ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ὁ κ. Δημήτριος Περδίκης, πιστὸς φίλος καὶ ἀγωνιστής, ἰδίως διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸν ζήτημα, μᾶς στέλνει συχνὰ σπουδαιότατα ἄρθρα του. Δυστυχῶς, λόγῳ μακροχρονίων εἰλημμένων ὑποχρεώσεων, δὲν κατωρθώσαμε ποτὲ νὰ δημοσιεύσωμεν κάτι ἰδικόν του!!!…
Καὶ τώρα ὁ χῶρος εἶναι λίαν περιωρισμένος, πλὴν ὅμως κάνομεν τὸ πᾶν νὰ δημοσιεύσωμεν τὸ κατωτέρω ἀπὸ τὸ ἔγκυρον, ἐνημερωτικὸν καὶ εὐπρεπὲς ἱστολόγιόν του «PHILATELIC»!!!…
Τοῦ εὐχόμεθα νὰ πράξῃ τὸ ἴδιον, μὲ μίαν παραλλαγήν, καὶ διὰ ἑλληνικὰ ἀρχαῖα καλλιτεχνήματα, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τοὺς οἴκους τῶν χωρῶν, ὅπου τὰ κατεσκεύασαν καὶ τὰ ἐλάτρευσαν – ἐσεβάσθησαν. Ἐφιστοῦμεν ὅμως εἰς τοὺς ἁρμοδίους τὴν προσοχήν νὰ μὴ τεθῆ μαύρη κηλίδα, ὅπως μὲ τὸ γραμματόσημον τῆς Κύπρου, ἀλλὰ νὰ φαίνωνται καθαρὰ οἱ ἀρχαῖοι ἑλληνικοὶ θησαυροί!!!…
Συγκεκριμένως ἀγωνιζόμεθα ὥστε, εἰς τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν ψήφισιν Νόμου ἀποδοχῆς τῶν κλοπιμαίων τοῦ Ἔλγιν, νὰ καθιερωθῆ ἕν ἑλληνικὸν γραμματόσημον μὲ τὸ πλῆρες ἀέτωμα τοῦ Παρθενῶνος, καὶ νὰ ἀρχίσῃ διεθνὴς ἀγὼν ἐθελοντῶν καὶ Ταχυδρομικῶν Ὑπηρεσιῶν, Βουλευτῶν καὶ Δημάρχων, διὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ἀρχαιολογικοὶ θησαυροὶ ἐκεῖ ἀπ᾿ ὅπου ἐκλάπησαν!!!!…
Μέχρι νὰ ὑπάρξῃ Διεθνὴς Συνθήκη περὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος, ἠμπορεῖ καὶ πρέπει ἡ Ἀφροδίτη τῆς Μήλου νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν Μῆλον ἔστω μὲ ἰδιοκτησίαν Λούβρου, ἡ Νίκη τῆς Σαμοθράκης νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν Σαμοθράκην ἔστω μὲ ἰδιοκτησίαν Λούβρου καὶ ὁ Ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς ἀπὸ τὸ Βερολίνον νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν Ἰωνίαν / Μικρὰν Ἀσίαν…Ἐνδεικτικῶς καὶ μόνον ἀναφέρονται τὰ ἀνωτέρω, διὰ νὰ ἠμπορῇ ἡ Ταχυδρομικὴ Ὑπηρεσία νὰ δημιουργήσῃ ἐφέτος μίαν ἀνάλογον σειρὰν γραμματοσήμων!!!…

Τὸ γραμματόσημο σαν μέσο
άσκησης εξωτερικής πολιτικής

Το γραμματόσημο πάρα πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής από πολλές χώρες. Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Ας δούμε μία τέτοια περίπτωση.
Βρισκόμαστε στο 1954. Κυρίαρχο ζήτημα στην πολιτική σκηνή αλλά και στην κοινή γνώμη είναι το Κυπριακό και το αίτημα για ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Πρωθυπουργός είναι ο Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος ο οποίος στις 22 Δεκεμβρίου 1953 είχε συναντήσει τον Άγγλο πρωθυπουργό Άντονυ Ήντεν. Είχε συναντήσει όμως και μία τελείως αδιάλλακτη στάση από τον Βρετανό ομόλογό του για να συζητήσουν το θέμα της Κύπρου ή έστω για να παραπέμψουν αυτό στο εγγύς μέλλον. Όλοι, πολιτικοί και λαός, και περισσότερο βέβαια οι Κύπριοι αδελφοί πίεζαν. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος δήλωνε τότε πως αν η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να φέρει το θέμα της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη τότε θα ψάξουμε να βρούμε μία τρίτη χώρα για να το πράξει.
Έτσι η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να φέρει στον ΟΗΕ το θέμα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Στις 16 Αυγούστου κατατέθηκε η ελληνική προσφυγή. Η ελληνική πλευρά πέτυχε την εγγραφή της προσφυγής στην ημερήσια διάταξη της 9ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τότε αποφασίζεται η έκδοση μίας σειράς 6 γραμματοσήμων που θα βοηθούσε την υπόθεση. Η σειρά κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου 1954, ως παράσταση είχε τα επίσημα πρακτικά της βρετανικής βουλής των κοινοτήτων της Τετάρτης 28 Ιουλίου 1954 όπου είχε συζητηθεί το κυπριακό ζήτημα με ευνοϊκές εισηγήσεις για την ελληνική πλευρά. Μέσα σε έναν ελάχιστο χώρο 23 Χ 20 χιλιοστών κατορθώνεται να εκτυπωθεί ένα κείμενο 708 λέξεων των πρακτικών!! Στο μέσο είχε προστεθεί μια μουντζαλιά, μία μαύρη κηλίδα σαν ένδειξη αποδοκιμασίας για την βρετανική στάση!!!
Το κείμενο είχε εκτυπωθεί σε τρεις γλώσσες, στα Ελληνικά (1.20δρ.) Στα Αγγλικά (2δρ., 2.50δρ., 4δρ.) και στα Γαλλικά (2δρ., 2.40δρ.). Γραμματόσημα των 2δρ. κυκλοφόρησαν 2 διαφορετικά, το ένα στα Αγγλικά και το άλλο στα Γαλλικά.
Ετοιμάστηκαν πολυτελείς κασετίνες που περιείχαν την σειρά αυτή, οι οποίες προσφέρθηκαν στις αντιπροσωπείες των άλλων χωρών μελών στα Ηνωμένα Έθνη.

 

 


Όμως η Ελλάς έψαχνε για φίλους και συμπαραστάτες στον ΟΗΕ και δεν εύρισκε. Τα τείχος Ηνωμένων Πολιτειών – Βρετανίας που είχε υψωθεί εμπρός της δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας για την έκβαση του εγχειρήματος και έτσι τελικά τον Δεκέμβριο η Ελλάς απέσυρε «προσωρινά» την προσφυγή της.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν κανονικά τα γραμματόσημα αυτά μέχρι την 31η Μαρτίου 1955 οπότε και τα απέσυραν. Στην Βρετανία τα γραμματόσημα αυτά τα ονομάζουν ακόμα και σήμερα «the Enosis issue”.
Το γραμματόσημο είχε χρησιμεύσει σαν ένα εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, όμως ο συσχετισμός των δυνάμεων εκείνης της εποχής και οι γεωπολιτικές ισορροπίες, ιδιαίτερα μετά την απώλεια των βρετανικών βάσεων στην Αίγυπτο δημιουργούσαν ένα κλίμα ανασφάλειας για τα δυτικά συμφέροντα. Η Σοβιετική Ένωση βέβαια στήριζε κάθε αντιαποικιακή και κάθε αντιαμερικανική προσπάθεια. Όμως για την Ελλάδα του 1954 η προσπάθεια να τα βάλει με τα συμφέροντα της «μεγάλης υπερατλαντικής φίλης και συμμάχου χώρας», όπως αποκαλούντο οι ΗΠΑ, ήταν κάτι άστοχο ή και ανόητο που έφερε και την Τουρκία στο «παιχνίδι» και αυτό είναι κάτι που το πληρώνουμε και τώρα μετά από 62 χρόνια!!!

Δημήτρης Περδίκης

http://stamps-philatelic.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html

 

Χαιρετίζομεν ἐπίσης τὴν ἀναφοράν του εἰς τὸ γραμματόσημον διὰ τὸν ἀείμνηστον ἥρωα Σμηναγὸν Κων/νον Ἠλιάκην!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *