ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ» ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830 -1930)

Μὴ δυνάμενοι νὰ ἡσυχάσωμεν ἄν δὲν ἐνημερωθῶμεν ὅσον τὸ δυνατὸν πληρέστερον περὶ τοῦ Τάματος καὶ μὴ μένοντες ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὰ ἀνευρεθέντα εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (ἴδ.ἀνωτέρω σελ. 59), ἐσυνεχίσαμεν τὴν ἔρευναν.
Κατὰ εὐτυχῆ συγκυρίαν ἔπεσεν εἰς τὴν ἀντίληψίν μας τὸ ἔργον τῆς ……………….Θεοδώρας Μαρκάτου :

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΡΩΟΝ
ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
(1830 -1930)

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ πόνημα γίνεται μνεία πολλῶν ἀγνώστων λεπτομερειῶν. Κάνει χρῆσιν πλουσίας βιβλιογραφίας ἀπὸ ἐφημερίδας, περιοδικὰ καὶ σχετικὰ βιβλία, ὅλων αὐτῶν τῶν ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ στοιχεῖα τῶν κληρονόμων τῶν πρωταγωνιστῶν ὅλων τῶν διαδραματισθέντων. Σπουδαιόταται ὅμως εἶναι αἱ πηγαί, τὰς ὁποίας ἀναφέρει ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ ἀπὸ τὰς διαφόρους κατὰ καιροὺς Ἐπιτροπάς, ἐπιπροσθέτως δὲ τὰ διάφορα ΦΕΚ.

Ἀφοῦ ὅλοι οἱ καλόπιστοι ἀναγνῶσται μας μελετήσουν ἐπισταμένως αὐτούσια ὄχι μόνον τὰ γραπτὰ τῆς ἀντικειμενικῆς ἐπιστήμονος……………..Θεοδώρας Μαρκάτου, ἀλλὰ καὶ τὰς πηγὰς αὐτῆς, τότε ἄς ἐξάγουν οἱ ἀναγνῶσται μας συμπεράσματα, ἄν οἱ πολέμιοι καὶ οἱ διαστρεβλωταὶ τῆς ὑποθέσεως τοῦ Τάματος εἶναι ὄντως ἡμιμαθεῖς ἤ εἶναι ἰδιοτελεῖς γενίτσαροι τοῦ πνεύματος καὶ ἐξαγορασμένα πειθήνια ὄργανα ἤ καθοδηγηταὶ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ καταπολεμήσουν τοὺς πυλώνας τῆς φυλῆς μας.

Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἀντίδρασις, ἔκαναν μεγίστην κατάχρησιν παρουσιαζόμενοι ὡς δῆθεν «δημοκρατικοί» καὶ «προοδευτικοί» καὶ διασύρουν παντοιοτρόπως τοὺς ἀντιθέτους.
Τὸ θέμα εἶναι σπουδαιότατον καὶ χρήζει περαιτέρω ἐρεύνης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *