ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

(ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Ὄθωνος)

Αἱ δεκάδες χιλιάδες φίλοι μᾶς ἐνοχλοῦν συνεχῶς. Διερωτῶνται πότε θὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἀπαντοῦμε διὰ πολλοστὴν φοράν : Ἐμεῖς εἴμεθα πανέτοιμοι. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε (ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν) ἀπὸ τοὺς καθ’ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα.
Πλησιάζομεν νὰ ὑπερβοῦμεν τοὺς χιλίους τόννους χάρτου καὶ μελάνης διὰ νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια.
Διερωτώμεθα, εἶναι περιωρισμένης ἀντιλήψεως ἤ ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιληφθοῦν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα θεματάκια ;
Ἤ τὰ ἑλληνικά μας δὲν ἐπαρκοῦν ; ; ; Τὶ θὰ γίνῃ, λοιπόν ;

Μέχρι πότε ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ἀναμένῃ εἰς τὴν πρωτεύουσάν της τὸν Ναὸν τὸν ἀφιερωμένον εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν, περιβαλλόμενον ἀπὸ μνημεῖα πρὸς τιμὴν ὅσων συνέβαλον, Ἑλλήνων – Φιλελλήνων, εἰς τὴν Ἐθνικήν Παλιγγενεσίαν.

Σύμμαχοί μας ἡ ἱστορία τῶν νεωτέρων χρόνων :
Μετὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, τὰ βασιλικὰ διατάγματα τοῦ Ὄθωνος, τὰς προσπαθείας τῶν Καποδίστρια, Καυταντζόγλου, Βασιλέως Γεωργίου Α’, Θρασυβούλου καὶ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη, Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ λοιπῶν τὶ ἀναμένομεν πλέον !
Διατὶ νὰ ἀκολουθοῦμεν τοὺς ἡμιμαθεῖς, ἀνιστορήτους «ἱστορικούς», ἰδιοτελέστατα ἀνθρωπάκια, οἱ ὁποῖοι τὸ «παίζουν» μαρξισταί, σοσιαλ-λησταί, μασῶνοι, σιωνισταί, ἐνῷ ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἕρποντες σκώλικες μὲ ἄμετρον ἐγωισμὸν καὶ λάτρεις τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου !
Διὰ τοὺς ἀγαθοπροαιρέτους ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι διὰ τοὺς κακοήθεις τοῦ Δαίμονος ἀκολουθοῦν τὰ ἐσχάτως ἀνακαλυφθέντα συνταρακτικά, ἀδιάσειστα ἱστορικὰ στοιχεῖα.
Ταῦτα ἐλήφθησαν ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ πολλὰς ἄλλας σοβαρότατας ἱστορικὰς πηγάς καὶ καταρρίπτουν ὡς χάρτινους πύργους τὰ σατανικὰ φληναφήματα τῶν ἀνιστορήτων, ἀδαῶν ἢ ἰδιοτελῶν διαστρεβλωτῶν τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζουν a priori τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὡς «χουντικό». Μέρος αὐτῶν ἀναδημοσιεύομεν κατωτέρω πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν φίλων, ὅτι τὸ ποθούμενον δὲν εἶναι ἐπιπολαιότης ἀλλὰ ἔχει βαθυτάτας ἱστορικὰς ρίζας ἀληθείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *