ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21.11.2016

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/11/blog-post_73.html

 

Ἐγεννήθη τὴν 5ην Νοεμβρίου 1920, εἰς τὸ Λιβίσι τῆς Μάκρης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ μετὰ τὴν Μικρασιατικὴν καταστροφὴν ἔζησεν εἰς Φαράκλα τῆς Εὐβοίας. Ἀπὸ τὴν ἠλικίαν τῶν ἑπτὰ ἐτῶν εἶχεν μάθει ἀπὸ στήθους τὴν Θείαν Λειτουργίαν χωρὶς νὰ γνωρίζῃ γράμματα. Τὸ 1952 προσῆλθεν καὶ ἐγένετο Μοναχὸς εἰς τὴν Ἱ.Μ.τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ εἰς Ροβιές Εὐβοίας, ὅπου διαβιώσας ἀσκητικῶς ἤδη ἀπὸ ἐνωρὶς ἐθαυματουργοῦσεν. Ἡ εὐαίσθητος ὑγεία του τὸν ὡδήγησεν εἲς τὴν μακαρίαν ζωὴν τὴν 21ην Νοεμβρίου 1991.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ
…Ἡ ἁγιολογικὴ αὐτὴ ἡμερίδα … εἶναι μία ὑποχρέωσις ὅλων μας, ὄχι τόσον πρὸς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἀπολαμβάνει τὰ Θεῖα μεγαλεῖα, ἀλλὰ πρὸς τὴν σημερινὴν ἑλλαδικὴν κοινωνίαν, ἡ ὁποία στερεῖται τέτοιων προτύπων!!!…

Θὰ μποροῦσα νὰ πῶ πολλὰ ἀπὸ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τῆς ζωῆς του, ποὺ μὲ ἀξίωσε ὁ δωρεοδότης Κύριος νὰ τὸν γνωρίσω. Τελείως ἐπιγραμματικὰ νὰ σᾶς πῶ πὼς ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα αὐθεντικὸ ἄνθρωπο, ἕνα ἄνθρωπο ἀγάπης, πραότητος, διακρίσεως, ὑπομονῆς, ἕνα ἀσκητικὸ μὰ συνάμα καὶ μεγαλοπρεπῆ ἄνθρωπο. Αἰσθανόσουν σὰν νὰ εἶχε κατέβει ἀπὸ κάποια τοιχογραφία τοῦ Ναοῦ καὶ κινεῖτο ἀνάμεσα στοὺς πιστούς … δίπλα του εἶχες τὴν αἴσθησι τῆς πληρότητος κατὰ τό «ἀρκεῖ μοι τὸ ὁρᾶν σοι»…

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Καρπενησίου κ. Γεώργιος

***
…Ὁ Γέρων-Ἰάκωβος ἐγεννήθη εἰς τὰ αἱματωμένα χώματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ρόδο … Ἡ μάνα του Θεοδώρα, ὅταν ἤθελε νὰ παρακαλέσῃ τὴν Παναγία, ἐγύριζε κατὰ τὰ βουνὰ τοῦ Κύκκου καὶ ἐφώναζε: «Παναγία τοῦ Κύκκου μου, φύλαγε τὰ παιδιά τοῦ κόσμου καὶ τὰ δικά μου». Αὐτὴν τὴν σχέσι μὲ τὴν Παναγία τοῦ Κύκκου θὰ τὴν κληρονομήσῃ ὁ Γέροντας μαζὶ μὲ τὴν μικρασιατικὴ παράδοσι…
Ὅταν ἔφθασαν μὲ τὰ καράβια τῆς προσφυγιᾶς τὸ 1922 στὸν Πειραιᾶ καὶ ἄκουσαν τοὺς ἀνθρώπους τοῦ λιμανιοῦ νὰ βρίζουν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, ἔλεγε ὁ Γέροντας: «…Λέγαμε, καλύτερα πίσω στοὺς Τούρκους»!!!…
Μετὰ ἀπὸ περιπέτειες ἐγκατεστάθη ἡ οἰκογένεια του εἰς τὰ Φαράκλα τῆς Εὐβοίας … Ἀπὸ μικρὰ ἡλικία ἔζη ἀσκητικῶς, προσευχόμενος … Στὸ χωριὸ γιατρὸς τὰ χρόνια ἐκεῖνα δὲν ὑπῆρχε … Ἀπό δεκαπενταετή, τὸν Ἰάκωβο τοῦ Τσαλίκη οἱ κάτοικοι τὸν θεωροῦσαν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸν φώναζαν «πάτερ Ιάκωβε». Όποιος ἀρρώσταινε, καλοῦσαν τὸν πατέρα Ἰάκωβο, τοῦ διάβαζε μία εύχὴ καὶ γινόταν καλά!!!…
Ἀξιώθηκε νὰ δῆ τὴν Ἁγία Παρασκευὴ καὶ τὸν Ὄσιο Δαβίδ!!!…
Ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπιγείου ἀγγέλου Γέροντος Ἰακώβου, ἡ φήμη τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ ὑπερέβη τὰ ὅρια τῆς Εὐβοίας καὶ ἔγινε πανελλήνιο προσκύνημα … Ἀκόμη καὶ Πατριάρχες καὶ Ἀρχιερεῖς ἐξομολογοῦντο εἰς αὐτόν …
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Μόρφου (Κύπρου) κ. Νεόφυτος

***

… Ἡ δεκαετὴς περίπου μαθητεία παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Γέροντος ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι καθοριστική, δῶρο Θεοῦ, πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ τὴ ζωὴ καὶ μάλιστα τὴν ἱερατική μου διακονία…
Τέλος, θὰ ἀναφερθῶ σὲ μία συμβουλή-ὑποθήκη, ποὺ μοῦ ἔλεγε συχνὰ τοὺς τελευταίους μῆνες τῆς ἐπιγείου ζωῆς του, τὴν ὁποία ἐπιθυμῶ νὰ μοιραστῶ μαζί σας: «Πάτερ Γεώργιε, ὅταν ἀντιμετωπίζεις δοκιμασίες, πειρασμοὺς καὶ θλίψεις, νὰ προσεύχεσαι, νὰ συγχωρεῖς καὶ νὰ ὑπομένεις»!!!…
Πατὴρ Γεώργιος Εὐθυμίου,
τ. Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 

ΠΗΓΗ :
Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἡμερίδος τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *