οι στίχοι του ποιητή Γεωργίου Βερίτη: Όπως έδωσες θα δώσεις, θα ζητήσουν, ως ζητείς, θα γενείς και πάλι φώτων και πολιτισμού κοιτίς.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 7 ΕΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
Ἐπειδὴ ὑπάρχουν, δυστυχῶς, καὶ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί», ἰδιοτελέστατοι δημοσιογραφίσκοι, οἱ ὁποῖοι ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως ἐξακολουθοῦν νὰ δαιμονίζωνται καὶ νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καί «κόλλησε η βελόνα τους» εἰς τὰς λέξεις «χουντικός , χουντικοί , κατάλοιπα της Χούντας, φασίστες» καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ ἀποκυήματα τῆς νοσηρᾶς φαντασίας των καὶ ἐπειδὴ οὐδεὶς ἐκ τῶν ἰθυνόντων ἐνδιαφέρθη τὶ ἔγιναν αὐτὰ τὰ χρήματα, μέλη μας, τὰ ὁποῖα εἶχαν καταθέσει τότε χρήματα ἔκαναν αἴτημα εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου διὰ νὰ γίνουν ἀνακρίσεις πρὸς τοῦτο.
Οἱ ἀνιστόρητοι, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, τολμοῦν νὰ ἀποκαλοῦν θαρραλέους καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστὰς ὡς δῆθεν χουντικούς. Ἐνῷ κατ’οὐσίαν οἱ ἴδιοι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ φρικτοὶ φασίσται καὶ προσπαθοῦν διὰ παντὸς θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου μέσου νὰ χύνουν τὸ δηλητήριον των τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα. Ὡς μὴ ἔχοντες συνείδησιν τῶν ὑπ’αὐτῶν πραττομένων ἀγωνίζονται νὰ λασπολογοῦν καὶ διασύρουν τοὺς ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νυχθημερὸν νὰ ἀποκαλύψουν ὅλους ὅσους κόπτονται νὰ συγκαλύψουν τούς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς , τοὺς «ἀετονύχηδες», τοὺς φαύλους καὶ ἀντιχρίστους, οἱ ὁποῖοι κατεχράσθησαν τὰ ἀμύθητα ποσὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἐπὶ τεσσαράκοντα ἕξ (46) ἔτη ὄχι μόνον οὐδεὶς ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον ἐκ τῶν ἰθυνόντων τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, πνευματικῆς, δικαστικῆς καὶ ἐκκλησιαστικής ἡγεσίας νὰ διερευνήσουν περὶ τῆς τύχης τῶν ἀμυθήτων ἑκατομμυρίων δραχμῶν τῶν συγκεντρωθέντων ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῶν Συνταγματαρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπετόλμησαν νὰ περιορίσουν σκοπίμως τὸ ἐν λόγῳ ποσὸν εἰς δῆθεν 450.000.000 δραχμάς. Αὐτὰ τὰ ἰδιοτελέστατα ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα συμπεριφέρονται τόσον φασιστικῶς καὶ ἀντιχρίστως ἐναντίον τοῦ Τάματος, κατώρθωσαν νὰ κατατρομοκρατήσουν πολλοὺς γνώστας τῆς τύχης τῶν χρημάτων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τῆς τελευταίας ἐπισήμου προσπαθείας τῶν συνταγματαρχῶν. Φαίνεται ὅτι ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ ἐξ ὅλων τῶν παρατάξεων καὶ ἐξ ὅλων τῶν ἡγεσιῶν τά «ἔφαγαν», ὅπως ὁμολογεῖ ἡ εὐσυνειδησία τοῦ ὑπαρχηγοῦ τῶν ὑπαρξιστῶν (ἐδίδαξαν τοὺς ἑλληνόπαιδας ἀναρχικῶς νὰ τρῶν τὸ γιαοῦρτι μὲ τῆς ρέγγας τὸ κεφάλι). Κατὰ τὸν δυστυχῆ Θεόδωρον Πάγκαλον ἐπεκράτησεν ἡ ρῆσις του :
«Μαζὶ τὰ φάγαμε»…

Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχει ἀπαντήσει εἰς τὸν ἀνωτέρω ἐπανειλημμένως: «Ὄντως τὰ φάγατε μαζὶ μὲ ὅλη τὴν σάρα, τὴν μάρα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα, ὅλων τῶν ἡγεσιῶν καὶ συρφετῶν τῶν ἐχόντων κομματικὴν ταυτότητα ἤ συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα ἤ τῶν ἀφισοκολλητῶν ἤ τῶν δῆθεν ἀγωνιστῶν τῆς Δημοκρατίας».
Τὸν κατ’ἐξοχὴν ἀγωνιστὴν τῆς Δημοκρατίας ἀεόμνηστον Νικόλαον Ψαρουδάκην τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ πάντες ἀνυπεράσπιστον καὶ ἐνέκλεισαν αὐτὸν ἀκόμη καὶ εἰς τὴν φυλακὴν μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν. Ἐπὶ πλέον αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἐδηλητηρίασαν ἐντὸς μιᾶς νυκτὸς καὶ τὰ δύο τέκνα του.
Ὅλοι οἱ δῆθεν ἀγωνισταὶ τῆς δημοκρατίας κατέλαβον τά «πόστα» καί «ροκάνισαν» ὅλους τοὺς βαρύτατα φορολογουμένους Ἕλληνας, τά «θαλασσοδάνεια» καί αὐτὸ τὸ ἱερὸ χρῆμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἡμεῖς τολμῶμε νὰ ἀπαιτῶμε ἀκόμη καὶ τώρα νὰ παύσουν νὰ ἐξαπατοῦν τὰς δικαστικὰς ἀρχάς τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, κυρίως ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα, τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτηριον, ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα καὶ ἀκόμη καὶ ἡ κατ’ εὐφημισμὸν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει καὶ τὴν ἐποπτείαν καὶ τὸν ἔλεγχον ὅλων τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων τῆς χώρας μας.
Εἰς ἑπόμενον τεῦχος ἐπιφυλασσόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε λεπτομερείας, σχετικῶς μὲ τὰ κατατεθέντα ὑπομνήματά μας εἰς τὴν Δικαιοσύνην καὶ τὰς μηνύσεις μας, διὰ τὸ πόσα ἦσαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρται τὰ κατεχράσθησαν τὰ χρήματα τῆς 7ετίας . Θὰ ἐπιμείνωμε διὰ παντὸς νομίμου μέσου νὰ μὴ «κουκουλωθῇ» τὸ μέγιστον ἀνοσιούργημα καὶ εἰδεχθέστατον ἔγκλημα, δηλαδὴ νὰ ψεύδωνται κοινῇ συναινέσει ὅλα τὰ πιστωτικὰ Ἱδρύματα, ὅτι δῆθεν δὲν ὑπῆρξαν ἐπὶ Συνταγματαρχῶν λογαριασμοὶ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς αὐτὰ καὶ ὅτι κατεστράφησαν τὰ ἀρχεῖα, εἴτε τὰ ἔφαγαν κατσαρίδες καὶ τρωκτικά (ὁπωσδήποτε τρωκτικὰ ἀλλὰ δίποδα καὶ ὄχι τετράποδα)…
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἱστορίαι διά «μαου –μαου, ταμ –ταμ» καὶ διά «μπανανίες» καὶ ὄχι διὰ Δημοκρατίας – χρηστὰ κράτη δικαίου.
Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀπαιτοῦμε διὰ κλήρου νὰ ἐκλεγοῦν ὀρκωτοὶ λογισταί, ἔντιμοι διῶκται οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος, ἄτομα ἀπό εἰσαγγελεῖς, ἀστυνομικούς, δικαστάς, συνταξιούχους διευθυντὰς τραπεζῶν καὶ νὰ ἐλέγξουν ὅλα τὰ καταθετήρια καὶ ἐντάλματα πληρωμῶν ὅλων τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τὸ ἔτος 1969 μέχρι σήμερον.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *